Næringslivets rolle i bistand
Næringslivets rolle i bistand

Hvordan kan partnerskap mellom næringsliv, myndigheter og bistandsorganisasjoner bidra til å skape anstendige arbeidsplasser i Sør? Og hvilke muligheter gir dette for norsk næringsliv?


Samarbeid med Plan