Økt beskyttelse for jenter i krise

Etiopia opplever nå flere kriser med krig, ekstrem tørke og matmangel. Den humanitære situasjonen er prekær og folk mangler nødvendig helsehjelp, mat og medisiner. Dette går spesielt hardt ut over jenter og kvinner.

Vi ser at det er behov for økt beskyttelse for sivilbefolkningen. Derfor lanserer Plan International Norge humanitære innsats i Etiopia som er spesielt rettet mot beskyttelse av jenter.

– Det er vanskelig å stadfeste hvor stort omfanget av seksualisert vold i nordlige Etiopia er, men vi ser at det er nødvendig for å skjerme jenter, gutter og kvinner som er på flukt, da de befinner seg i en spesielt sårbar situasjon med tanke på vold og utnyttelse. Derfor har vi beskyttelsesinngrep i alle våre humanitære aktiviteter her, sier landdirektør i Plan International Etiopia, Mudasser Siddiqui.

Remote video URL

Tenåringsjenter på flukt er sårbare

Tenåringsjenta Selamawit (17) er på flukt alene. Hun gikk 300 km for å komme i sikkerhet. I dag bor hun i Zenzelema, en leir for internt fordrevne.

– Foreldrene mine mente de var for gamle til å gå. De tvang meg til å flykte til et sted som var trygt. De mente at det var det beste, fordi jeg har hele livet foran meg, sier Selamawit.

Hun bor nå alene etter at hun ble tvunget på flukt av foreldrene, som måtte bli igjen i krigssonen. Hun kommer fra en landsby i Amhara-regionen. Selamawit gikk på skolen inntil kampene brøt ut. Hun er bekymret for familien, og har ikke hørt fra dem på flere måneder. På grunn av krigens herjinger frykter hun for sin egen fremtid.

Etiopisk jente på flukt

16-åringen Ehtemariam måtte flykte med familien sin fra krigen. Flukten var dramatisk, men familien kom seg i sikkerhet. Nå er det en ny og vanskeligere fremtid som møter henne, og som jente løper hun stor risiko for å bli utsatt for vold som følge av krisene i landet.

For 16-åringen Ehtemariam ble flukten dramatisk: Da kampene brøt ut i hennes landsby i Amhara-regionen, måtte hun komme seg i trygghet sammen med foreldrene og tre søsken:

  – Flukten fra hjemmet mitt til denne leiren tok to døgn. Den var vanskelig og skremmende, spesielt på natten, da vi måtte gå gjennom villmarken. På grunn av krigshandlingene som rammet mitt område kan vi ikke dra tilbake, sier Ehtemariam, som frykter at skolegangen nå er lagt i grus.

Skal forebygge vold og overgrep

Plans humanitære innsats skal blant annet sørge for at internt fordrevne barn og tenåringsjenter i Nord-Etiopia får nødvendig oppfølging. Vi skal også jobbe med forebygging av vold og overgrep og forhindre at jenter og unge kvinner utsettes for ytterligere påkjenninger, da de er i en spesielt utsatt situasjon som enslige og mindreårige.

– Sivile er ekstra hardt rammet i denne humanitære krisen i nordlige Etiopia, hvor to kriser treffer samtidig, både krig og den verste tørken på flere år. Vår humanitære innsats er spesielt rettet mot tenåringsjenter og unge kvinner som er rammet av krisene. Det haster med å gi dem hjelp, sier program- og påvirkningsdirektør i Plan International Norge, Mads Henrik Almaas

Behovet for støtte til kriserammede sivile i området er enormt, så vår innsats er langt fra nok, men det er en viktig forsterkning. Vi forventer at flere organisasjoner og myndigheter trapper opp arbeidet for dem som er rammet av krisene i nordlige Etiopia, understreker Almaas.

  • I 2020 brøt det ut krig i nordlige Etiopia, med store lidelser for sivilbefolkningen. To millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem i Etiopia siden 2020. Selv om noen av disse har nå vendt hjem igjen, mangle de fleste både tilgang til helsetjenester og medisinsk utstyr.
  • Store deler av landet er nå herjet av sultkrise, som har resultert i at én av ti etiopiere sulter Krigen har ødelagt mye infrastruktur og tjenester. I tillegg har den ekstreme tørken i området forverret situasjonen ytterligere for sivilbefolkningen.
  • Barn, tenåringsjenter og unge kvinner mangler tilgang til mat, rent vann, nødvendige helsetjenester og medisinsk utstyr, som følge av en av de verste humanitære krisene som herjer nå.
  • Konflikten fører fortsatt til nye internt fordrevne. Siden januar 2022 har 600.000 mennesker måttet flykte fra hjemmene sine. Bare i Tigray er 120.000 av dem gravide eller ammende mødre.
Kvinner i etiopia

Det er vanskelig å stadfeste hvor stort omfanget av seksualisert vold i nordlige Etiopia er, men vi ser at det er nødvendig å skjerme jenter, gutter og kvinner som er på flukt, da de befinner seg i en spesielt sårbar situasjon med tanke på vold og utnyttelse.

Om Plan Internationals humanitære innsats i Etiopia:

  • Den nye innsatsen til Plan International Norge skal sikre tilgang til informasjon og tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse og tilgang til medisinsk bistand, som behandling av fysiske og psykiske skader. Vi skal også bidra til å øke kunnskap og endre holdninger og praksis i lokalsamfunn, for å forebygge seksualisert og kjønnsbasert vold. Fra før jobber vi med utdanning i krise, barnevern, støtte til nødvendige basisvarer og kritisk helseoppfølging, samt noe økonomisk støtte til barnefamilier i området.

  • Prosjektene skal nå internt fordrevne i Etiopia, inkludert foreldreløse og barn som har blitt skilt fra foreldrene sine. 60.000 mennesker skal nås gjennom forebyggende tiltak for å redusere risikoen for seksualisert og kjønnsbasert vold. 10.000 jenter, tenåringsjenter, unge kvinner og gutter som har vært eller står i fare for å bli utsatt for seksualisert og kjønnsbasert vold vil motta psykososial støtte. 5000 jenter og tenåringsjenter vil få bind eller lignende og såpe sånn at de kan opprettholde god hygiene når de har mensen. Vi vil sørge for kontantoverføringer slik at folk kan skaffe seg det de trenger.

  •