Slik samarbeider vi med familier og lokalsamfunn

Plan driver prosjekter i mer enn 61 000 lokalsamfunn verden over. Vi er tilstede over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Lurer du på hvordan vi samarbeider med familier og lokalsamfunn? Det kan du lese mer om her.

I årets julekampanje, Den fineste tradisjonen er å bry seg, møter du fire jenter og familiene deres i land hvor Plan jobber. De er fra i Kambodsja og Senegal. Jentene og deres familier drømmer om et bedre liv, som ligner mer på ditt og mitt. Med skolegang, trygghet og en lys fremtid for seg og sine nærmeste. Men dette er dessverre ikke like selvsagt for alle. Les mer om kampanjen her.

Hva Plan gjør for å hjelpe

Plan jobber med ulike tiltak for å hjelpe familiene, slik at barna kan gå en lysere fremtid i møte. I Kambodsja gjennomfører vi holdningsskapende arbeid for å få slutt på barneekteskap. Barn skal gå på skolen, ikke være kone og mødre. Vi bidrar blant annet til skole, legger til rette for skolemat og sørger for økt bevissthet og deltakelse for barn og unge i samfunnet gjennom ungdomsgrupper.    

I Louga i Senegal bygger vi opp helsetjenester for innbyggerne i området. Dette arbeidet startet for fullt etter Covid-19 pandemien. Målet er å gi gode helsetjenester til alle gjennom gratis tilgang til helsehjelp. Vi bygger også opp nødvendige helsetjenester gjennom helsestasjoner som er lett tilgjengelige der folk bor. I tillegg bygger vi skoler og lekeplasser, samt borehull som sikrer tilgang til vann.

Fansou Sy, programansvarlig for Plans arbeid i Louga, Senegal

– Vi jobber tett med lokale myndigheter og kommuneansatte for å støtte barns utdannelse, tilgang til helsetjenester og beskyttelse av barn, sier Fansou Sy.

Han er programansvarlig for Plan sitt arbeid i Louga, Senegal.

Hvordan vi formidler historiene til familiene vi hjelper

En av Plans styrker er at vi er tett på lokalsamfunnene og vi kjenner familiene og deres utfordringer godt. Vi er tilstede langsiktig, med lokalt Planansatte, og er med på å utvikle de lokalsamfunnene barna bor i.

Når vi lager reportasjer fra vårt arbeid og forteller historiene til familier vi jobber med, samarbeider vi tett med lokale ressurser. Våre lokalt ansatte kjenner både området og familiene som bor der godt. Vi har flere samtaler med familiene på forhånd. Familiene ønsker å fortelle sin historie. Det er viktig for dem å formidle sin fortelling med egne ord og fra sitt perspektiv til omverden.

Ouleye fra Senegal.

Ouleye (7) og familien hennes er én av familiene vi har besøkt i Senegal.