Plans undervisningsopplegg er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten, og interaktive oppgaver.

Undervisningsopplegget kan tilpasses en eller flere skoletimer. Det kan brukes i forbindelse med en innsamlingsaksjon eller selvstendig. Her finner du en oversikt over Plans tilbud til skoler.

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post skole@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.