Tusen takk for støtten din til Arbeidet for jenters rettigheter

Gjennom støtten din bidrar du til at alle barn skal ha like muligheter. Noe av det viktige vi har fått til sammen, er dette arbeidet mot barneekteskap i Malawi.

Radio Timveni er en radiostasjon for og med barn og unge i Malawi. I prosjektet 18+ har vi jobbet sammen med Timveni om å forebygge og stanse barneekteskap. Dette gjør vi gjennom å engasjere ungdom, styrke lovverket, og øke kunnskapen om barneekteskap og jenters rettigheter i befolkningen.

Remote video URL

– Vi har bestemt at alle som skal snakke på radioen må ta opp temaer som berører barn og beskyttelse av barn, sier Charles Kululanga. Han er programsjef i Radio Timveni.

I Malawi blir 40 prosent av jentene gift før de fyller 18 år. Mange får barn alt for tidlig og risikerer alvorlige komplikasjoner, både under graviditet og fødsel. Jentene må ofte slutte på skolen og blir dermed fratatt muligheten til å bli økonomisk selvstendige og bestemme over eget liv.

I 2017 innførte Malawi en lov mot barneekteskap, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Mange vet heller ikke om forbudet. Radio Timveni jobber for å endre dette ved å spre kunnskap om de nasjonale lovene og løfte fram unge stemmer i kampen mot barneekteskap.

Når ut til hele landet

Siden tilgang til internett og TV er begrenset i Malawi, er radio en effektiv måte å nå ut til mange. I 2019 fikk Radio Timveni en donasjon med FM-sendere og teknisk opplæring fra det norske selskapet Norkring, gjennom et samarbeid med Plan. Det gjør at radiostasjonen nå når ut til barn og unge over hele landet med det viktige budskapet.

Barn og unge blir hørt

I samarbeid med Timveni gir Plan opplæring til barn og unge i media og journalistikk for å bidra til å styrke stemmene deres i kampen mot barneekteskap. Barns rettigheter er ofte tema på radiosendingene, og barn og unge oppfordres til å stille spørsmål som blir diskutert i sendingene.

Radiospotter, konkurranser og egne kampanjelåter er med på å øke engasjementet rundt livsendingene, og både fagpersoner og representanter fra myndighetene er med på sendingene for å svare på spørsmål og lytte til synspunktene fra barn og unge.

Radio Timveni

  • Rekker nå ut til 16 millioner mennesker, mot 2 millioner tidligere.
  • Har mer enn 45 000 følgere på Facebook.
  • Er nå den tredje største online radiokanalen i Malawi.

Les mer om Radio Timveni.

18+ mot barneekteskap

Programmet 18+ er vårt globale program mot barneekteskap. Navnet viser til at ingen skal gifte seg før de har fylt 18 år. I Malawi er Radio Timveni en viktig samarbeidspartner for dette arbeidet. 

radio Timveni
radio timeveni

Barn og unge hører på Radio Timveni.

Lytteklubber

Med støtte fra våre givere har vi startet 90 lytteklubber. Her møtes barn og unge for å høre på Radio Timveni sammen. Etter at sendingen er slutt diskuterer de aktuelle problemstillinger, og prøver å finne løsninger sammen. Mange sprer det de har lært videre til familie og venner i sine nærmiljø.

Det har vært en nedgang i jenter som har sluttet på skolen, og flere av jentene har fortsatt til videregående skole etter å ha vært med i lyttekulbbene.

Felles innsats mot barneekteskap

I tillegg til å engasjere barn og unge, er 52 lokale ledere engasjert i prosjektet og jobber dedikert med å endre skadelig praksis i sine områder. En av disse er Chief Kukada.

– For lenge siden giftet barn seg da de var 12 eller 13 år gamle. Men etter at Plan International startet med 18+, har det skjedd en endring. Som leder er jeg sikker på at vi får en slutt på barneekteskap både i mitt lokalsamfunn og distriktet som helhet, sier Chief Kukada.

Cheif Kukada

Chief Kukada er landsbyleder og jobber sammen med Plan for å få slutt på barneekteskap i sitt distrikt.

I samarbeid med Plan har de lokale lederne arrangert allmøter og workshops i sine lokalsamfunn, deltatt i radiosendingene til Radio Timveni og vært med på å innføre lokale lover som bidrar til å beskytte jenter mot barneekteskap og annen skadelig praksis.

Landsbylederne er viktige rollemodeller som familiene lytter til og har respekt for. Chief Kukada forteller hvordan hun tar kontakt med foreldrene når hun hører om barneekteskap. Hun argumenterer for at jentene skal gå på skole i stedet for å gifte seg, og har allerede fått 915 jenter tilbake på skolen.

