årets juleprosjekt

I år kan du være med på å styrke innsatsen for å beskytte barn og mødre som er på flukt fra krigen i Ukraina. 

Vipps til 707760 for å støtte årets juleprosjekt!

Barna har flyktet fra alt som var kjent og kjært, til et fremmed land og en usikker fremtid. På flukt fra krigen i Ukraina risikerer de å bli ofre for menneskehandel og overgrep. 

Moldova er Europas fattigste land, men likevel har de tatt imot over 700 000 flyktninger fra nabolandet Ukraina. Mer enn 100 000 har valgt å bli i landet, og halvparten av disse er barn under 18 år. Men Moldova mangler ressurser til å følge opp alle, og situasjonen er derfor uoversiktlig og farlig. Landet er nemlig også et stopp på veien mot andre steder i Europa, noe som tiltrekker menneskesmuglere og overgripere på jakt etter å utnytte desperate mennesker på flukt. Barn, tenåringsjenter og enslige mødre er i en veldig sårbar situasjon og blir lett ofre for vold, overgrep og seksuelt misbruk. 

Dette bidrar du til med støtten din:

 • Trygge helsetjenester for sårbare flyktninger i Moldova. 
 • Beskytte unge kvinner mot seksuell utnyttelse og vold.
 • Beskytte barn og unge mot overgrep, gjennom opplæring av fagpersoner og tettere oppfølging.
 • Veiledning for foreldre med barn som er traumatisert av krigen.
 • Styrke den mentale helsen til barn og unge på flukt.
   

  Vipps til 707760 for å støtte årets juleprosjekt!

   

Ikke alle «hjelpere» har gode hensikter

Ukrainske og moldovske kvinner og jenter var mål for menneskesmuglere også før krigen startet, noe som betyr at det allerede finnes etablerte nettverk i regionen. I en uoversiktlig og kaotisk situasjon er det vanskelig å vite hvem man kan stole på. Er man desperat nok kan man være nødt til å ta sjanser man ellers ikke ville tatt, i håp om å få tak over hodet og beskyttelse for seg selv og barna.

– Mennesker som er ute etter å utnytte kvinner og barn, går etter de mest sårbare. 

Stavros Zotos, spesialist i beskyttelse av barn i kriser. Plan International Moldova.

Hjelpestasjoner på hjul 

For at vi skal nå ut til så mange som mulig, bruker vi mobile hjelpestasjoner som oppsøker flyktninger der de lever og bor. Enten det er på flyktningsentre, eller i private hjem. Om bord i de mobile hjelpestasjonene er det sykepleiere, psykologer og sosialarbeidere. Her kan man få alt fra medisinsk rådgivning og psykologisk førstehjelp, til veiledning om rettigheter og hjelp til å finne et trygt sted å bo.

Med kunnskap kan vi beskytte flere

I Moldova jobber vi med opplæring av helsepersonell og andre som er i kontakt med unge flyktninger. Det krever kunnskap for å kjenne igjen faresignaler og oppdage når barn og unge er utsatt for vold og overgrep. Gjennom de mobile teamene kan vi hindre overgrep ved å fange opp sårbare barn og unge og sette inn riktig hjelp i tide.

De omreisende teamene jobber også med å gi informasjon som er tilpasset barn og unge i ulike aldersgrupper. Vi informerer om farene for menneskehandel og kjønnsbasert vold, og lærer unge hvordan de kan beskytte seg og hvem de kan gå til for å få hjelp. Vi forteller også om seksuell helse og rettigheter. God informasjon og trygge helsetjenester er livsviktig for å beskytte barn og unge mot vold og overgrep.

Les mer om hvordan vi jobber med: