Skolen blåser liv i drømmene

Tort er født med bare én arm, hun er datter av fattige risbønder, og hun er jente. Tre utfordringer som kan gjøre livet vanskelig, men denne jenta har satt seg et mål.

Tort bor i en liten litenlandsby i Siem Reap provinsen i Kambodsja. Hun har syv søsken, og det har ikke alltid vært like lett for familien. I tillegg er Tort født med bare én arm, noe hun har grått mye over i barndommen. Hun ville ikke være annerledes.

Men det er ting som lyser opp hverdagen. Fra Tort bare var en liten jente og til hun ble 18 år, var hun Planfadderbarn. Hun er faktisk en av de aller første barna i landsbyen som fikk en fadder. Gjennom kontakten med Plan skjønte hun raskt at utdannelse er viktig for å bli økonomisk uavhengig og ta styring over eget liv og fremtid.

Barnetegninger

Kambodsja har gjort store fremskritt med å få jenter og gutter på skolebenken, men situasjonen på landsbygda er annerledes. Skolene er i dårlig forfatning, det er få kvalifiserte lærere, og kvaliteten på undervisningen er så dårlig at mange barn ikke engang kan lese og skrive etter flere år på skolen. Barn som slutter på skolen altfor tidlig er dessverre veldig vanlig.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Jenter skal gå på skolen

Barneekteskap, kriser, eller utrygt miljø gjør at mange jenter må slutte på skolen. Derfor jobber Plan med holdningsarbeid mot barneekteskap, etablerer trygge områder og skoler, og øker bevisstheten rundt viktigheten av utdannelse.

Drømmer blir til virkelighet

Tort er veldig glad i språk, og hun har lyst til å bli engelsklærer på videregående skole. 

– «Hello», sier Tort på engelsk, og smiler.

Hun har fullført både barne- og ungdomskolen, og jobber i dag som barneskolelærer. På kveldene studerer hun på Universitetet for å bli engelsklærer. 

Tårene fra barndommen er tørket bort. Dette er en dame med ambisjoner.

– Dette klarer jeg, sier Tort.

Barneskolelærer går ute blant elevene.

Tidligere har hun holdt engelskundervisning for barna i landsbyen hun kommer fra også. 

– Som en takk, fordi jeg selv fikk så god støtte fra Plan. 

Det blir ikke så mye av det nå med både jobb og skole, men snart. 

– Når jeg er ferdig med studiene, vil jeg tilby gratis undervisning for de yngste barna i landsbyen min, slik at de kan få bedre framtidsutsikter, sier Tort.

Tort har også fått praktisert engelsken i utlandet – og reist. Et ønske hun har hatt hele oppveksten. I 2019 ble hun invitert som Plan Ambassadør til Helsinki av den finske regjeringen for å snakke om konsekvensene av klimaforandringer for fattige familier i Kambodsja.