• Fossefall i Victoria Falls
  Victoria Falls. Foto: Kjell Sigurd Røisli/Plan
 • Giraffer
  Giraffer Foto: Plan
 • En jente hopper paradis i sanden
  En jente hopper paradis utenfor hjemmet sitt Foto: Shepherd Tozvireva
 • En gutt vanner grønnsakshagen med en vannslange
  En gutt vanner familiens mais og bønner Foto: Patrick Pfupajena/Plan
 • En dame står forann enn vedfyrt ovn til matlaging
  En kvinne lager mat i en vedovn Foto: Simon Corral/Plan
 • Fire, nye skolebygg i solskinn og blå himmel
  Klart for skolestart. Foto: Plan International
 • Tre jenter danser i tradisjonell drakt
  Fargerik dans ved skolestart. Foto: Plan International
 • Tre gutter ler
  Gjetergutter med geiteflokken sin Foto: Masimba Mujuru/Plan
 • En mann og en dame prater i veikanten
  Møte i veikanten Foto: Simon Corral
 • Skygge av bil som kjører langs landeveien med en ku i veikanten
  Tidlig morgen langs landeveien. Foto: Synne Marion Olsen/Plan

Hvis du reiser til Zimbabwe kan du oppleve de berømte fossefallene Victoria Falls. De kan ta pusten fra de fleste, akkurat som da den oppdagelsesreisende David Livingstone dumpet borti dem ved en tilfeldighet i 1855.

Zimbabwe er definitivt landet for deg som drømmer om fantastiske dyre- og naturopplevelser. Den spektakulære fossen ble oppkalt etter dronning Victoria av Storbritannia. Mens Zimbabwe betyr «stort steinhus», oppkalt etter en steinby fra 1200-tallet. Århundrer senere kom europeerne og tok makten fra lokale kongedømmer. Det britiske Sør-Afrika-kompaniet styrte på slutten av 1800-tallet, inntil landet ble britisk koloni i 40 år. Landet ble uavhengig i 1965, da under navnet Rhodesia – en ikke-anerkjent stat styrt av et hvitt mindretall.

En FN-resolusjon forbød medlemsland å handle med staten. Og en svart motstandsbevegelse ledet av Robert Mugabe vokste frem og kjempet en blodig krig mot regjeringen inntil frigjøringen i 1980.

På denne tiden var Zimbabwe et av Afrikas rikeste land, med gode utdannings- og helsesystemer. Men etter mange år med økonomisk nedgang, politisk uro og dårlige avlinger, forlot rundt tre millioner mennesker – de fleste med høyere utdanning – landet i løpet av 90-tallet. 

I dag er arbeidsledigheten er høy, og det er stor mangel på kvalifisert helsepersonell og lærere. Kun en tredjedel av befolkningen på landsbygda har tilgang til sanitæranlegg. Dagens Zimbabwe preges av fattigdom, mangel på utdanning og matusikkerhet. Dette landet som var regnet som Afrikas kornkammer må nå importere mat. En periode med ekstrem inflasjon, tørke og høye matvarepriser førte til en politisk krise som kulminerte i november 2017 og førte til at Robert Mugabe, den kontroversielle presidenten som styrte landet gikk av – etter 37 år ved makten.  

Å vokse opp i Zimbabwe

Over 70 prosent av befolkningen i Zimbabwe regnes som fattige, og mange familier lever i ekstrem fattigdom. Svært mange barn lider derfor av underernæring og periodevis sult. Barn som ikke får nok mat klarer seg også dårlig på skolen. 

Tradisjonelt har landet hatt et godt skolesystem, og ligger fremdeles ganske høyt når det gjelder utdanningsnivå i befolkningen. Men utviklingen har gått nedover og analfabetismen blant barn og unge har økt de siste årene. Skolepenger og et utdatert skolesystem innebærer store utfordringer. Mange familier har ikke råd til å sende barna sine på skole. 

Blant de jentene som begynner på skolen, er det mange som slutter før de har fullført, ofte på grunn av tenåringsgraviditet og/eller barneekteskap. En av tre jenter i Zimbabwe blir gift før de har fylt 18 år. Ofte blir de giftet bort fordi foreldrene vil redusere egen økonomisk byrde, og brudeprisen (lobola) blir en inntektskilde. Det er langt vanligere at jenter fattige familier blir gift før fylte 18 år, enn jenter fra rike familier. 

Zimbabwe er blant de landene i Afrika med høyest andel av befolkningen som er smittet av hiv, og epidemien etterlater seg svært mange foreldreløse barn. Unicef anslår at det er mer enn én millioner foreldreløse barn i Zimbabwe, de aller fleste som følge av hiv/aids. 

Plans arbeid Zimbabwe

Som Planfadder til et barn i Zimbabwe, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for barneekteskap, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Kjemper mot barneekteskap 

I 2016 vant ungdommene en stor seier Zimbabwes høyesterett, som førte til at landet innførte 18-årsgrense for å gifte seg, både for gutter og jenter. Men arbeidet fortsetter. Lovendringen er et svært viktig skritt, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Plan International er tilstede i sårbare lokalsamfunn og har etablert lokale komiteer som er trent til å identifisere og hjelpe barn i faresonen. Vi gir også ungdommer opplæring i jenters rettigheter og støtter ungdomsgrupper som kjemper mot barneekteskap. Vi går i dialog med fedre, brødre, ektefeller, religiøse ledere og tradisjonelle ledere. Plan tar også tak i de økonomiske og strukturelle årsakene til barneekteskap. Jenter som ikke har tilgang til utdanning og helsetjenester, står i større fare for å bli giftet bort. 

Bedre barnehelse

Mangel på utdanning, barneekteskap – og det faktum at altfor mange unge jenter får barn mens de fortsatt selv er barn – bidrar til en ond sirkel. De unge jentene har for det første ikke kropper som tåler å føde barn. Risikoen for at moren og/eller barnet dør under fødselen er langt høyere enn for voksne kvinner.  Unge mødrene heller ikke nok kunnskap eller modenhet til å ta vare på barna sine og gi dem en god start i livet. Mange av de unge mødrene vet ikke nok om ernæring, hygiene og hvor viktig det er å stimulere barna i deres fysiske og mentale utvikling. 

Plan International sine helseprogrammer inkluderer blant annet vaksinering og bevisstgjøring/kursing av unge mødre om seksuell og reproduktiv helse, ernæring og hygiene. Vi jobber også med å øke tilgangen til rent vann i fattige og sårbare lokalsamfunn i Zimbabwe, noe som også er svært viktig for barns helse.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Zimbawe er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Skole også under kriser

Rundt 1.5 millioner barn ble berørt da syklonen Idai inntraff ved kystlinjenen av Mosambik, Malawi og Zimbawe. Syklonen la skoler og hus i ruiner, og veldig mange barn fikk ikke lenger gå på skolen. Derfor har Plan startet en midlertidig skole, samt jobber med å restaurere ødelagte bygninger, tilbyr skolemateriell, skoleuniformer, og andre nødvendigheter.

Nøkkeltall for Plan i Zimbabwe

Plan samarbeider med 33 591 fadderbarn i Zimbabwe

3 740 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 419 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Zimbabwe siden 1986

Fakta om Zimbabwe

Levealder

Forventet levealder i Zimbabwe, sammenlignet med Norge.

Zimbabwe:

54 år

Norge:

82 år
I Zimbabwe er forventet levealder 28 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Zimbabwe, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 87%.

Zimbabwe:

87%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Zimbabwe, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 890 dollar.

Zimbabwe:

$890
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Zimbabwe, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Zimbabwe:

71 av 1000

Verden:

38 av 1000