Gi jenter flere muligheter

Bidra til å gi jenter skolegang, beskyttelse og mulighet til å bestemme over eget liv.

Gi en gave

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Hvorfor støtte Jentefondet?

Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor er Plans jentefond øremerket prosjekter som bidrar til å styrke, beskytte og utdanne jenter. Ved å støtte Jentefondet bidrar du til at jenter får skolegang, beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap, kunnskap om rettighetene sine og mulighet til å bli økonomisk selvstendige. Bidraget ditt er verdifullt!

Støtt Plans jentefond

Jentefondet har blant annet blitt brukt til:

  • Å gjøre byen tryggere for jenter i India.
  • Kampen mot barneekteskap i Vietnam.
  • Å øke jenters tilgang til utdanning i Zimbabwe.
  • Arbeid mot vold i skolen i Malawi.

Dette bidrar du til når du støtter Plans jentefond:

Image
Opplysningsarbeid

Mange barn og unge vet ikke at de har rett til skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter og likestilling. De som har kunnskap om dette kan lettere stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Image
Holdningsendringer

Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Image
Påvirkningsarbeid

I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk eller politikk om barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor. 

Image
Utdanning og inntektsgivende arbeid

Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. Plan bygger trygge skoler og jobber for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin. Vi tilbyr ungdom, og særlig unge kvinner, karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entreprenørskap. Plan organiserer også unge i låne- og sparegrupper slik at de kan investere i egen bedrift.

Støtt jenter i krise

Gi beskyttelse, utdanning og helsehjelp til jenter i kriser og katastrofer.

Fast giver

Les mer om det å være fast giver, hvordan du blir fast giver og ofte stilte spørsmål.