Undervisningsopplegg

Plans undervisningsopplegg er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten og interaktive oppgaver.

Undervisningsopplegget kan tilpasses én eller flere skoletimer. Det kan brukes uavhengig av om skolen samarbeider med Plan eller ikke. Se Plans tilbud til skoler.

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post skole@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.


Likestilling

Undervisningsopplegg som setter fokus på likestilling.

Barneekteskap

Undervisningsopplegg knyttet til teamet barneekteskap. 

Barn på flukt

Undervisningsopplegg om barn og unge på flukt fra kriser og katastrofer. 

Arbeidsledighet blant unge

 Undervisningsopplegg om arbeidsledighet blant unge.