Undervisningsopplegg om bærekraftsmålene

Lær om hvert av FNs 17 bærekraftsmål gjennom film, historier og korte oppgaver. Opplegget kan brukes som luker i en julekalender, eller gjennomføres over flere skoletimer - samlet eller enkeltvis.

I nye læreplaner løftes bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige temaer i fremtidens skole i Norge. Aldri før har vi hatt et større behov for en global dungad. Og aldri har det vært viktigere med kunnskap og forståelse på tvers av land, kulturer, økonomisk og sosial status. 

I dette undervisningsopplegget får elevene lære om verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Temaet er tverrfaglig, men egner seg godt i fag som norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. 

Mange skoler ønsker å samle inn penger til et godt formål, i tillegg til å bruke Plans undervisningsopplegg. Se hvilke muligheter dere har.

Om opplegget:

For: 8.-10. trinn og vgs.
Type: Skriftlig og muntlig
Varighet: Avhengig av antall oppgaver