Tidlig innsats for barn

Hver dag dør over 15 000 barn under fem år. Plan International jobber for å forhindre at dette skjer.

Nesten 2,6 millioner barn dør i løpet av den første måneden, i følge WHO. Med riktig innsats på et tidlig stadium hadde majoritet av disse barna overlevd. Å investere i barnas helse, utvikling og trygghet de første leveårene gir dem også bedre forutsetninger i fremtiden.

Slik arbeider Plan

Vi har som målsetting at alle barn skal få en god start på livet. Vi har særskilte programmer som fokuserer på barn opp til åtte år, allerede fra tiden i morens mage. Vi jobber for å sikre tilgang til sykehus og helsestasjoner for barn og mødre, styrke nasjonale helsesystemer og tilbyr «fødselspakker» med informasjon og utstyr. 

Vi arbeider for å redusere antallet mødre og spedbarn som dør ved fødsel, blant annet gjennom opplæring av jordmødre. I små lokalsamfunn langt fra helsetilbud, er kursing av lokale fødselshjelpere viktig.

Plan driver også holdningsskapende arbeid om hvordan barn kan vokse opp trygge og friske. Mange foreldre har lav utdanning, og mangler kunnskap om hvordan de kan sørge for riktig ernæring og god hygiene, derfor er det viktig med god og riktig informasjon. 

Forskning viser at førskole fremmer barns utvikling og fremtidige resultater i skolen. Dermed forbedres også deres fremtidsutsikter. Vi jobber med myndigheter og lokalsamfunn for å sikre bedre politikk og investeringer slik at barn får muligheten til å gå på førskole. 

Plan jobber spesielt for at de mest sårbare og ekskluderte barna, særlig jenter, vokser opp med nødvendig omsorg og trygghet og de samme mulighetene til å lære, utvikle seg, bygge selvtillit og sosialisere seg som alle barn har rett til.

syriske barn i jordan

Rømte fra krigen i Syria

Disse jentene har rømt fra krigen i Syria, og bor nå i en flyktningleir i Jordan. Nå får de hjelp til å komme over traumer og starte et nytt liv på førskolesenter støttet av Plan.

Fire år gamle Amira (til høyre) er fremdeles redd for lyden av fly. De minner henne om bombingen i Syria. Hun har også problemer med å få sove, forteller moren. Men senteret skaper stabilitet, trygghet og rutiner, og det er gull verdt for små barn.