Mange steder i verden mangler barn beskyttelse, mat, og skolegang, og de frarøves essensielle rettigheter som er nødvendige for en god barndom. Plan jobber i over 50 land for at barn skal få den tryggheten, utdanningen og et godt helsetilbud slik de har rett på. Du kan bidra til å gi barn en bedre fremtid!
Jeg vil støtte dette prosjektet

Støtt Plans arbeid og bidra til:

Beskyttelse: Mange barn blir rammet av vold i hjemmet, på skolen, i lokalsamfunnet og i institusjoner. De er utsatt for barneekteskap, omskjæring, menneskehandel og seksuell vold. Derfor arbeider Plan blant annet med opplysningsarbeid om barns rettigheter og om hva konsekvensene kan bli. Vi oppretter trygge områder og gir barn mulighet til å sifra om vold. I tillegg arbeider vi for å få på plass solide lovverk som beskytter barn.

Utdanning: 263 millioner barn og ungdom mangler et skoletilbud. Plan arbeider for at barn skal få gå på skolen og at skolen er trygg, inkluderende og barnevennlig. Det er viktig at barna blir lyttet til, og at pensum er relevant og passende for både gutter og jenter. Vi jobber også med å fjerne hindringer som gjør det vanskelig for mange barn å få utdanning.

Unges medvirkning og lederskap: Alle barn har rett til å delta i beslutninger som handler om deres liv. Slik er det ikke alle steder. Plan gjør millioner av barn til å bli bevisst sine rettigheter. Vi jobber for å styrke deres selvtillit og gir dem praktisk opplæring i hvordan de kan være med å oppnå positiv forandring i sin egen hverdag.

Yrkesopplæring: 73 millioner unge i verden er i dag uten jobb. Plan bidrar til at unge kan arbeide seg ut av fattigdom. Vi hjelper til med karriereveiledning og yrkesopplæring, vi samarbeider med lokalt næringsliv og gir unge tilgang til spare- og lånegrupper.

Tidlig innsats: Hver dag dør over 15 000 barn under fem år. For å unngå det jobber Plan for å sikre tilgang til sykehus og helsestasjoner for barn og mødre. Vi driver med opplæring av jordmødre og vi deler ut «fødselspakker» med informasjon og utstyr. I tillegg sprer vi informasjon om hvordan barn kan vokse opp trygge og friske.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter: Hvert år er det to millioner jenter under 15 år som får barn. Millioner av unge mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Plan arbeider for å gi unge informasjon og endre diskriminerende sosiale og kulturelle normer og tabuer rundt seksualitet.

Hjelp oss å hjelpe: