Voldtekt som våpen

Voldtekt i krig er et globalt fenomen som gjennom tidene har vært en effektivt metode for å vise makt, spre frykt og destabilisere samfunn.

– I dag ser vi at det skjer på Gaza, i Ukraina, i Etiopia og ikke minst i Sudan hvor det er ekstremt utbredt.

Det sier Ingunn Samdal Vikene, nødhjelpssjef i Plan Norge. Voldtekt i krig er et globalt fenomen som er like gammelt som menneskeheten selv. Dessverre er det fortsatt vanlig.

Ingunn Samdal Vikene ser i kamera

– Og de tallene man har, er bare rapporterte tall, sier hun. 

Fordi voldtekt er skambelagt og de voldtatte ofte utstøtes fra samfunnet, er det mange som velger å holde overgrepene skjult. 

– Veldig mange lider i stillhet med skadene de har fått, og de søker bare hjelp hvis det er så alvorlig at de ikke fungerer i det hele tatt.

Terroriserer med voldtekt

I mange av de store, og ofte glemte, krisene i verden er voldtekt utbredt. Overgrepene kan innebære tortur, gjengvoldtekter, voldtekt med gjenstander, kjønnslemlestelse, tvangsgifte og kastrering. Familiemedlemmer kan bli tvunget til å se på sine kjære bli utsatt for overgrep, eller tvunget til å utføre overgrep selv. Slik skapes stigma og samfunn splittes.

Image
Ikon: Pil.
Voldtekt som våpen

 • Gammel, men lite omtalt, metode innen krigføring. Begge kjønn rammes, men flest kvinner.

 • Systematisk voldtekt terroriserer individer, familier og samfunn. Det fører til store fysiske og psykiske traumer, uønskede graviditeter, sosialt stigma og sykdommer. 

 • Kjønnsstereotypiske holdninger og roller forsterkes i krig. Seksualisert vold rammer oftere hardere land der det fra før ikke er likestilling.

 • I 2008 ble seksualisert vold likestilt med andre våpen som brukes i væpnede konflikter. Det ble anerkjent som krigsforbrytelse og en forbrytelse mot menneskeheten, men få blir straffet.

 • Systematisk voldtekt fortsetter ofte etter at fredsavtaler er inngått.

  Image
  Ikon: Quote.

  Det skjer på grunn av mangel på disiplin og sikkerhetssystemer blir borte, men veldig ofte, som vi også ser i dagens konflikter, så er dette «godkjent» fra høyeste hold.

  Per Roe Petlund, kjønnsrådgiver i Forsvaret

  I podcasten «F-ordet» diskuterer Per Roe Petlund, kjønnsrådgiver i Forsvaret, med andre gjester om hvorfor voldtekt er så utbredt i krig.

  Kvinner er mest utsatt

  Seksualisert vold rammer begge kjønn, men flest jenter og kvinner. Dessuten er voldtekt i konflikt mest vanlig i land der kvinner fra før er mindre likestilte. I krig er terskelen for å begå voldtekt enda lavere, og sjansen for å bli tatt, små.

  – Voldtekt er en billig og effektiv måte å føre krigføring på. Befolkningen får mistillit til regjeringen som ikke kan beskytte dem. sier Roe Petlund.

  Tre kvinner sitter bak slør på en sengekant
  BRUTALT: En mor og hennes to unge døtre ble alle voldtatt på brutalt vis av flere soldater.

  – Det er en måte å fordrive folk på. HIV er blitt brukt som et middel i folkemord eller etnisk rensing. Å gjøre kvinner gravide er også en strategi for å endre den etniske sammensetningen. Voldtekt er et enkelt og virksomt maktmiddel ovenfor befolkningen.

  Opp gjennom tidene har voldtekt som ammunisjon fått lite oppmerksomhet. Først i 2008 ble seksualisert vold anerkjent av FN som en krigsforbrytelse, og likestilt med andre våpen som brukes i krig og konflikt.

  Image
  Ikon: pil.

  «Aida» (20) ble voldtatt i fire timer

  Det var tidlig om morgenen, og hun gikk alene til markedet, noen hun vanligvis aldri gjorde. Plutselig dukket en soldat opp ved et hus langs veikanten.

  Hvordan hindre kjønnsbasert vold i konflikt?

  – Man snakker ofte om reintegrering av overlevende etter seksuell vold, sier Samdal Vikene.

  Plans nødhjelpssjef poengterer at det er viktig å sette flombelysning på problematikken, og sørge for at kunnskap når ut til alle kriker og kroker. At lover etableres og etterfølges, og at lovbrudd får konsekvenser.

  kvinne bak slør snakker med sykehusansatt
  STØTTE: Mange kvinner ønsker å være anonyme i sitt møte med helsevesenet på grunn av stigma.

  Mindre likestilte land opplever konflikt og voldtekt som våpen i langt større grad enn land med likestilling. Derfor handler det også om å kjempe for likestilling og likeverd. Ikke minst må stigma fjernes og lokalsamfunn bli mer tolerante ovenfor de som er utsatt for voldtekt. Da vil også voldtekt som fenomen miste noe av sin kraft.

  Image
  Ikon: Quote.

  Vi kaller de overlevende, ikke ofre. De er ressurser i seg selv som kan bygges opp med riktig hjelp. Man må jobbe med lokalsamfunnet for å endre holdninger.

  Ingunn Samdal Vikene, nødhjelpssjef i Plan Norge

  Image

  Hva gjør Plan?

  • Vi jobber for å informere om hvilke behandlingstilbud og rettigheter man har, og oppfordrer til å rapportere om voldshendelser og søke hjelp.
    
  • Vi utdanner helsepersonell i hvordan de skal snakke om seksuell og kjønnsbasert vold, og jobber for å sikre nødvendig helsehjelp og rettsforfølgelse av saker.
    
  • Gjennom utdanning fremmer vi likestilling og positive kjønnsnormer. Målet er å sikre tilstrekkelig kunnskap og effektive systemer både lokalt og nasjonalt for å beskytte alle jenter og kvinner mot enhver form for vold. Derfor driver vi opplysningsarbeid om jenters og barns rett til beskyttelse, samt konsekvensene av vold og overgrep. 
    
  • Vi jobber også med å forbedre lovverket for økt beskyttelse, slik at det blir enklere å rapportere og for at politiet og rettsvesenet tar voldssaker på alvor. 

  Gi livreddende nødhjelp

  Bidra til å beskytte barn som er rammet av krig og katastrofer, og til å gi livreddende nødhjelp.

  Gi nå