Tusen takk for støtten din til jenter i krise i 2021

Gjennom fondet for jenter i krise, gir du beskyttelse, utdanning og helsehjelp til jenter som er rammet av konflikt og katastrofer.

Et av områdene der det er akutt behov for hjelp, er Sahel-beltet i Vest- Afrika. Ekstrem fattigdom og matmangel gjør at befolkningen her lever i en kronisk krise. Samtidig står væpnede opprørsgrupper bak målrettede angrep på landsbyer og skoler. Mer enn 2,5 millioner mennesker er sendt på flukt fra hjemmene sine – svært mange er barn og tenåringsjenter som er ekstra sårbare for overgrep og utnyttelse. Du er med på å støtte vårt arbeid i Niger og Mali.

Noe av det viktigste du er med på:

 • Beskytte barn og unge mot vold og overgrep.
 • Psykologisk oppfølging og støtte til jenter som er rammet av den alvorlige konflikten.
 • Styrke kunnskapen om jenters rettigheter.
 • Sikre trygg og inkluderende skolegang.
Remote video URL

I Niger er vi til stede i de hardt rammede områdene Diffa og Tillabéri. Her bor mange flyktninger og internt fordrevne. I filmen over forteller Kadija (15), og Hassane Hamadou fra Plan, om den alvorlige situasjonen for jenter i Tillaberi-regionen. 

Niger

Niger er et av verdens fattigste land og har den høyeste forekomsten av barneekteskap i verden. Tre av fire jenter blir gift før de har fylt 18 år – mange også før de har fylt 15. Den humanitære krisen i landet gjør situasjonen enda verre og derfor jobber vi spesielt for å fremme jenters utdanning og øke kunnskapen om jenters rettigheter og skadene ved barneekteskap.

Utdanning og beskyttelse til jenter i Niger: 

Oppfriskningskurs for barn som har falt ut av skolen og tilbake til skolen-kampanjer har gitt gode resultater og ført til at flere jenter blir innskrevet på skolen nå enn tidligere.  

5 nye klasserom har gitt skoleplass til 300 elever. Elevene består av flyktninger fra nabolandet Nigeria, internt fordrevne, lokale barn og elever som har returnert til landsbyene etter å ha vært på flukt.

Klasserom Niger

Færre barn dropper ut av skolen etter at de nye klasserommene ble tatt i bruk. De nye klasserommene gir bedre ly mot vær og vind.

Skolegang er noe av det viktigste vi kan gi barn som lever i krise og konflikt. Skolen gir et pusterom fra den vanskelige hverdagen og styrker mulighetene til å ta egne valg i fremtiden. Skolen er også et sted der barn blir sett og får beskyttelse – og når jenter går på skole reduseres faren for barneekteskap.

71 lærere fra åtte lokale skoler har fått styrket sin kompetanse om trygg og inkluderende undervisning for kriserammede barn og unge – det inkluderer å legge godt til rette for tenåringsjenter som har vært borte fra skolen over lang tid som følge av barneekteskap, graviditet eller et liv på flukt.

1 800 elever har fått pakker med skoleutstyr som skrivebøker, tavler, geometrisett, viskelær, linjal og skoleveske. Det gjør at flere jenter og gutter har fått muligheten til å gå på skole.  

70 sårbare familier har fått økonomisk støtte til å dekke grunnleggende behov. Dette er gjerne familier der en tenåring har hovedansvar alene, familier som er på flukt eller familier med mange mindreårige barn. Når familiene får muligheten til å klare seg økonomisk, kan jentene gå på skole og er i større grad beskyttet mot barneekteskap og utnyttelse.

skolejenter, niger, jenter i krise

Disse jentene går på skole i Niger og har fått skolebøker fra Plan.

16 802 jenter, gutter, kvinner og menn har vært med på aktiviteter som gir økt kunnskap om jenters rettigheter og hvordan lokalsamfunnet kan bidra til å forebygge seksuell vold og overgrep mot jenter. 

7 beskyttelsekomiteer har blitt etablert. Her jobber kvinner og menn fra lokalmiljøet med å beskytte barn og tenåringsjenter mot vold og overgrep. De sprer viktig informasjon i lokalsamfunnet om barns rettigheter og om skadene ved barneekteskap. De jobber også med å følge opp barn og tenåringsjenter som har vært utsatt for traumatiske hendelser eller som står i fare for overgrep. 

108 barn, inkludert 69 jenter, har fått hjelp og oppfølging etter at vi oppdaget omsorgssvikt eller overgrep. Barna har fått medisinsk og psykologisk oppfølging og er overført til fosterhjem med god faglig kompetanse.

200 tenåringsjenter har fått hygienepakker med utstyr som såpe, bind og undertøy. Mange av jentene forteller at det er en lettelse å kunne håndtere menstruasjon på en trygg og verdig måte, og at det gjør dem mindre sårbare for overgrep, mobbing og stigmatisering knyttet til mensen.

