Bistand

Bistand er hjelp som har et mål om å redusere fattigdom og bidra til varig sosial utvikling. Plan International Norge er en bistandsorganisasjon. Vi har prosjekter i mer enn 50 land og bidrar der behovene er størst.

UTDANNING: En somalisk tenåringsjente som går på skole støttet av Plan.

Humanitær bistand og utviklingsarbeid er ulike former for bistand. Den er avgjørende for å redde liv i kriserammede områder og for å bidra til langsiktig utvikling.

Humanitær bistand og utviklingsarbeid

 • Humanitær bistand, eller nødhjelp, er akutt hjelp som har hensikt om å redde liv og lindre nød i kriser og katastrofer. Arbeidet utføres vanligvis av FN-organisasjoner, private ideelle organisasjoner, nasjonale myndigheter, eller en kombinasjon av disse.

  Dette finansieres ofte av en kombinasjon av offentlige og privatinnsamlede midler. Et eksempel på dette er fellesinnsatsen rundt situasjonen i Gaza.
 • Utviklingsarbeid fokuserer på langvarige prosjekter med mål om varig og langsiktig økonomisk og sosial utvikling. Eksempler er investering i utdanning, helsetjenester, beskyttelse av barn mot vold og overgrep, jobbskaping og miljø- og klimaengasjement.
 • Noen ganger kan bistand komme med spesifikke forpliktelser eller betingelser fra giverlandet eller organisasjonen. Dette kalles betinget bistand. For eksempel kan giveren kreve at mottakerlandet skal gjennomføre politiske reformer eller økonomiske endringer.

Image
Ikon: Pil.
Hva er bistand?

Bistand er ressursoverføring fra land eller organisasjoner til mottakerland, enten de er berørt av krig, naturkatastrofer eller langvarig fattigdom. Hensikten er å hjelpe sårbare mennesker, regioner eller land mot en gradvis og varig sosial og økonomisk utvikling. (Kilde: Store norske leksikon).

Hjelpearbeider gir mat til barn i Gaza
Hjelpearbeider gir mat til barn i Gaza
SULT: Palestinske barn får mat av en hjelpearbeider i byen Deir Al Balash på Gazastripen. 

Ulike typer bistand

Bistand gis blant annet i form av økonomisk støtte, materiell eller overføring av kunnskap. 

Eksempler på bistand:

 • Direkte støtte til fattige befolkningsgrupper: Dette kan inkludere donasjon av penger, mat, klær og helsetjenester til de som trenger det mest. 
 • Institusjonell støtte: Støtte til landets myndigheter for å levere bedre offentlige tjenester til alle innbyggere, uavhengig av deres situasjon. 
 • Støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner eller ideelle organisasjoner: Ideelle organisasjoner spiller en kritisk rolle i sårbare lokalsamfunn både ved langvarige konflikter og i humanitære kriser. Plan International er en slik aktør. 

Bilateral og multilateral bistand

 • Bilateral bistand overføres direkte fra et giverland til et mottakerland.
 • Multilateral bistand gis av flere til en mottaker som så er ansvarlig for å overføre bistanden videre til en eller flere mottakere. Eksempler er organisasjoner som FN, Verdensbanken eller regionale utviklingsbanker.
   
Barn i Benin sitter på skolebenk
Barn i Benin sitter på skolebenk
I TRYGGE OMGIVELSER: En skoleklasse i et Plan-støttet skolebygg nord i Benin.

Image

Hva gjør Plan?

Vi er en barnerettighetsorganisasjon som jobber med både langsiktig bistand og livreddende nødhjelp. Vi er til stede i mer enn 80 land og driver prosjekter i 67 300 lokalsamfunn verden over.

Våre viktigste satsingsområder er å sikre jenters rett til å bestemme over egen kropp, beskytte barn mot vold, sørge for at alle barn får en trygg og god utdanning og bidra til at unge kvinner kan bli økonomisk selvstendige.

Plan er partipolitisk og religiøst uavhengig, og arbeidet vårt tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.

Prosjektene våre finansieres av private givere, Norad, Utenriksdepartementet og næringslivspartene.

Plan er godkjent av Innsamlingskontrollen. Det gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.