URO

URO (Ungdommens rettighetsorgan) er ungdomsgruppa til Plan International Norge. Vi er 10-20 ungdommer mellom 13 og 19 år, og kommer fra hele landet.

Ungdommene i URO, ungdomsgruppa til Plan International Norge

Dette gjør URO 

Kort fortalt vil vi gjøre verden mer rettferdig. Vi er spesielt opptatt av jenters rettigheter og likestilling, særlig i fattige land. Vi jobber for å engasjere barn og unge i disse temaene, og vi jobber for å påvirke politikere. 

Vi holder foredrag på skoler, har kampanjer om barn og unges rettigheter, arrangerer konferanser, snakker med politikere, skriver til aviser, jobber med media og har aksjoner. I tillegg har vi deltatt på mange konferanser rundt omkring i verden.

Alle i URO er juniorrådgivere. Det betyr at vi lærer ekstra mye om et fagfelt vi er interessert i. 

Vi drar på spennende reiser

Vi har reist til mange ulike land for å møte andre ungdomsgrupper som jobber med mange av de samme tingene som vi gjør. Kanskje du får mulighet til å representere URO i utlandet?

URO-medlemmer har besøkt disse landene: Uganda, Tanzania, India, Zambia, Ghana, Liberia, Etiopia, Rwanda og Senegal. 

Styremedlem

To av UROs medlemmer sitter i styret til Plan International Norges, én som styremedlem og én som observatør.

Søk om å bli med i URO

Vi tar imot nye medlemmer hver høst. Fristen for å søke høsten 2020 har gått ut, men neste år kommer en ny mulighet. 

 Du kan søke hvis du:

  • er mellom 13 og 17 år
  • brenner for likestilling og barns rettigheter 
To jenter fra URO sammen med utviklingsminister Nicolai Astrup

Vi ga råd til utviklingsministeren

Agnes og Lina fra URO møtte utviklingsminister Nikolai Astrup i 2018.

Vi overrakte en liste over det vi mente var de aller viktigste utviklingspolitiske sakene, og vi oppfordret Regjeringen til å prioritere disse temaene høyt.

Vi argumenterte også for hvorfor vi mente det.   

Alternativ tekst

Vi møtte ungdomsgrupper i Uganda

I 2019 reiste to av oss til Uganda. Der besøkte vi en flyktningleir og flere ungdomsgrupper som jobber med det samme som oss. 

Sammen satte vi fokus på unges rettigheter i kriser.