Accenture + Plan

Accenture og Plan kombinerer sin kjernekompetanse for å styrke unges muligheter på arbeidsmarkedet gjennom yrkesopplæring, finansieringsmuligheter og nettverksbygging.

Siden 2010 har Plan International og Accenture hatt et strategisk partnerskap for å få flere unge i arbeid. Et av programmene vi jobber med er A Working Future, hvor Accenture har bidratt med sin kompetanse innen forretningsutvikling og innovasjon til å utvikle prosjekter sammen med Plan og lokalt næringsliv.

Da prosjektet ble implementert i Uganda førte det til at 12 000 ungdommer fikk arbeid. Som følge av dette skaleres arbeidet opp til nye områder i Uganda samt til Tanzania.

- Livet mitt er forandret, forteller Nololo (21) fra Uganda. Han hadde verken jobb eller inntekt før han deltok i A Working Future. Nololo ønsker å utvide chili-virksomheten, som ble etablert gjennom prosjektet. På den måten vil enda flere unge få mulighet for jobb og inntekt.

Ettersom vi har teknologi, kompetanse og erfaring som er etterspurt kan vi bidra med dette i samarbeidet med Plan. Det utvikler og motiverer våre ansatte, utvider vårt nettverk lokalt og globalt, gir gode eksempler til de vi ønsker å rekruttere, og det skapes også nye forretningsidéer. Det er helhetsbildet her som er det vesentlige for oss.
Øyvind OfstadNordic Sustainability LeadAccenture

Vi ønsker flere partnere med på laget for å finne innovative løsninger slik at flere ungdommer kan skaffe seg en jobb. Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift kan bidra inn i dette arbeidet sammen med oss?

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post