Girls takeover: Plan og norsk næringsliv styrker jenter

Hvert år stiller norske bedrifter opp for initiativet «Girls Takeover»: De gir fra seg sjefsstolen til en jente for én dag. På den måten markerer de viktighet av likestilling og flere kvinnelige ledere.

"Girls Takeover" er et internasjonalt initiativ startet av Plan, og gjennomføres hvert år i anledning FNs jentedag 11. oktober. Hensikten er å rette søkelys mot FNs bærekraftsmål 5 om likestilling og jenters rettigheter.

Tiltaket er både symbolsk og konkret, og mange bedrifter opplever at det bidrar til engasjerte medarbeidere og god branding. 
 

Ung jente tar selfie foran møterm med mange voksne
– Vi ser på Girls Takeover som en flott anledning til å fremme likestilling og jenters rettigheter.

I høst hadde vi gleden av å bli ledet av 17 år gamle Nora, og hun inspirerte oss med gode innspill rundt likestilling, mangfold og markedsføring.
Geir Inge StokkeKonsernsjef i Coop Norge

Disse har vært med på "Girls Takeover"

 • Kulturdepartementet
 • Telenor Group
 • DNV 
 • Unacast
 • Visma
 • Coop
 • Vipps
 • Danske Bank
 • Storebrand

Leder for én dag

16 år gamle Rebecca fikk overta sjefsstolen til Mikkel Skou i Veracity. Det ble en digital "takeover", på grunn av korona.


– Gjennom mange år som leder har jeg sett hvor viktig det er med mangfold på arbeidsplassen. For å få flere jenter interessert i IT og koding tror jeg vi må tiltrekke jentene i tidlig alder.
Mikkel Skou, leder i VeracityBedriften vil bidra til å utjevne kjønnsforskjeller i teknologiutdanning og arbeidsliv. 

"Girls Takeover" gir engasjerte medarbeidere og god branding

Norske bedrifter som har vært med tidligere år, gir positive tilbakemeldinger: Det er en fin metode for å sette søkelys på bærekraftsmål #5: likestilling mellom kjønnene. Bedriftene opplever engasjerte medarbeidere som er positive til at lederne tar opp temaet. I tillegg styrker de sin branding som et samfunnsengasjert selskap som evner å gå fra ord til handling. 

  Hva betyr "Girls Takeover" i praksis? 

  Jenta blir med på ulike aktiviteter denne dagen, digitalt. Hun kan jobbe med bedriftens sosiale medier, delta digitalt i møter og snakke om likestilling, for eksempel på et allmøte.

  Dette får bedriften

  • Rekruttering: Plan tar ansvar for å opprette kontakt med en ung, engasjert jente som kan ta over sjefsstolen.
  • Opplegg for dagen: Plan samarbeider med bedriften om å lage et opplegg for dagen, for eksempel en intern samling/teams-møte hvor bedriften og jenta forteller de ansatte om opplegget.
  • Kommunikasjonsplan: Plan bidrar til å utvikle en kommunikasjonsplan med budskap som er relevant for bedriften, og en plan for sosiale medier. 
  • Medieomtale: Plan bidrar med innsalg til relevante medier.

  Vil du tipse en jente om muligheten? Jenter mellom 15 og 19 kan søke om å få delta på "Girls Takeover". Se info til søkerne.

  Kontakt oss

  Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

  Send e-post