Bangladesh

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Bangladesh, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Bangladesh bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre

Å vokse opp i Bangladesh

I løpet av de siste femten årene ar barnedødeligheten i landet er redusert med hele 60 prosent, og forventet levealder har økt med 10 år. Nesten alle barn i Bangladesh går på skole, både gutter og jenter. På papiret har myndighetene i Bangladesh signert og lovet å oppfylle barns rettigheter, likevel er det mange barn som blir diskriminert, utestengt og aldri hørt. Det kan være fordi de bor langt ute på landsbygda eller i et slumområde i en by, at de har en funksjonsnedsettelse eller tilhører en etnisk minoritetsgruppe – eller rett og slett fordi de er jenter.
 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Bangladesh

Bangladesh er det landet i Asia der barneekteskap forekommer aller hyppigst, hvor tradisjoner trosser lovforbud. Fattigdom er også en av årsakene til at alt for mange jenter må gifte seg og får barn altfor unge. Plan har bidratt til å skissere en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap. Vi er også tilstede i mange av de mest sårbare lokalsamfunnene for å bidra til holdningsendring og øke kunnskapen
om jenters rettigheter. I tillegg støtter vi lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap.

Jobbskaping for unge

For at unge mennesker skal kunne ta del i utviklingen og ta kontroll over eget liv er det avgjørende at de øyner mulighetene for å skaffe seg en jobb med verdige arbeids- og lønnsforhold. Derfor bidrar Plan i Bangladesh til å bygge opp relevant kompetanse, karriereveiledning og informasjon om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet blant de mest ekskluderte og sårbare ungdommene i landet – med spesielt fokus på unge kvinne.

Ingen skal utelates

«Leave no one behind» er det store slagordet i FNs bærekraftmål. Dette er også vårt slagord i Bangladesh. Vi ønsker at alle unge skal bli sterkere og bedre rustet til å ta grep om egen fremtid og at de skal bli aktive bidragsytere i samfunnet, både i arbeidslivet og når det gjelder å takle ødeleggendeklimaendringer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. I Bangladesh er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet. Da er det ekstra
viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Plan i Bangladesh – glimt fra året som gikk

  • Gjennom våre programmer jobber vi i Plan International for å styrke barn og unges rettigheter til overlevelse, utvikling, beskyttelse og deltakelse.
  • Det siste året har vi blant annet bidratt til at 48 miljøer har fått livsviktig opplæring i ernæring og kosthold for barn.
  • Vi har også fokusert på å bekjempe vold i skoleopplæringen. Pedagogiske rådgivere har jobbet tett med skolene for å etablere
  • Gjennom våre programmer jobber vi i Plan International for å styrke barn og unges rettigheter til overlevelse, utvikling, beskyttelse og deltakelse. Det siste året har vi blant annet bidratt til at 48 miljøer.

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.