Remote video URL

En av disse jentene er Bertha (19). Hun ble gift bare 16 år gammel med en mann hun var forelsket i, men etter bryllupet endret alt seg. Ektemannen var voldelig mot Bertha, og fortsatte å slå henne mens hun var gravid og etter at hun hadde født. På sykehuset fødte hun et dødfødt barn. Bertha ble kontaktet av mentorer fra 18+, som i samarbeid med Chief Kukada fikk Bertha tilbake på skolen og vekk fra den voldelige mannen.

Nå drømmer Bertha om å bli sykepleier, og tar til ordet for at jenter skal ta utdannelse i stedet for å gifte seg som barn.

– Hvis jeg får en datter en gang skal jeg fortelle henne historien min, og hvis hun følger rådene mine vet jeg at hun kommer til å få en lys fremtid, sier Bertha.

I en spørreundersøkelse vi har gjort i prosjektområdet sier 97 prosent at antall barneekteskap og tenåringsgraviditeter har gått ned som følge av 18+ prosjektet.

Blant barn og unge kjenner flere til rettighetene sine nå enn tidligere, og over 67 prosent svarer at det er barn og unge selv som bestemmer når og med hvem de skal gifte seg.

Unge mentorer stanser barneekteskap

145 barn og unge har blitt kurset i journalistikk i samarbeid med Radio Timveni. De unge journalistene bruker kunnskapen sin til å endre skadelige holdninger og praksis i sine lokalsamfunn. De jobber også med å avdekke tilfeller av barneekteskap og sørger for at jentene får nødvendig oppfølging.

Jeg jobber for å styrke jentene, sier Agnes (20) som er én av mentorene i 18+.

Hver uke leder Agnes en samtalegruppe for barn og unge i lokalsamfunnet. Her diskuterer de temaer som barneekteskap, jenters rettigheter og viktigheten av at både jenter og gutter går på skole.

– Jeg følger opp jenter som blir borte fra skolen, og prater med dem for å finne ut av hvilke utfordringer de har, sier Agnes.

Mentorene tar også kontakt med foreldrene til jentene og sørger for at de får den hjelpen de trenger. På den måten er de med på å stanse barneekteskap og få flere jenter til å fullføre skolegangen.

Flere av de unge i prosjektområdet forteller at kampanjen mot barneekteskap gjør at de nå kan snakke mer åpent med foreldrene sine. Jenters rett til utdanning og det at jenter og gutter selv må få velge hvem og når de skal gifte seg, var tidligere tabubelagt å snakke om.

Tiya farming
Tiya smiling

Tiyanajane fikk hjelp av mentorene fra 18+ til å fortsette skolegangen sin etter at hun droppet ut av skolen. Nå går hun første året på universitetet der hun tar bachelorgrad i landbruksstudier.

Du bidrar til å stoppe barneekteskap

Med din støtte bidrar du til å stanse barneekteskap og få jenter tilbake på skolen. Når kunnskap om loven øker og flere blir bevisst på at barneekteskap er skadelig, fører det til færre barneekteskap.

De unge mentorene, landsbyledere og barn og unge har gjennom dette prosjektet blitt mer bevisst på å følge opp jenter som dropper ut av skolen, eller som står i fare for å bli giftet bort. Flere har også fått kunnskap om hvor de kan få hjelp og hvem de kan si ifra til om de selv eller andre er i fare.

Gjennom vårt samarbeid med lokale ledere og lovgivende myndigheter, har lovverket som beskytter barn og unge blitt styrket. Chief Kukada er ikke den eneste som har innført lokale lover for å få en slutt på barneekteskap og andre skadelige skikker.

I samarbeid med politi og lokale myndigheter har vi også bidratt til å styrke rapporteringen og oppfølgingen av barneekteskap. Vi vet om 105 barneekteskap som har blitt rapportert og stanset i prosjektområdet hittil.

Med økt kunnskap om at barneekteskap både er skadelig og forbudt, deler barn og unge kunnskapen sin engasjert videre med venner og familie. Det gjør dem til viktige rollemodeller som bidrar til å endre holdninger og skape positiv endring i sine lokalsamfunn.

Tusen takk for at du bidrar til å skape endring!

Pengene kommer frem

Plan International jobber i over 50 land for å ivareta barns rettigheter og gi jenter og gutter like muligheter. Når du gir til oss, kan du være trygg på at pengene kommer frem. Les mer om hvor inntektene våre kommer fra og hvordan vi fordeler midlene her.