URO

URO (Ungdommens rettighetsorgan) er ungdomsgruppa til Plan International Norge. Vi er rundt 20 ungdommer mellom 15 og 22 år, og kommer fra hele landet.

Uro på Instagram

Dette gjør URO 

Kort fortalt vil vi gjøre verden mer rettferdig. Vi er spesielt opptatt av jenters rettigheter og likestilling, særlig i fattige land. Vi jobber for å engasjere barn og unge i disse temaene, og vi jobber for å påvirke politikere. 

Vi holder foredrag på skoler, har kampanjer om barn og unges rettigheter, arrangerer konferanser, snakker med politikere, skriver til aviser, jobber med media og har aksjoner. I tillegg har vi deltatt på mange konferanser rundt omkring i verden.

Alle i URO er juniorrådgivere. Det betyr at vi lærer ekstra mye om et fagfelt vi er interessert i. 

Vil du være med i URO?

Er du mellom 15 og 21 år og opptatt av likestilling og rettferdighet? Vil du lære mer om bistand og politisk påvirkning, og synes det høres spennende ut å få samarbeide med ungdom fra andre land? Da bør du følge @uroplannorge på Instagram. Vi deler utlysningen der så fort vi åpner opp for nye URO-medlemmer.

Styremedlem

To av UROs medlemmer sitter i styret til Plan International Norges, én som styremedlem og én som observatør.

URO og Anette Trettebergstuen i en kampanje mot netthets.

Netthets i fokus

I mars 2023 satte Celina, Rebecca og Sesina fra URO fokus på netthets mot jenter sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

På Instagram  @uroplannorge kan du se kampanjefilmen og UROs foreslåtte tiltak for å stå opp for jenters rettigheter på nett.

URO og Anne Beathe Tvinnerheim på utviklingspolitisk spørretime.

URO på utviklingspolitisk spørretime

I april 2022 deltok Aurora fra URO på utviklingspolitisk spørretime med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Spørretimen ble arrangert av Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Aurora stilte spørsmål rundt status for Norges arbeid med å utarbeide et forslag til satsning på ungdom i utviklingspolitikken, og om ministeren ønsket å satse mer på ungdom fremover.