Kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars. Dagen setter søkelys på kvinners rettigheter og viktige saker. Kvinnekamp er også jentekamp. Med dagens tempo vil det i snitt ta nesten 300 år før vi oppnår global likestilling mellom kjønnene. Den internasjonale kvinnedagen er derfor en viktig dag.

Selv om kampen for jenter og kvinners rettigheter foregår hver dag, er 8. mars en dag for å løfte opp likestilling på den globale agendaen. Det bidrar til å øke bevisstheten om jenters og kvinners rolle. Kvinnedagen gir anledning til å sette søkelys på kvinners økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske situasjon i verden i dag.

Større kjønnsforskjeller

Globale klima-, helse og humanitære kriser, samt økende politisk og økonomisk usikkerhet har ført til større forskjeller mellom kjønnene. Kvinner og jenters rettigheter er under økende press og derfor er det spesielt viktig å markere 8. mars.

– På kvinnedagen er det viktig å snakke om både kvinner og jenters rettigheter – for kvinnekamp er også jentekamp. Når jenter kommer i tenårene blir kjønnsforskjellene større. Jenter blir sårbare for seksuell vold og barneekteskap, og flere jenter enn gutter dropper ut av skolen altfor tidlig. I krig og konflikt brukes voldtekt av unge jenter som våpen, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Hvorfor kvinnedagen er viktig

Det finnes mange grunner til hvorfor det er viktig å markere kvinnedagen. Der barn ikke har det bra har jenter det ofte verst, og opplever diskriminering – kun fordi de er jenter.

For eksempel vil ikke strengere abortlover føre til færre aborter. Det fører istedenfor til at tusenvis av jenter og kvinner dør av utrygge aborter hvert år. I Norge sier én av tre kvinner at de ble dårlig ivaretatt på barsel. Og nesten halvparten av verdens kvinner føler seg utrygge når de går ute om kvelden og natten.  

Dette er bare noen av årsakene til hvorfor det er viktig å fortsette kampen for kvinners rettigheter og likestilling. Les flere grunner her. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet