Kafé og kunst ga penger til Plan

Alle elevene fra 1. til 10. klasse gjorde en innsats da Bykle barne- og ungdomsskule samlet inn penger til Plan.

Det var både morsomt og slitsomt å servere middag til 70 personer, forteller Solveig Haugen, Maria H. Nilssen Solheim, Erik Dyrland Domaas, Tuva Haugenes Pedersen, Trude E. Mikkelsen og Martha Trydal.

Sammen laget de 61 elevene ved skolen et stort arrangement på kulturkaféen i kommunen. Det ble et hyggelig møtested for elever, lærere, foreldre og andre i lokalmiljøet. Samtidig bidrar pengene de samlet inn til at jenter i fattige land får gå på skole og ikke blir giftet bort.

Elevene prøvde å få solgt bildene for en høyere pris enn pålydende. Her er det Ta Mu Paw Sein som snakker med en mulig kjøper.

Alle elevene fra 1. til 7. trinn laget bilder for salg. Bildene hadde en anbefalt minstepris, men mange betalte mer.

Tarjei Knutson Rysstad ønsket sterkt å bidra til at unge jenter ikke blir giftet bort fordi familiene har dårlig råd. 

Elevene på 9. trinn hadde ansvar for å lage suppe og gryterett. Målet var å lage så god mat som mulig, for å øke givergleden hos gjestene.

Odd Tarjei Ryningen, Marianne Severinsen Bryne og Erik Dyrland Domaas var opptatt av å samle inn mest mulig penger. – Vi gleder oss til å telle opp.

10. trinn hadde ansvar for å bake kaker. Disse ble solgt til gjestene, og rekorden var 500 kroner for et fat!

Tuva Haugenes Pedersen og Iben Benjamin Hal gjør i stand kaker og kaffe for salg. 

8. trinn sørget for rydding og oppvask, og elevrådet sto for salg av maten.

– Jeg er imponert over arbeidsinnsatsen. Elevene sto på hele ettermiddagen og langt ut på kvelden, sier ansvarlig for elevrådsarbeidet på skolen Trude E. Mikkelsen.

Hun forteller at det har vært viktig for skolen at elevene har frihet til å lage den aksjonen de ønsker. Elevene har selv hatt full regi, og Trude har vært med som en støtte ved behov.

Det var elevrådet som bestemte at skolen skulle samarbeide med Plan. De arrangerte en idémyldring hvor de fikk mange gode forslag til hvordan de kunne samle inn penger. Konseptet de valgte ga mer enn 11.000 kroner til Plans jentefond, langt mer enn de hadde forventet.  

Slik bruker Plan pengene: 

Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Millioner av jenter blir tatt ut av skolen for å giftes bort, eller slutter fordi de frykter vold og overgrep. Andre må bli hjemme fordi familien ikke har råd til å avse arbeidskraften deres.

Gjennom Jentefondet jobber Plan blant annet for at flere jenter skal få fullføre utdanningen og mot barneekteskap. Vi bidrar til bedre helsetjenester, informerer jenter om deres rettigheter og gir dem kurs for å gjøre dem bedre i stand til å hevde sin mening.