107 jenter under 18 år har fått hjelp etter å ha vært utsatt for seksuell vold. Alle har fått medisinsk og psykologisk oppfølging. Jenter blir ofte stigmatisert og utstøtt av familie og lokalsamfunnet etter seksuelle overgrep. Derfor jobber vi for å endre holdninger og gi hjelp og støtte slik at jentene blir integrert tilbake til lokalsamfunnet og familiene sine.

80 av jentene hadde behov for ekstra oppfølging og har fått økonomisk støtte og opplæring til å starte opp egne prosjekter de kan tjene penger på. Økonomisk selvstendighet gir større råderett over eget liv og er en viktig vei tilbake for jenter som har opplevd traumatiske overgrep.

Ouma med barn

Ouma (16) er en av jentene som har fått hjelp til å bli økonomisk selvstendig gjennom støtten din.

Bare 15 år gammel ble Ouma brutalt overfalt og voldtatt av en eldre mann hun stolte på og regnet som en onkel.

– Da jeg kom hjem fortalte jeg mamma alt, hun sa at jeg ikke skulle si det til noen, fordi det var en stor skam. Som følge av voldtekten ble jeg gravid og fødte en jente.

– Mamma sa jeg måtte gifte meg med ham for å unngå skammen, men jeg nektet å gifte meg med en voldelig mann. Moren min jaget meg ut av huset, og jeg ble overlatt til meg selv med min seks måneder gamle datter.

Ouma fikk heldigvis bo hos en tante i Diffa og fikk økonomisk støtte og yrkesopplæring gjennom Plan. Nå broderer hun og selger broderiene videre på markedet. Det gir henne muligheten til å bli økonomisk selvstendig.

Jeg har håp for framtiden. Planen min er å spare pengene jeg tjener, og når jeg har spart nok skal jeg investere i husdyrhold, sier Ouma.

jenter i leir, niger

Disse jentene bor i en leir for internt fordrevne i Tillabéri i Niger. Nesten halvparten av alle som bor i leiren er barn under 18 år.

Mali

I Mali er vi til stede i områdene Timbuktu og Mopti. Områdene ligger nord i landet der myndighetene har lite kontroll, og der voldelige opprørsgrupper har sendt hundretusenvis av mennesker på flukt fra hjemmene sine. I disse områdene bor det mer enn 212 000 internt fordrevne mennesker. 61 prosent av disse er barn – og hver tredje er en jente under 18 år.

Dette er noe av det vi har fått til sammen i Mali:

 • 850 pakker med skoleutstyr til barn mellom 6 og 9 år.
 • 18 skoler har fått sårt trengt skolemateriell, og lærere og skoleledere har fått styrket sin kompetanse i å beskytte og støtte elever som er rammet av den voldelige krisen.  
 • 1 491 jenter, gutter, kvinner og menn har vært med på opplæring i barns rettigheter og beskyttelse – inkludert å forebygge seksuell vold og overgrep mot jenter.
 • 20 lokale komiteer som jobber med å beskytte og følge opp barn er etablert i Timbuktu og Mopti.
 • 180 kvinner og menn fra komiteene har fått opplæring i katastrofehåndtering og fått opplæring av det lokale arbeidet med å beskytte barn og tenåringsjenter.
 • 1 barnevennlig sone har blitt pusset opp og fått nytt utstyr – og flere står for tur. Dette er område hvor barn kan oppholde seg og leke under beskyttelse fra voksne.
 • Oppfølging av barn og tenåringsjenter som har vært utsatt for vold og overgrep.
Girl learn at school

Denne jenta går på en av skolene som er støttet av Plan i Mopti-regionen. De fleste elevene på denne skolen er internt fordrevne barn.

Jente lærer alfabetet Mopti regionen

En jente som lærer seg å skrive alfabetet på en skole i Mopti. Skolen er støttet av Plan gjennom vårt program for å sikre utdanning i humanitære kriser.

For å sikre gode og langsiktige endringer samarbeider vi med lokale ledere, myndigheter, helsepersonell og skoleledere om inkluderende utdanning og beskyttelse av barn og unge.

Takk for at du gjør verden bedre for jenter!

Når hverdagen snus på hodet av krig, naturkatastrofer, hungersnød eller pandemi, er det ekstremt viktig at hjelpen kommer raskt og at behovene til barn og tenåringsjenter blir sett og ivaretatt. Nettopp det bidrar du til med støtten din.

Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes i humanitære kriser, særlig i samfunn som allerede har liten grad av likestilling. Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt og opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang. Derfor betyr støtten din så mye.

Slik fordeles inntektene

Plan International jobber i over 50 land for å ivareta barns rettigheter og gi jenter og gutter like muligheter. I regnskapsåret 2021 fordelte inntektene seg slik:

Fordeling av inntekter

Fordeling av inntekter

85 prosent gikk til formålet.

Av dette gikk 73 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og 12 prosent til formålsaktiviteter i Norge.

12 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid i Norge.

3 prosent gikk til administrasjon i Norge.

Hvor inntektene kommer fra

Inntektskilder

76 prosent av inntektene kom fra faddere.

20 prosent var tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet, andre institusjonelle givere og finansinntekter.

4 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.