Plans undervisningsopplegg er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten, interaktive oppgaver, presentasjoner og Kahoot.

Plans undervisningsopplegg er tilpasset elever i ungdomsskole og videregående skole. Temaene dekker kompetansemål i samfunnsfag, KRLE, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, samt i det tverrfaglige temaet utdanning for bærekraftig utvikling. Flere av oppgavene kan også brukes i norsk og engelsk. 

Undervisningsopplegget kan tilpasses en eller flere skoletimer. Det kan brukes selvstendig, eller i forbindelse med en innsamlingsaksjon. Her finner du en oversikt over Plans tilbud til skoler.

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post skole@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.