– Jeg KOMMER TIL Å rømme, eller TA livet mitt

Bare 13 år gammel, ville Akhis besteforeldre gifte henne bort. Da ga hun dem et ultimatum.

Akhi ser med alvorlig blikk i kameraet.
14 år gamle Akhi fra Bangladesh er modigere enn de fleste.

Akhi (14) gikk i åttende klasse da hun en ettermiddag hørte besteforeldrene diskutere noe seg i mellom. Egentlig satt hun og så på tv, men nå klarte hun ikke å følge med på skjermen.

– Hvem er det som har fridd, spurte hun, men fikk ikke svar.

– Hvis det er meg dere prøver å gifte bort, så kommer jeg til å rømme eller ta livet mitt.

Akhi ser med alvorlig blikk i kameraet.
Akhi ble sint og fortvilet da hun skjønte hva som holdt på å skje.

Uten rett til å bestemme

Bangladesh er ett av de tettest befolkede landene i verden. I snitt blir 51 prosent av jentene giftet bort før de er 18 år. Barneekteskap er spesielt vanlig på landsbygda, hvor antall barneekteskap er enda høyere. Les mer om hvorfor, nederst i artikkelen. 

Akhi bor i Madarganj - et svært fattig område. Med skilte foreldre som bor andre steder, er Akhi avhengig av slekten sin. Det gjør henne ekstra sårbar, for alle har lite penger. Da er det ofte enklest å gifte bort jentene i familien.

Men Akhis protester gjorde at besteforeldrene lot henne være i fred.

– Hvis jeg hadde giftet meg ung, hadde livet mitt blitt som et svart rom. Jeg kunne ikke ha gjort noen ting uten min manns tillatelse, sier Akhi.

Skolebøker oppå hverandre på et bord
Utdanning er viktig for at jenter skal bli mer likestilt.

Hjelp til å stå imot

– Før hadde jeg ikke så mye greie på barneekteskap, forteller Akhi.

Gjennom Plan fikk hun mer kunnskap. I 2021 gikk NRKs TV-aksjon til arbeidet vårt mot å bekjempe barneekteskap. Ett av distriktene vi jobber i, er der Akhi bor.

– Etter at jeg fikk opplæring, ble jeg fast bestemt på å bli selvstendig og uavhengig.

Gjennom «Barn, ikke brud»-prosjektet lærte hun om hvorfor det er lurt å vente med å gifte seg, og hvorfor utdanning er så viktig. Plan jobber på alle nivåer; med jenter og gutter, men også foreldre, lærere, skoleledelsen og lokale myndigheter. Og det er mye å ta tak i.

– Folk her tror ikke jenter kan noen ting. De tror bare gutter kan tjene penger og passe på familien, sier Akhi.

Jenter ved elvebredd i fargerike klær, anonyme
15 prosent av jenter under 15 år blir giftet bort i Bangladesh.

Alvorlige konsekvenser

Hun har selv vært vitne til mange triste skjebner blant sine egne venninner.

– Jeg har sett jenter ende opp i vanskeligheter fordi de har giftet seg altfor tidlig. De har fått både fysiske og psykiske plager etter å ha blitt gravide da de var altfor unge. Dessuten hender det at svigerfamiliene behandler jentene dårlig!

Hun forteller om familier som ser på døtrene sine som gifteklare idet de får menstruasjon for første gang. At familier ikke forstår konsekvensene av for eksempel tenåringsgraviditeter. Hun mener manglende utdanning og kunnskap er årsaker til denne typen holdninger.

– Jeg sier til venninnene mine at hvis jeg klarer å stoppe mitt eget ekteskap, så klarer de det også!

Akhi snakker til elever med ropert.
Akhi vil dele det hun har lært til så mange som mulig.

Sprer kunnskap

I et klasserom med slitt tavle og lange benkerader med unge jenter og gutter, står Akhi selvsikker og forteller, peker og viser. Alt hun har lært, vil hun dele med flere.

– Gjennom opplæringen jeg fikk, vet jeg hvordan jeg kan forhindre barneekteskap. 

På skoleplassen løper Akhi og flere jenter etter en fotball. Eller hun er omringet av en god bunke venninner. Hun sier jentene har drømmer på lik linje med gutta. Og dessuten er selveste statsministeren i landet en kvinne.

Jente løper etter en fotball mens venninner ser på
Akhi og venninnene har mange drømmer.

– Det gir meg håp at hvis hun kan bli statsminister, så kan vi også. Det er grunnen til at jeg stoppet mitt eget ekteskap.

– Jeg er blitt modigere. Jeg er ikke redd for noen ting!

Akhi smiler og ser i kameraet mens hun står og selger varer i en matbod
Akhi er fornøyd med hva hun har fått til.

For 14-åringen har planen klar.

– Jeg vil bli politikonstabel! Det er ikke en jobb som er akseptert for jenter å ha. Akkurat derfor vil jeg vise alle at en jente herfra også kan bli politikonstabel.

Hvorfor skjer barneekteskap i Bangladesh?

  • Fattigdom tvinger mange familier til å gifte bort jentene sine fordi de blir sett på som en økonomisk byrde. Det kan også være et ønske om å sikre jentas fremtid.
  • Mangel på utdanning. Det er flere av kvinner og jenter uten utdanning som giftes bort tidlig. Samtidig mister de ofte skolegang når de er gift og får barn.
  • Kjønnsnormer og ære. Jenter og kvinner som ikke er gift, blir sett på som løsaktige. En kvinnes dyd er høyt verdsatt.
  • Vold og seksuell vold. Antall overgrep mot jenter og kvinner har økt det siste tiåret. Familier gifter bort døtrene sine tidlig, for å hindre det.
  • Covid-19: Pandemien førte til mer fattigdom. Det igjen førte til begrenset tilgang til skole og arbeid, mer vold, flere barneekteskap og flere tenåringsgraviditeter.
  • Naturkatastrofer og klimaendringer fører til flere barneekteskap. Fattigdom gir usikre tider, og jenter giftes bort som en overlevelsesstrategi.

12 millioner jenter

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin. Det skjer oftest i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det skjer også mange andre steder i verden. Barneekteskap fører til en vond sirkel av tenåringsgraviditeter, avbrutt skolegang, mer ulikhet mellom kjønnene og mer fattigdom.

Barneekteskap

Les mer om temaet

Barneekteskap i Bangladesh

Les om Bangladesh

Historien til Mitu

Les historien

Retten til å bestemme over egen kropp

Les mer