Khnhung fra Kambodsja.

Den viktigste investeringen

Å bidra til at barn – og særlig jenter – får utdanning, er verdens viktigste investering. For noen kan det å vokse opp med foreldre som ikke kan lese og skrive, føre til at barna jobber ekstra hardt for å nå drømmene sine.

Søstrene Khnhung (9) og Chaet (17) bor i I Siem Reap i Kambodsja. Her er det ingen selvfølge at jenter fullfører skolen.

Khnhung er overbevist om at skolegang er det viktigste i livet – akkurat som forbildet og storesøster Chaet mener. Det har Chaet lært mye om i Plans ungdomsgruppe i Siem Reap, hvor hun er med.

– Jeg liker storesøsteren min fordi hun er god og snill. Hun hjelper meg, lærer meg ting, leker med meg og elsker meg. Min største frykt er å stryke på eksamen og være den dårligste i klassen, sier Khnhung.

Remote video URL

Ønsker en bedre fremtid for barna

Utdanning er veien ut av fattigdom. Moren gikk ikke på skolen og vet hvor vanskelig livet som analfabet er. Derfor er foreldrene fast bestemt på at døtrene skal få skolegang. 

– Livet uten skolegang er veldig tøft. Jeg ønsker en bedre fremtid for barna mine, sier moren Sreimao.

Hun gjør det hun kan for å betale skolepengene, men likevel møtes ikke endene. Hun er aldri sikker på om de klarer å dekke skoleutgiftene. Det er et vondt og gjentagende spenningsmoment i livene deres.

Khnhung fra Kambodsja gjør skolearbeid.

Khnhung har satt seg et mål: Å fullføre skolen.

Sterk vilje og en drøm

Storesøster Chaet vet godt at utdanning er nøkkelen til å skape seg en god fremtid. I landsbyen hvor de bor, slutter halvparten av jentene allerede på ungdomstrinnet. Det er vanlig at jentene giftes bort mens de enda er barn.

– Lillesøsteren min har satt seg et tydelig mål om å fullføre skolen. Da er det lettere for henne å oppnå drømmen sin. Jeg håper hun får til alt hun vil. Jeg vil aldri la henne gi opp drømmene sine, sier Chaet.

Hun vet at med en god dose vilje og en tydelig drøm, kan man komme langt.

Søstrene Khnhung og Chaet fra Kambodsja.

De to søstrene er begge overbevist om at skolegang er det viktigste i livet.

Dette gjør Plan

Mange jenter i dette området blir gift mens de er barn, og annenhver jente fullfører ikke ungdomsskolen. Plan International jobber med holdningsskapende arbeid for å få slutt på barneekteskap. Barn skal gå på skolen, ikke være kone og mødre. Vi bidrar til skole, legger til rette for skolemat og sørger for økt bevissthet og deltakelse for barn og unge i samfunnet gjennom ungdomsgrupper.   

Skole er veien ut av fattigdom. Og hvis familien greier å holde Khnhung og Chaet på skolen, er det større sjanse for at barneekteskap blir unngått.

Les mer om hvordan Plan samarbeider med familier for å formidle deres historier.