URO

URO (Ungdommens rettighetsorgan) er ungdomsgruppa til Plan International Norge. Vi er rundt 20 ungdommer mellom 15 og 22 år, og kommer fra hele landet.

Dette gjør URO 

Kort fortalt vil vi gjøre verden mer rettferdig. Vi er spesielt opptatt av jenters rettigheter og likestilling, særlig i fattige land. Vi jobber for å engasjere barn og unge i disse temaene, og vi jobber for å påvirke politikere. 

Vi holder foredrag på skoler, har kampanjer om barn og unges rettigheter, arrangerer konferanser, snakker med politikere, skriver til aviser, jobber med media og har aksjoner. I tillegg har vi deltatt på mange konferanser rundt omkring i verden.

Alle i URO er juniorrådgivere. Det betyr at vi lærer ekstra mye om et fagfelt vi er interessert i. 

Vi drar på spennende reiser

Vi har reist til mange ulike land for å møte andre ungdomsgrupper som jobber med mange av de samme tingene som vi gjør. Kanskje du får mulighet til å representere URO i utlandet?

URO-medlemmer har besøkt disse landene: Uganda, Tanzania, India, Zambia, Ghana, Liberia, Etiopia, Rwanda og Senegal. 

Styremedlem

To av UROs medlemmer sitter i styret til Plan International Norges, én som styremedlem og én som observatør.

Søk om å bli med i URO

Nå søker vi etter nye juniorrådgivere. Søknadsfristen er 16. april.

Les mer og søk her

URO i Uganda

Vi møtte ungdomsgrupper i Uganda

I 2019 reiste to av oss til Uganda. Der besøkte vi en flyktningleir og flere ungdomsgrupper som jobber med det samme som oss.

Sammen satte vi fokus på unges rettigheter i kriser.

URO møtte utviklingsministeren.

Vi ga råd til utviklingsministeren

Agnes og Lina fra URO møtte utviklingsminister Nikolai Astrup i 2018.

Vi overrakte en liste over det vi mente var de aller viktigste utviklingspolitiske sakene, og vi oppfordret Regjeringen til å prioritere disse temaene høyt. Vi argumenterte også for hvorfor vi mente det.