10 grunner til å markere 8. mars

Med dagens tempo vil det i snitt ta nesten 300 år før vi oppnår global likestilling mellom kjønnene. Den internasjonale kvinnedagen er derfor fortsatt en viktig kampdag.

Kvinnedagen. Illustrasjon: Fordi jenter fortsatt ikke får bestemme over egen kropp.

1. Strenge abortlover fører ikke til færre aborter. Tusenvis av jenter og kvinner dør av utrygge aborter hvert år. 

Kvinnedagen. Illustrasjon: Forskning på kvinnehelse er fortsatt ikke prioritert.

2. I dag får sykdommer som rammer kvinner mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn. 

Kvinnedagen. Fødeavdelinger legges ned.

3. Å føde er noe av det farligste en gjør. Én av tre norske kvinner sier de ble dårlig ivaretatt på barsel.

Kvinnedagen. Illustrasjon: 1 av 3 kvinner opplever vold.

4. Over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke er forbudt.

Kvinnedagen. I krise og krig er kvinner og jenter alltid taperne.

5. Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes i humanitære kriser. De opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

Kvinnedagen. Bilde: Jenter er fortsatt redde for å gå alene hjem.

6. Nesten halvparten av verdens kvinner føler seg utrygge når de går ute om kvelden og natten.

Kvinnedagen. Illustrasjon: Jenter får ikke gå på skole.

7. 130 millioner av verdens jenter mellom 6 og 17 år, får ikke gå på skole. 

Kvinnedagen. Bilde som illustrerer barneekteskap.

8. Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort før de fyller 18 år. 

Kvinnedagen: Illustrasjon: "Ikke voldta".

9. To av tre voldtektssaker ble henlagt i Norge i 2020.

Kvinnedagen. Illustrasjon: Kvinnekampen.

10. Vi må aldri ta for gitt de rettigheter vi har. Vi må fortsette å tråkke opp stien for de som kommer etter. Gratulerer med dagen!