Opplever smerte og skam på grunn av fistula

Når unge jenter får barn kan det oppstå komplikasjoner. Én av disse er fistula. På fistulasenteret i Niger tilbys fysisk og psykososial oppfølging for jenter som er rammet. 

Remote video URL

Hva er fistula?

Fistula er et hull mellom urinblæra og skjeden, eller skjeden og rektum. Det oppstår i forbindelse med lang og komplisert fødsel, der skadene ikke behandles med en gang. Det kan gi store smerter og lekkasje av urin og avføring.

Å leve med fistula kan være vanskelig. Mange jenter opplever å bli stigmatisert, isolert eller utstøtt av familien og samfunnet. Fistula er ofte forbundet med barneekteskap, fordi det er en forventning at jentene skal oppfylle en rolle som mor. Jentene blir dermed gravid og føder barn før kroppen er klar for det. 

Årsaker til fistula:

  • Fødselen tar for lang tid.
  • Bekkenet er ikke stort nok.
  • For hyppige og tette fødsler.
  • Fravær av god nok helsehjelp.

Hjelper jenter med fistula i Niger

I Niger har Plan International, sammen med en lokal partner og helsedepartementet i landet, startet et senter for jenter rammet av fistula. Her får jenter kirurgisk og psykososial behandling for skadene. Målet er at alle som behandles på senteret skal bli friske og kunne vende tilbake til sine vanlige liv. 

Plans arbeid bidrar til at flere gravide jenter kjenner til senteret og tilbudet. Det bidrar også til at folk har økt kunnskap om fistula og om hvor rammede jente kan få støtte og behandling. Senteret bidrar også til å spre kunnskap til unge, foreldre og lokalsamfunn om de negative konsekvensene av barneekteskap og for tidlige barnefødsler. I tillegg bidrar det til økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Harira fra Niger fikk hjelp på DIMOL-senteret fordi hun fikk fistula etter en langvarig fødsel.

Harira (18) er én av jentene som har fått hjelp på DIMOL-senteret, som støttes av Plan International Norge.

– Jeg fikk fistula etter en veldig langvarig fødsel. Babyen ville ikke komme ut, sier Harira (18). Hun er en av jentene som har funnet veien til fistulasenteret i Niamey, Nigers hovedstad.

Senteret drives av organisasjonen DIMOL og støttes av Plan International Norge. Her får jenter og kvinner rammet av fistula ikke bare operasjoner og medisinsk hjelp, men også psykologisk oppfølging.

– Når kvinnene kommer tilbake til samfunnet, er de med og sprer kunnskap om farene ved graviditet og fødsel hos unge jenter, sier lege ved senteret, Abdoulaye Traoré.

Fakta om Fistula-senteret 

  • Senteret drives av Plan i samarbeid med en lokal partner og Nigers Ministry of Public Health.
  • Senteret gir kirurgisk og psykososial behandlingen av jenter med fistula.
  • Målet er at 100 prosent av jentene som blir behandlet på senteret gjenforenes med sitt lokalsamfunn.
  • Plans arbeid bidrar til at flere gravide jenter kjenner til DIMOL og deres tilbud, og at folk har økt kunnskap om fistula og hvor rammede jente kan få støtte og behandling.
  • Senteret bidrar også til å spre kunnskap til unge, foreldre og lokalsamfunn om de negative konsekvensene av barneekteskap og for tidlige barnefødsler, og skal bidra til økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Giftet bort som 15-åring

Harira var bare 15 år da hun ble giftet bort til fetteren sin. Hun ble gravid og fødte en datter, men datteren døde bare tre år gammel. Da  Harira ble gravid for andre gang, 17 år gammel, mistet hun barnet under fødselen.

– Da jeg kom til senteret var jeg så syk at jeg ikke kunne gjøre noe, men nå når jeg føler meg bedre, kan jeg drive med håndverk og lære å bruke symaskinen, sier Harira.

Traoré har behandlet mange kvinner og unge jenter på fistulasenteret.

– Det som skjer, er at jentenes bekken ikke er store nok til at en baby kan fødes på normal måte. Dessverre føder også disse jentene ofte ute på landsbygda der det er mangel på helsepersonell, sier Traoré.

Han forklarer at langvarige fødsler, ung alder, hyppige og tette fødsler alle er årsaker til fistula. Heldigvis kan fistula forebygges med riktig kunnskap og tilgang til gode helsetjenester. Og for jenter og kvinner som allerede er rammet, kan fistler opereres.

90% av kvinnene som får operasjoner på senteret blir friske og kan igjen leve normalt og føde barn igjen.

Fistulasenteret – DIMOL i Niger.

Mange jenter og kvinner oppsøker DIMOL-senteret i Niger. Flere av jentene er bare 14-15 år gamle.