Hva er bistand?

Bistand er hjelp fra land eller organisasjoner til land i nød på grunn av krig, naturkatastrofer eller fattigdom. Denne hjelpen er viktig for å støtte sårbare mennesker og fremme varig utvikling.

Carmelina kjøper grønnsaker med penger hun har fått fra Plan International.
Carmelina kjøper grønnsaker med penger hun har fått fra Plan International.
BISTAND HJELPER: Carmelina kjøper grønnsaker med penger hun har fått fra Plan International.

Hva er bistand i praksis?

Bistand kan komme i ulike former, de vanligste er:

  • Direkte støtte: inkluderer donasjon av penger, mat, klær og helsetjenester til de som trenger det mest.
  • Institusjonell støtte: bistand til regjeringer for å gjøre offentlige tjenester tilgjengelige for alle innbyggere, uavhengig av deres økonomiske situasjon.
  • Støtte til veldedige organisasjoner: organisasjoner spiller en kritisk rolle i krig, konflikter og katastrofer ved å levere livreddende nødhjelp, og jobber lokalt for å skape langsiktige endringer i fredstid.

Bistand definisjon

Det overordnede målet med bistand er å bekjempe fattigdom, og oppnå økonomisk og sosial utvikling. Mye av Norges bistand administreres av Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid).

Image
Ikon: pil.

Bistand kan også være å påvirke politikken slik at det skjer endringer i landet og at nye mål kan gjennomføres.

To kvinner i Nepal får hjelp etter et jordskjelv.
To kvinner i Nepal får hjelp etter et jordskjelv.
HJELP ETTER JORDSKJELV: To kvinner i Nepal får utdelt tepper og madrasser.

Forskjellige bistandstyper

Humanitær bistand

Humanitær bistand er akutt hjelp i katastrofesituasjoner som jordskjelv, flom og konflikter. Denne type bistand er vanligvis kortvarig og rettet mot å redde liv, lindre lidelse og opprettholde menneskelig verdighet.

Utviklingsbistand

I motsetning til humanitær bistand, er utviklingsbistand langvarige prosjekter som vil løfte levestandarden over tid. Dette kan inkludere alt fra utdanningsprogrammer og helseinitiativer til infrastrukturprosjekter og økonomisk støtte.

Betinget bistand

Noen ganger kan bistand komme med spesifikke forpliktelser eller betingelser fra giverlandet eller organisasjonen. Dette kan inkludere krav om politiske reformer eller økonomiske endringer som skal gjennomføres av mottakerlandet.

Image

Dette går Plans bistand til:

Nødhjelp

Vi sørger for at barn og familier får tilgang til rent vann, mat og hygieneartikler.

Les mer om hvordan vi jobber med nødhjelp.

Beskyttelse

Vi gir barn psykososial støtte og førstehjelp. Vi forebygger vold, overgrep og omsorgssvikt.

Les mer om beskyttelse mot vold og overgrep.

Utdanning

Vi jobber for at barn skal få god og trygg utdanning, og at skolen skal være en sikker plass å oppholde seg.

Les mer om inkluderende utdanning.

Kjønnsbasert vold

Jenter er særlig utsatt i kriser. De blir utsatt for barneekteskap og seksuell vold. Tenåringsjenter er en spesielt utsatt gruppe som ofte blir glemt i kriser. Vi informerer familier om hvor farlig barneekteskap er, og hindrer at jenter skal bli utsatt for tvangsarbeid.

Les mer om kjønnsbasert vold.

En gutt spiller fotball i Malawi.
En gutt spiller fotball i Malawi.
PAUSE FRA HVERDAGEN: En gutt spiller fotball i en flyktningleir i Malawi.

Hva gjør Plan?

Vi jobber for å styrke jenters rettigheter, både langsiktig og gjennom nødhjelp. Vi er tilstede før, under og etter kriser. Takket være bistand er vi tilstede i lokalsamfunn og styrker beredskap slik at de er i bedre stand til å håndtere fremtidige kriser.

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter vi jenter først.

To barn leker sammen.

Støtt oss

Du kan bidra til å gjøre en forskjell. Med din hjelp kan vi gi barn beskyttelse og skolegang.

Slik kan du bidra