Illustrasjon av jente som roper med ropert.
Illustrasjon av jente som roper med ropert.

KVINNEDAGEN

Hvert år, den 8. mars, markerer vi kvinnedagen. Selv om kampen for jenter og kvinners rettigheter foregår hver dag, handler denne dagen om å løfte opp likestilling på den globale agendaen.

Kvinnedagen gir anledning til å sette søkelys på kvinners økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske situasjon i verden i dag.

131 år før vi oppnår likestilling

Med dagens tempo vil det ta 131 år før vi oppnår global likestilling mellom kjønnene.

Kvinnedagen skal minne og bevisstgjøre om kvinne,- og jentekampen. Det er en anledning til å reflektere og anerkjenne kampen for kvinners likestilling og rettigheter. Se på det som en årlig påminnelse om at vi fortsatt har en vei å gå for å oppnå full likestilling mellom kjønnene. 

Det er helt nødvendig at vi fortsetter å kjempe og bevisstgjøre. Å markere den internasjonale kvinnedagen er en måte å gjøre dette på, da det skaper oppmerksomhet og setter fokus på viktige kampsaker. 

Strengere abortlover fører ikke til færre aborter. Det fører istedenfor til at tusenvis av jenter og kvinner dør av utrygge aborter hvert år. I Norge sier én av tre kvinner at de ble dårlig ivaretatt på barsel. Og nesten halvparten av verdens kvinner føler seg utrygge når de går ute om kvelden og natten.  

Dette er bare noen av årsakene til hvorfor det er viktig å fortsette kampen for kvinners rettigheter og likestilling.

Kvinner og jenters rettigheter er under konstant press

Vi lever i en usikker tid med blant annet globale klima-, helse og humanitære kriser, samt økende politisk og økonomisk usikkerhet. Dette rammer oss alle, men spesielt jenter og kvinner. 

Jente som holder plakat med Girl Power skrevet på.

– Vi ser at tenåringsjenter betaler en høy pris der fattigdommen øker som følge av klimaendringer. Jentene tas først ut av skolen og utsettes i økende grad for seksuell vold og overgrep, som for eksempel barneekteskap, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Jenter og kvinner står overfor større utfordringer som følge av klimaendringer da deres helse, utdanningsmuligheter og inntektsgrunnlag oftere blir påvirket enn for gutter og menn. I tillegg forsterkes diskrimineringen av jenter i kriser, fordi mange av dem holdes hjemme. Derfor er klimakamp jentekamp

Der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst

Fra tidlig alder møter jenter utfordringer som begrenser deres muligheter og frihet. Når jenter kommer i tenårene blir kjønnsforskjellene større. De opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang.

Hver dag blir 33.000 jenter gift som barn. De fleste må slutte på skolen og mange blir gravide. 120 millioner jenter får ikke gå på skole, grunnet for eksempel manglende tilgang på sanitærprodukter og trygge toaletter. 

Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie, bare fordi de er jenter. Skal vi få til reell likestilling, må vi tørre å sette jentene først!