mann holder fram chili
Uten arbeid og inntekt er det vanskelig for ungdommer å jobbe seg ut av fattigdom. Plan gir opplæring og samarbeider med lokalt næringsliv for å gi unge en mulighet til jobb. Bli med på å skape 100 000 nye arbeidsplasser.
Jeg vil støtte dette prosjektet

Det er høy arbeidsledighet blant unge i verden. Verdensbanken har sagt at det må skapes 600 millioner nye arbeidsplasser det kommende tiåret. Når unge står uten jobb har det en rekke negative konsekvenser. De mister troen på seg selv, og jo lenger de går arbeidsledig jo vanskeligere blir det å komme i jobb. Dette har også ringvirkninger for deres familier og samfunnet som helhet, som følge av tapt produktivitet og sosiale kostnader.

Med dette som utgangspunkt spisser nå Plan arbeidet for å skape jobber for unge. Man løftes ikke ut av fattigdom, men jobber seg ut av den.

Sammen hjelper vi 100 000 unge

Gjennom et pilotprosjekt i Uganda, kalt A Working Future, har målet vært å gjøre unge i stand til å jobbe seg ut av fattigdom. Det er gledelig å melde at arbeidet har vært svært vellykket, og mange unge har kommet seg i arbeid!

Nå utvides prosjektet i Uganda og Tanzania. Målet er å skape 100 000 nye arbeidsplasser for unge innen 2030. Dette gjør vi sammen med lokalt næringsliv – men vi trenger din støtte.

Ditt bidrag går til:

  • Å organisere ungdom i låne- og sparegrupper slik at økonomien i lokalsamfunnene styrkes, og at unge lettere kan få lån.
  • Å drive markedstilpasset opplæring av ungdommene innen etterspurte yrkesområder og innen økonomi, entreprenørskap, engelsk, salg, markedsføring med mer.
  • Å organisere lokale samvirkegrupper (gjerne innen jordbruk) og koble disse opp mot lokale næringslivsaktører, slik at unge lettere kommer seg på markedet.
  • Å identifisere og fokusere på manglende ferdigheter, for å styrke landenes økonomiske vekst.

- Livet mitt er forandret

Før Nololo (21) deltok i A Working Future-programmet hadde han ingen inntekt. Etter en stund som deltager i en spare- og lånegruppe, tok han opp et lån på 60 USD. Dette brukte han på å investere i chili-dyrking. Nå tjener Nololo 180 USD i måneden. Deltagelsen i programmet har endret livet hans; nå ser fremtiden mye lysere ut, og familien har det bedre.

Nololo ønsker å utvide chili-virksomheten, som ble etablert gjennom prosjektet A Working Future. På den måten vil enda flere unge få mulighet for jobb og inntekt.

Hjelp oss å hjelpe: