Dette fikk vi til i 2023

Med hjelp fra støttespillerne våre nådde vi ut til 42 millioner barn, i over 80 forskjellige land og 67 300 lokalsamfunn. Tusen takk for innsatsen!

Jente poserer foran kamera med fotball
Jente poserer foran kamera med fotball

Planfaddere, faste givere og andre støttespillere over hele verden har bidratt til at arbeidet vårt for jenters rettigheter og likestilling har vært mulig. Tusen takk for hjelpen.

Her er noe av det vi fikk til i 2023

  • Vi nådde ut til 42 millioner barn med arbeidet vårt, hvorav 22 millioner er jenter.
  • Vi jobbet i over 67 300 lokalsamfunn i over 80 land.
  • Vi støttet 1 millioner fadderbarn.
  • Vi nådde ut til 22 millioner mennesker, inkludert 5 millioner jenter med vår kriserespons i 88 katastrofer.
  • Vi brukte 128 millioner euro på nødhjelp/humanitær hjelp.
  • Vi gjennomførte 29 matsikkerhetsprogrammer i 25 land.
  • Vi har prioritert arbeid med sultkatastrofen i åtte land: Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Kenya, Mali, Niger, Somalia og Sør-Sudan.

Årsrapport

Les mer om hva Plan har fått til i land over hele verden i 2023 (engelsk versjon).

Gir flere barn og unge en stemme

Når vi ser tilbake på 2023, var det flere hendelser som preget året. Konflikter, krig, sult og dyrere levekår var utfordringer verden sto overfor. Slike kriser preger barn i stor grad, og der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor jobbet Plan aktivt med å beskytte og forsterke jenters rettigheter i 2023, og skal fortsette med dette arbeidet fremover.
 

Her er noe av det vi fikk til i tre av landene vi jobber i:

Jente med skrift på hendene: Give respect, take respect.
Jente med skrift på hendene: Give respect, take respect.