Bli med i kampen mot barneekteskap

Plan jobber for å utrydde barneekteskap innen 2030. Du og din skole kan bli med i kampen mot barneekteskap!

Jente 5 år som har blitt giftet bort

Hvert år blir 12 millioner jenter gift som barn. Det er én nesten hvert andre sekund! Dette skjer selv om det blir slått fast at barn under 18 år ikke skal gifte seg, av både menneskerettighetene, FNs bærekraftsmål og FNs barnekonvensjon.

Din klasse eller skole kan bli en del av kampen mot barneekteskap ved å samle inn penger til Plans arbeid. Dere kan også bruke vårt undervisningsopplegg om barneekteskap, eller vi kan samarbeide på andre måter. 

Derfor er barneekteskap skadelig

Barneekteskap går mest utover jenter fra fattige familier, og det har store konsekvenser for jentenes fysiske og psykiske helse. Barneekteskap gir økt risiko for vold og overgrep, og jentene blir fratatt verdighet, frihet og skolegang. Med nedsatt helse og uten utdanning, blir jentene ofte fanget i fattigdom.

Plan har lang erfaring med å arbeide mot barneekteskap, og vi ser at det hjelper. Vi håper du og din skole vil bli med i kampen for å utrydde barneekteskap innen 2030.

Dette går pengene til

  • Ungdomsgrupper: Plan oppretter og støtter ungdomsgrupper. Ungdomsgruppene finner jenter som står i fare for å bli giftet bort, snakker med foreldrene og varsler politiet.
  • Styrke jentene: Jentene som har kunnskap om rettighetene sine, er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter.
  • Skolegang og helsetjenester: Plan jobber for at jentene skal få gå på skolen og få et godt helsetilbud.
  • Lovverk: Et viktig middel for å få slutt på barneekteskap er å gjøre det forbudt. Derfor arbeider vi for å få på plass lover med en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.
  • Familier og lokalsamfunn: Det er ikke nok at barneekteskap ikke er lov. Derfor informerer vi foreldre, lokale ledere og lokalsamfunn om konsekvensene av barneekteskap.

Vil dere samle inn penger til kampen mot barneekteskap?

Ta kontakt med oss på skole@plan-norge.no eller telefon 56 09 99 09.

Last ned plakat til innsamlingsaksjonen (pdf).

Undervisningsopplegg om barneekteskap

Ønsker dere å lære mer om barneekteskap? Se Plans undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Eksempel på Plans arbeid

I mange land der Plan jobber, starter vi ungdomsgrupper, blant annet i Bangladesh. Her lærer ungdommene om rettighetene sine, og de får vite at barneekteskap er forbudt i landet. 

Barn og unge som får vite mer om rettighetene sine, engasjerer seg ofte i nærmiljøet sitt og blir med på å endre det. I Bangladesh kaller gruppene seg for Wedding Busters, og mange bruker fritiden sin på å stanse barneekteskap.

Fire ungdommer, en gutt og tre jenter

Denne gjengen bruker fritiden sin på å bekjempe barneekteskap i sitt nærområdet. Fra venstre: Liton, Radha, Nojufa og Jimi.

– Når vi får vite at en jente er i fare for å bli giftet bort, oppsøker vi foreldrene hennes. Da forklarer vi hvorfor det er feil å gifte henne bort, at jenta mister skolegang, at hun kan bli gravid før hun er klar for det, og at hun kan bli utsatt for vold i hjemmet, forklarer Radha.

Mange foreldre endrer mening etter møtet med ungdommene. Hvis ikke, tar Wedding Busters kontakt med politiet.

Norske Wedding Busters

I tillegg til å samle inn penger til kampen mot barneekteskap, kan elevene bli med i Facebook-gruppa Wedding Busters. I gruppa får man oppdatert informasjon fra hele verden og mulighet til å delta på ulike arrangementer og kampanjer. En av kampanjene hadde som mål å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap i Norge. Se hvordan det gikk: