Majila fra Niger fikk alvorlige fødselsskader etter at hun fødte som 12 åring.

– Jeg trodde jeg skulle dø

Majila (13) fikk store rifter og indre skader etter at hun ble mor som 12-åring. Fødselsskader er dessverre vanlig når barn føder barn, og uten riktig behandling kan det være livstruende.

–  Jeg ble gift da jeg var 10 år, og gravid da jeg var 12 år. Alt virket normalt, men da jeg skulle føde skjønte vi at dette ikke var noe jeg greide på egen hånd, forklarer Majila.

Den traumatiske fødselen begynte på gulvet i familiens hjem på landsbygda i Niger. Etter to dager i ubegripelige smerter ble hun tatt med til en helsestasjon i nærheten. Babyen satt fast. Etter enda to dager ble hun fraktet inn til byen med rutebuss for å få hjelp på et sykehus. Da hun kom frem var babyen død, og ble fjernet kirurgisk.

–  Jeg merket at folk tok på meg, og at de snakket til meg, men jeg greide ikke å svare. Jeg forsto ikke ordene de sa. Det første jeg husker ordentlig, er at de viste meg det døde barnet mitt, sier Majila.

Sykehuset i Niger Majila ble behandlet på.

Majila fikk hjelp på et sykehus i hjemlandet Niger. For å komme seg dit måtte hun ta buss.

Når barn får barn, kan mye gå galt

Da Majila forlot sykehuset hadde hun så store indre skader at det var vanskelig å gå, og hun hadde vansker med å kontrollere urinlating og avføring.

– Jeg forsto ikke hva som skjedde, jeg trodde jeg skulle dø, sier hun.

Langvarig press mot hennes smale bekken under fødsel førte til at Majila fikk fistula: en lidelse hvor vevet mellom fødselskanal og blære eller rektum får hull. Det kan være ekstremt smertefult og føre til sjenerende lekkasje av urin og avføring.

Les også: Dette dør tenåringsjenter av.

Hva er fistula?

  • Fistel eller fistula er hull mellom vagina, blære eller tarm.
  • Det oppstår ved sterkt og/eller langvarig press mot bekken under fødsel.
  • Rammer ofte unge jenter som blir gravide før kroppen tåler påkjenningen.
  • Uten tilgang på helsehjelp kan kvinner i fødsel få store vanskeligheter, og barnet dør ofte fordi det ikke kommer ut i tide.
  • Fører til lukt og lekkasjer fra underlivet.
  • Kvinner med fistula risikerer å bli utstøtt fra lokalsamfunnet sitt.

Drømmer om å bli frisk

Heldigvis kan fødselsskader som fistula reverseres og jentene kan få livet sitt tilbake.

Majila har vært pasient ved et senter for fødselsskader som Plan støtter. Hit sendes jenter for å få hvile etter det kirurgiske inngrepet. Hun og de andre jentene og kvinnene får medisinsk tilsyn, og psykososial oppfølging på senteret. I tillegg lærer de håndarbeid, helse, hygiene og husholdningsøkonomi sånn at de er bedre rustet for fremtiden.

Det er viktig at jenter og kvinner inkluderes i arbeidet rundt fødselsskader. Det er avgjørende at de kan komme hjem og snakke åpent om hva fistula er sånn at en kan bekjempe fordommer mot ofrene, og forebygger flere tilfeller. Noe av det viktigste de gjør ved senteret er å legge til rette for at jentene kan gjenforenes med familiene sine og komme tilbake til samfunnet.

– Jeg har vært heldig, sier Majila.

Plan gir jenter i Niger kunnskap om rettighetene sine.

En lokal Plan-ansatt kurser unge i seksuell og reproduktiv helse.

Dette gjør Plan

Plan jobber med å forebygge fødselsskader gjennom vårt arbeid mot barneekteskap, for tenåringsgraviditet er en vanlig konsekvens av at jenter giftes bort som barn.

For å forhindre barneekteskap gir Plan jenter kunnskap om rettighetene sine gjennom ungdomsgrupper, driver påvirkningsarbeid blant lokale ledere og folk flest, kurser unge i seksuell og reproduktiv helse, og styrker tilgangen til helsetjenester. Samtidig jobber vi for et sterkere lovverk mot barneekteskap og for at loven håndheves. Vi finansierer også tiltak som fører til økt inntekt for familiene, inkludert spare og lånegrupper og yrkesopplæring for unge, da barneekteskap, for noen, kan være løsningen på et fattigdomsproblem.

Som Planfadder er du en del av dette arbeidet. Med din hjelp kan enda flere jenter få hjelp og muligheten til å leve friske og sunne liv. Du kan bidra!

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet