Gi et øyeblikk for jenters rettigheter

Hver gang du blunker blir en jente giftet bort​

Hver dag blir 33.000 jenter gift som barn. Det betyr en jente hvert tredje sekund. I løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

FNs barnekonvensjon forbyr barneekteskap, likevel er det fremdeles lov i 117 land. Når en jente gifter seg, må hun ofte slutte på skolen, og mister dermed en vei ut av fattigdom. Barneekteskap handler om tradisjoner, manglende kunnskap, svakt lovverk og fattigdom​. 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap. Graviditetene og fødselskomplikasjoner er vanligste dødsårsak for jenters alderen 15-19 år.

Å forhindre barneekteskap er én av Plans viktigste oppgaver.


Slik kan du støtte arbeidet vårt:

Bli fast giver​

Støtt kampen for jenters rettigheter​

Ved å støtte oss i kampen for jenters rettigheter og likestilling for alle, bidrar du til at jenter får skolegang, beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap, kunnskap om rettighetene sine og mulighet til å bli økonomisk selvstendige.

Som fast giver blir du trukket et valgt beløp én gang i måneden. Du kan være sikker på at pengene du bidrar med går dit det trengs mest.

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Bli Planfadder​

Bidra til å gi alle barn like muligheter​

Som Planfadder bidrar du i kampen mot barneekteskap, med å få unge i arbeid, at jenter og andre unge beskyttes i krise og mot vold og overgrep. 

Når du blir fadder får du bilder av fadderbarnet og du får vite litt om barnet, familien og lokalsamfunnet. Du kan følge vårt arbeid i landet de bor i, og du kan brevveksle med fadderbarnet – hvis du vil.​

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet


Plan jobber for å ivareta barns rettigheter. Våre viktigste satsningsområder er:

Barneekteskap

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

Kampen mot barneekteskap
Jenter i krise

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

Jenter i krise
Beskyttelse mot vold og overgrep

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, likevel blir milliarder av barn utsatt for vold hvert eneste år. Derfor er beskyttelse av barn grunnleggende i alt arbeidet vi gjør.

Barn skal beskyttes mot vold
Få unge i arbeid

Halvparten av verdens unge står uten jobb, og unge kvinner i lavinntektsland stiller svakest. De mangler ofte nødvendige ferdigheter og mulighet til å jobbe, tjene penger og bli økonomisk uavhengige.

Unge i arbeid