Undervisningsopplegg om trygg skolegang

La elevene reflektere rundt og diskutere kjønnsroller, årsaker til og konsekvenser av vold, hva myndigheter er forpliktet til å gjøre, samt hva internasjonale aktører og en selv kan gjøre for å realisere barns rett til trygg skolegang.

Undervisningsopplegget setter fokus på vold i og rundt skolen. Gjennom film, historier fra virkeligheten, refleksjons-, diskusjons- og quiz-oppgaver, får elevene mulighet til å lære mer om og diskutere hvordan man kan sikre barns rett til trygg skolegang. Undervisningsopplegget er laget for 8. - 10. trinn og vgs.

Lærerguide (pdf)

Prezi-presentasjon om vold mot jenter i skolen
Nuhs historie, Vietnam (pdf)
Sakinas historie, Pakistan (pdf)
Yeamas historie, Sierra Leone (pdf)

Brettspill: Kan du følge meg trygt til skolen?

Med dette brettspillet kan elevene lære mer om årsaker og løsninger for å sikre trygg skolegang for jenter.
Spillet er på engelsk, og man trenger spillebrikker og en terning.

Last ned spillet i pdf og skriv det ut i A3- eller A4-format.

Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid eller engasjere dere på andre måter.

Se hvilke muligheter dere har