jenter først – hva betyr det? 

Der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først. Hva legger vi i det, og hvorfor er det så viktig å ha et kjønnsperspektiv i krig og konflikt?   

De fleste tenker at verden i det store og hele går riktig vei, også når det kommer til likestilling, men mange steder går utviklingen feil vei. Abortrettigheter forsvinner i USA og Polen, jenter i Afghanistan har mistet retten til å gå på skole og hundretusener av ukrainske barn mister barndommen sin og må leve på flukt. I områder preget av usikkerhet går andelen barneekteskap ofte opp, og det er jentene som blir tatt ut av skolen først når fattigdommen øker.

Image

Diskriminering av jenter forsterkes i kriser

I kriser blir strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn svekket og diskrimineringen forsterkes. Særlig i de samfunn hvor det allerede står dårlig til med likestillingen. Hele 90 millioner jenter bor i konfliktsoner og opplever derfor økt risiko for kjønnsbasert vold, barneekteskap og tapt skolegang.

Kriser påvirker menn og kvinner, gutter og jenter forskjellig. Jenters stemme blir sjeldnere hørt av humanitære aktører og ekskludert fra beslutningsprosesser. Der forskjellene er store er det vår jobb å jevne det ut.

Image

Der vi jobber har jenter ofte lavere status enn gutter og opplever derfor diskriminering på ulike måter. Å sette jenter først betyr for eksempel at vi støtter tiltak som gjør at jenter også får gå på skole og får samme utbytte av undervisningen som gutter. Det kan være enkle grep som å gi jentene tilgang på bind, lage separate toaletter og spre kunnskap for å fjerne tabuer. Les mer om mensen og jenters rettigheter.

Voldtekt som våpen

Voldtekt og andre former for seksuell vold har gjennom historien vært en utbredt taktikk i krig. Høsten 2022 rapporterte FN om bruken av voldtekt som våpen i Ukraina, Haiti og Etiopia.

Krigen i Ukraina har tvunget millioner av mennesker på flukt, de fleste kvinner og barn. En stor andel har måttet søke tilflukt i spesielt ressurssvake områder i Øst- og Sentral-Europa. Moldova, Polen og Romania er noen av landene i Europa hvor tenåringsjenter er spesielt utsatt for rekruttering til menneskehandel og seksuell utnyttelse.

Derfor har tenåringsjenter på flukt behov for ekstra beskyttelse mot vold og overgrep. De kan bli tvunget ut i prostitusjon, og det er ofte vanskelig å få tilgang på seksuell og reproduktive helsetjenester som beskytter dem mot tidlig, uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

Image

Ingen land har oppnådd fullstendig kjønnslikestilling

Det er store forskjeller mellom land, men det er ingen som har klart å oppnå full likestilling mellom kjønnene. Å tørre å ha et kjønnsperspektiv er viktig og helt nødvendig – ikke bare for jentene, men for verden som en helhet. Hvis du fortsatt er i tvil, så har du noen flere grunner her:

  • Jenter som lever i konflikt eller krig har 20 % høyere risiko for å bli giftet bort som barn.
  • 200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
  • Manglende tilgang til sanitærprodukter og trygge toaletter, fører til at mange holder tenåringsdøtrene sine borte fra skolen.
  • 40 % av verdens kvinner lever på steder med restriktive abortlover.
  • 500 millioner jenter og kvinner lever i mensenfattigdom.
  • I kriser holdes ofte jentene hjemme og må hjelpe til med husstell og matlaging istedenfor å være på skolen, mens andre blir utsatt for vold og overgrep, som barneekteskap.
  • Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter i store deler av verden er komplikasjoner tilknyttet tidlig graviditet og fødsel.
  • 70 % av de som sulter er jenter og kvinner, da det ofte er de som spiser sist og minst.

Image

Fokus på jenter betyr ikke at guttene blir glemt – tvert imot. De er en selvsagt del av prosjektene våre og vi er avhengig av å ha dem med på laget. Men, der forskjellene er store er det vår jobb å jevne det ut. Vi skal beskytte alle barn og for å få til det må vi ha et ekstra søkelys på jenter!

Alle skal ha de samme rettighetene, uavhengig av kjønn, seksualitet og etnisitet

Derfor banker vi på dører for å høre hvorfor datteren har sluttet å gå på skole. Vi sørger for at helsestasjoner vet hvordan de skal ta imot voldtektsofre, og at informasjon om rettigheter og prevensjon er på plass. Vi jobber med familier og lokale ledere for å endre synet på jenters verdi, og motvirke kjønnslemlestelse og barneekteskap. Vi påvirker politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at det finnes et solid lovverk som beskytter barn. Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser.