Jenter er blant de mest diskriminerte og ekskluderte gruppene i verden, rett og slett bare fordi de er unge og jenter. Det er ikke rettferdig. Derfor jobber Plan International spesielt for å ivareta jenters rettigheter.

På verdensbasis er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet. Mange jenter får ikke muligheter til å realisere sine rettigheter. Mange fullfører ikke  grunnskolen, blir giftet bort som barn og gjort gravide mens de ennå er barn, eller opplever andre brudd på sine rettigheter.

Vi arbeider for en rettferdig verden som styrker barns rettigheter og likestilling for jenter. Vår ambisjon er å endre livet til 100 millioner jenter slik at de kan lære, lede, bestemme over eget liv og utvikle seg. 

I 2015 ble verdens ledere enige om FNs bærekraftsmål, som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av bærekraftsmålene er å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Jenters tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling. 

Plan støtter ungdommer 

Ungdommene er en viktig nøkkel til å bryte med gamle, tradisjonelle mønstre. Mange steder kjemper ungdommer for egne rettigheter, som i Malawi. I flere år har Plan støttet opp om ungdommenes kamp få en slutt på barneekteskap i landet. I februar 2017 kom den endelige seieren: Landet endret grunnloven ved å innføre 18-årsgrense for ekteskap.