Plans undervisningsopplegg er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten, og interaktive oppgaver.

Undervisningsopplegget kan tilpasses en eller flere skoletimer. Det kan brukes uavhengig av om skolen samarbeider med Plan eller ikke. Se Plans tilbud til skoler.

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post skole@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.