Dette gjør Plan

Plan jobber for at alle barn skal få oppfylt rettighetene sine, ha muligheter og beskyttelse mot vold og overgrep. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

I de områdene vi jobber blir jenter ofte diskriminert og nedprioritert. Mange får ikke gå på skole og blir giftet bort før de har fylt 18 år, ofte som følge av fattigdom.

Derfor jobber vi med å tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet. Vi informerer om barns rettigheter og støtter ungdomsgrupper.  

Jenter som har kunnskap om sine rettigheter er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap, som er et av de største hindrene for utvikling, skolegang, frihet og likestilling i fattige land. 

Vi hjelper unge ut i jobb og sørger for at de får tilgang til karriereveiledning, mentorordninger, relevant yrkesopplæring og praksisplasser i bedrifter. Vi har også startet mikrofinans og spare- og lånegrupper. Vi mobiliserer familier, lokalsamfunn og næringsliv. 

Vi snakker med barn, ungdom, foreldre og lokale ledere om ulempene ved barneekteskap, og bidrar til å finne alternativer. Og vi jobber med å styrke lovverk og politikk, og for å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap de stedene det ikke finnes. 

Det er viktig for oss å ikke bare løfte enkeltpersoner, men hele samfunn, og i fjor nådde vi over 30 millioner barn i mer enn 50 land med våre prosjekter. 

Bli Planfadder 

Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier. Denne kontakten gir oss unik kjennskap til områdene vi jobber i. Fordi vi er til stede over tid, med lokalt ansatte og lokale frivillige, har Plan stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør også at Plan kan reagere raskt i kriser. 

Å være Planfadder er en enkel måte å bidra til vårt arbeid. Som fadder får du følge utviklingen til et barn, som du kan ha kontakt med om du ønsker, og pengene går til viktig arbeid i landet og lokalsamfunnet der barnet bor.  

Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og kan få skattefradrag.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Fordelene med å være Planfadder

Mange opplever at et fadderbarnet gir større nærhet til arbeidet man støtter og at det blir mer personlig.  

Barnefamilier forteller ofte at fadderbarnet gjør det lettere å forklare egne barn om hvordan det er å vokse opp i andre land, og gi dem perspektiv, mens andre er opptatte av muligheten for å besøke fadderbarnet.  

Her kan du lese mer om fadderbarna i Plan

Pengene kommer fram

Når du blir fadder til et barn, eller støtter Plan på andre måter, kan du være trygg på at pengene kommer fram. I 2019 gikk 82 prosent til formålet.

Du kan lese mer om det her