Bli med i kampen mot barneekteskap

Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort som barn. Stopper vi ikke barneekteskap nå, vil over 150 millioner jenter stå barnebrud innen 2030. Du og din skole kan bli med i kampen mot barneekteskap!

Det giftes bort en jente under 18 år hvert andre sekund.

Dette til tross for at både menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål slår fast at barn under 18 år ikke skal giftes seg.

Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, men hindrer også utvikling og likestilling i verden.

Ved å samle inn penger, kan din klasse eller skole bli en del av kampen, slik at vi klarer å stoppe barneekteskap.

Dette kan du og din skole bidra til:

Inkluderende skolegang

Barneekteskap betyr ofte slutten på skolegang for jenter. Jenter som ikke får fullført skolegangen mister ofte muligheten til å bli økonomisk selvstendige.

Ved å støtte kampen mot barneekteskap bidrar dere til å kurse lærere i å forhindre vold, ved at skolen gjøres inkluderende og trygg – også for jenter. Det bygges separate jentetoaletter, og jenter får opplæring i menstruell helse og hygiene. Menstruasjonen er i mange utviklingsland tabubelagt, og mangel på bind gjør at jenter holder seg hjemme fra skolen og går glipp av undervisningen. Midlene fra prosjektet går til å bygge «jenterom» hvor jenter kan få gratis bind, slik at de kan gå på skolen også i menstrausjonsperioden. Jenter med utdanning  er mer bevisst egne rettigheter, gifter seg og får barn senere, og har dermed større sannsynlighet for å overleve graviditet og fødsel.

Styrke jenters stemme ved å endre holdninger:

Årsakene til barneekteskap er ofte fattigdom, mangel på kunnskap, skadelige tradisjoner og et svakt lovverk. For å endre praksis må vi først gi kunnskap som bidrar til holdningsendringer. Midlene fra prosjektet går blant annet til holdningsarbeid for å styrke jenters stemme, slik at de kan stå opp mot urett, og ta egne beslutninger når det kommer til reproduktiv- og seksuell helse.

Styrke lovverket:

Et viktig virkemiddel for å få slutt på barneekteskap er å gjøre det forbudt. Ved å støtte prosjektet kan dere bidra til påvirkningsarbeid med mål om å styrke lovverk og politikk som forbyr barneekteskap og håndhevelse av loven.

Dialog med foreldre og ledere: Midlene fra prosjektet skal også gå til å informere foreldre og lokale ledere om konsekvensen av barneekteskap. I tillegg vil dere gjennom prosjektet støtte tiltak som skal gjøre foreldre, og jentene selv, økonomisk selvstendige, slik at familiene ikke er økonomisk avhengig av å gifte bort døtrene sine.

Ungdomsgrupper: Holdningsskapende arbeid er en viktig del av jobben med å bekjempe barneekteskap. Ved å støtte prosjektet bidrar du til at Plan sammen med ungdom, kan danne lokale ungdomsgrupper, som får opplæring i barns rettigheter. Gruppene lærer seg blant annet å plukke opp faresignaler og forhindre barnebryllup i lokalmiljøet.

Vil dere samle inn penger til kampen mot barneekteskap?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Undervisningsopplegg om barneekteskap

Ønsker dere å lære mer om barneekteskap? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Eksempel på Plans arbeid

I mange av landene Plan jobber, starter vi ungdomsgrupper. Her lærer ungdommene om rettighetene sine, og de får vite at barneekteskap er forbudt i landet. Holdningsskapende arbeid er en viktig del av jobben med å endre lokale skikker, og skape bevissthet om at både gutter og jenter har like rettigheter.

Når de får nyss om et forestående ekteskap, agerer de umiddelbart. De snakker med venner av jenta, kanskje med noen naboer, så snakker de med jenta selv før de konfronterer foreldrene. Ungdomsgruppene operer alltid i en liten gruppe og bruker kun dialog som våpen. Klarer de ikke å overbevise foreldrene, kontakter de høvdingen i landsbyen eller politiet. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å bryte inn i selve seremonien for å forhindre at jenta giftes bort.

Ungdomsgruppene gjør alt som står i deres makt for å forhindre unge jenter fra destruktive og undertrykkende ekteskap. Aller helst før ekteskapet er et faktum.

Denne gjengen bruker fritiden sin på å bekjempe barneekteskap i sitt nærområdet. Fra venstre: Liton, Radha, Nojufa og Jimi.

– Når vi får vite at en jente er i fare for å bli giftet bort, oppsøker vi foreldrene hennes. Da forklarer vi hvorfor det er feil å gifte henne bort, at jenta mister skolegang, at hun kan bli gravid før hun er klar for det, og at hun kan bli utsatt for vold i hjemmet, forklarer Radha.

Mange foreldre endrer mening etter møtet med ungdommene. Hvis ikke, tar Wedding Busters kontakt med politiet.

I tillegg til å samle inn penger til kampen mot barneekteskap, kan elevene følge Plan Ungdom på Instagram. Her postes det jevnlig om saker fra hele verden som vi engasjerer oss for, aktiviteter vi er med på og eventer de kan melde deg på.