Undervisningsopplegg om diskriminering og likeverd for jenter

La elevene jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftsmål 5 og reflektere rundt egne fordommer, ubevisste kjønnsstereotyper og skjult kjønnsdiskriminering i samfunnet vi lever i.

Dette undervisningsopplegget setter fokus på sammenhengen mellom kjønnsstereotyper, likeverd og diskriminering av jenter globalt. Vi har samlet sju ulike oppgaver i oppgaveheftet og lærerguiden som kan brukes for å gi økt kunnskap om temaet og stimulere til refleksjon.

Oppgavene bør brukes sammen med den ferdige prezi-presentasjonen. Noen passer godt å gjøre som en innledning til temaet, mens andre passer best å gjøre etter at man har gått gjennom prezien og sett filmsnutten. Oppgavene varierer i lengde og vanskelighetsgrad, slik at man kan plukke ut de som passer best for sin klasse og den tiden som er satt av til teamet.

Vi anbefaler også å kombinere med oppgavene i vårt undervisningsopplegg om barneekteskap – som er en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling i fattige land:
 

Vil du og din skole gjøre en forskjell?

Dere kan samle inn penger til Plans arbeid for likestilling mellom gutter og jenter, eller dere kan engasjere dere på andre måter. 

Se hvilke muligheter dere har