En magisk krok i verden

I en "lesekrok" på landsbygda nord i Nicaragua høres ivrige barnestemmer. Hver uke samles de for å lese og snakke sammen om de magiske historiene og ordene som finnes mellom to permer.

– Jeg lærer mange nye ord og andre ting. Hver tirsdag får vi ta med noen bøker hjem. Jeg prøver å ta med de beste og leser dem med lillesøsteren min og mamma, sier Emilen (7).

Favoritteventyrene hennes er «Den lille havfruen» og «Den stygge andungen».

Hver uke møtes rundt 30 barn i «Lesekroken» som drives med støtte fra Plan. Her blir barna oppmuntret til å lese en bok hver uke. Når de leverer den igjen blir de bedt om å snakke om boken og svare på spørsmål om den.  

Bøker til inspirasjon

Bøker er en mangelvare for barna som vokser opp her. Det gjør at de sjeldent blir lest for hjemme eller har muligheten til å ha med bøker hjem for å øve seg på å leseferdighetene utenfor klasserommet.

Hensikten med prosjektet «Lesekroken» er å oppmuntre til leseglede, støtte opp om barnas skolegang og gjør det lettere for dem å henge med i undervisningen på skolen.

 – Å lese eventyrene hjelper meg, fordi noen ganger gir lærerne våre oss i lekse å skrive historier. Så jeg kommer hit og skriver her. Jeg lærer også å behandle klassekameratene mine med respekt, sier Emilen.

Kunnskap om rettigheter

«Lesekroken» gir også rom for å snakke med barna om rettighetene deres.

–  Vi snakker mye med barna om beskyttelse og hvem de kan gå til og snakke med om noe skulle skje på skolen eller hjemme, sier Lucy, som leder «Lesekroken».

Plan jobber for at barn skal få kunnskap om rettighetene sine og at de skal vite hvordan de kan få hjelp dersom de selv eller noen de kjenner blir utsatt for vold eller overgrep.

Vennskap og leseglede

En annen som liker seg på «Lesekroken» er tolv år gamle Inner.

– Min favorittbok heter «A Legend of Nicaragua». På tirsdag tok jeg med meg boken hjem og leste den sammen med familien min, sier han.

–  Vi kommer hit klokken tre om ettermiddagen og tegner og lærer å skrive bokstaver. Vi liker alle å komme hit fordi vi har det veldig gøy med vennene våre, legger han til.

Som Planfadder er du med på å gjøre prosjekter som dette mulig – tusen takk!

På Min side kan du lese mer om hvordan vi jobber i området der fadderbarnet ditt bor.