Hjelp barn i katastrofer

Plan jobber for å gi barn i kriser og konflikt nødhjelp, beskyttelse, utdanning og helsehjelp. Du og din skole kan bidra!

Jente sitter med et lite barn i fanget

I krise og konflikt er barn ekstra sårbare. De mister ofte muligheten til å gå på skole, blir drevet på flukt og er ekstra sårbare for vold, barnearbeid og seksuelle overgrep.

Over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.

Din klasse eller skole kan samle inn penger til barn på flukt. Dere kan også bruke vårt undervisningsopplegg, eller vi kan samarbeide på andre måter. Barn på flukt trenger nødhjelp, beskyttelse, utdanning og helsehjelp. Vi håper dere vil bidra.

Dette går pengene til

  • Nødhjelp: Plan jobber for å dekke barnas grunnleggende behov,  og er raskt ute med blant annet mat og rent vann.
  • Skolegang: Uavhengig av livssituasjon har alle barn rett på utdanning. Plan jobber for å gi skolegang til barn også når en krise eller konflikt inntreffer.
  • Beskyttelse: I en vanskelig og ofte uoversiktlig situasjon blir barn spesielt sårbare for vold og overgrep. Derfor er beskyttelse av barn og unge en av Plan prioriteringer i kriser og konflikt.
  • Gjenoppbygging: Vi samarbeider tett med lokalsamfunn og myndigheter for at lokalsamfunn skal komme seg på beina igjen.
  • Forebygging: Plan jobber for å redusere faren for at kriser og konflikt inntreffer, og å bidra til at lokalsamfunn er bedre rustet til å takle for eksempel ekstremvær og klimaendringer.

Vil dere samle inn penger til barn i katastrofer?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Undervisningsopplegg om barn på flukt

Ønsker dere å lære om barn på flukt? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Eksempel på Plans arbeid

Plan er til stede i flyktningleirer og hjelper barn som har flyktet fra vold, blant annet i Tanzania: