10 grunner til å markere 8. mars

Med dagens tempo vil det i snitt ta nesten 300 år før vi oppnår global likestilling mellom kjønnene. Den internasjonale kvinnedagen er derfor fortsatt en viktig kampdag.

1. Strenge abortlover fører ikke til færre aborter. Tusenvis av jenter og kvinner dør av utrygge aborter hvert år. 

2. I dag får sykdommer som rammer kvinner mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn. 

3. Å føde er noe av det farligste en gjør. Én av tre norske kvinner sier de ble dårlig ivaretatt på barsel.

4. Over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke er forbudt.

5. Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes i humanitære kriser. De opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

6. Nesten halvparten av verdens kvinner føler seg utrygge når de går ute om kvelden og natten.

7. 130 millioner av verdens jenter mellom 6 og 17 år, får ikke gå på skole. 

8. Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort før de fyller 18 år. 

9. To av tre voldtektssaker ble henlagt i Norge i 2020.

10. Vi må aldri ta for gitt de rettigheter vi har. Vi må fortsette å tråkke opp stien for de som kommer etter. Gratulerer med dagen!