BARNEARBEID

Fattigdom, krig og katastrofer er den brutale virkeligheten for millioner av barn. I krisetider blir barnearbeid en utvei for familier i nød. 

Barnearbeid er svært utbredt i land som Kambodsja
Barnearbeid er svært utbredt i land som Kambodsja
11 år gamle Sek Neth fra Kamodsja vasker ofte klær og rydder i huset før hun drar på skolen.

Alle har rett på en trygg barndom. Barnearbeid gjør at mange barn får avbrutt barndommen sin alt for tidlig. Det hindrer dem i å få en utdannelse og utvikle seg sosialt. De siste årene har antall barnearbeidere økt drastisk, spesielt blant barn mellom fem og 11 år.

Image
Situasjonen nå

 • 160 millioner barn er involvert i barnearbeid globalt.
 • 79 millioner barn har arbeid som utgjør en fare for deres sikkerhet og helse.
 • 48 prosent av alle barnearbeiderne er mellom fem og 11 år.
 • 112 millioner barn jobber innen jordbruk, som er den største sektoren for barnearbeid.
 • Afrika har størst andel barnearbeidere, mens Asia ligger like bak.

Jenter er spesielt utsatt

FNs arbeidsorganisasjon, ILO, anslår at rundt 160 millioner barn i alderen fem år og oppover er involvert i barnearbeid. Dette utgjør nærmere ett av ti barn på verdensbasis. Langt over halvparten av disse barna antas å være jenter.

Det er dessverre store mørketall når det gjelder jenter. Dette skyldes at jenter ofte må ta på seg oppgaver som husarbeid og barnepass, noe som gjør det utfordrende å inkludere dem i statistikken. I land som for eksempel Kambodsja er det vanlig å se på disse oppgavene som en forberedelse til voksenlivet og ekteskap. 
 

Image
Eksempler på barnearbeid

 • Arbeid i industrier som landbruk, gruvedrift, tekstilproduksjon eller salg av varer på gaten.
 • Gjeldsslaveri: tvangsarbeid for å betale ned familiens gjeld.
 • Påtvunget kriminell virksomhet, som produksjon og salg av narkotika og tyveri.
 • Barn blir brukt som barnesoldater.
 • Hushjelp i private hjem.

Tap av utdanning

Når mennesker drives på flukt, skoler stenges og jobber går tapt blir barnearbeid ofte en siste utvei for familier som kjemper for å overleve. Fattigdom er derfor en av hovedårsakene til at barnearbeid oppstår.

I krisetider blir utdanning ofte det første som ofres. Barn som må forlate skolen for å bidra til familiens inntekt, ender ofte opp med å aldri komme tilbake. Derfor kan også kortvarige kriser ha langvarige og alvorlige konsekvenser for barn. 

Sanker nøtter: Jeg er ofte sliten, forteller 10 år gamle Sokha fra Kambodsja.
Sanker nøtter: Jeg er ofte sliten, forteller 10 år gamle Sokha fra Kambodsja.
– Jeg er ofte sliten, forteller 10 år gamle Sokha fra Kambodsja. – Når mamma jobber passer jeg på lillebroren min, lager mat, tar oppvasken og sanker cashewnøtter.

Risiko og farer ved barnearbeid

71 prosent av alt barnearbeid foregår i jordbruk, ifølge ILO. Dette inkluderer alt fra skogbruk, til dyrehold og fiske. Barn jobber ofte lange dager med lite eller ingen lønn. De utsettes også for skadelige kjemikalier, farlige maskiner og ekstreme værforhold.

De verste formene for barnearbeid som slaveri, seksuelle overgrep og rekruttering til å bli barnesoldater, øker drastisk i konflikter og humanitære kriser. Barn på flukt er derfor en spesielt sårbar gruppe. 

Image
Merkedag

12. juni markerer FN den internasjonale dagen mot barnearbeid, for å belyse og bekjempe et alvorlig problem. Dagen ble innført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i 2002, og er en viktig dag å markere i en tid hvor barnearbeid øker globalt. 

 

La barn være barn. Lek er en nødvendig og viktig del av barns utvikling.
La barn være barn. Lek er en nødvendig og viktig del av barns utvikling.
La barn være barn. Lek er en nødvendig og viktig del av barns utvikling.

Image

Hva gjør Plan?

 • Vi bekjemper barnearbeid ved å fremme barns rettigheter, utdanning og helsetjenester.
 • Vi engasjerer lokalsamfunn i kampen mot barnearbeid. Det gjør vi gjennom å styrke ungdomsorganisasjoner som jobber lokalt, og samarbeider med myndighetene for å etablere flere helsestasjoner og bedre tjenester.
 • Vi støtter og veileder foreldre, tilbyr gratis helsetjenester med vekt på mental helse og hjelper barn ved å gi dem trygge steder å være.
 • I tillegg forbedrer vi skoler og undervisningskvalitet.
 • Vi tilbyr yrkesopplæring og økonomisk støtte med fokus på sårbare grupper. 
 • Vi arrangerer sosiale aktiviteter.

Image

Vold mot barn
Jenter er ekstra utsatt
 

Image

Image