Vil du gjøre verden bedre for jenter?

Som Planfadder er du med å å gi jenter og gutter like muligheter. Du støtter skolegang og helsetilbud, kamp mot barneekteskap og vold. 

Jenter formes av ord

Ordene vi bruker når vi snakker og melder er med på å forme oss, samfunnet vi lever i og handlingene våre. Ord, brukt feil eller riktig, påvirker også jenters selvbilde. Ett eneste ord kan være nok til å gi en jente mot til å fortsette fremover i livet – eller nok til at hun gir opp.  

Det går en rød tråd fra ulikhetene her hjemme til de globale problemene Plan jobber med, som barneekteskap, kjønnsbasert vold og overgrep. 

Skal vi gjøre verden bedre for alle barn, må vi starte med dem som stiller bakerst i køen. Vi må sette jenter først. 

Les mer om hvordan jenter formes av ord. 

Som Planfadder bidrar du til at flere barn beskyttes mot barneekteskap og vold. At flere får utdanning og helsetilbud, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder for ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet