• Fiskere kommer i land med dagens fangst
  Ved fiskemarkedet i Dar Es Salaam Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Ulugurufjellene
  Ulugurufjellene i Morogoro Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To gutter sitter ute i vannet
  To gutter tar en avkjølende dukkert på Zanzibar Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Barn leker med rockering
  Barn leker med rockering. Foto: Emil Wesolowski/Plan
 • En flokk flodhester ligger i et vann i Lake Manyara
  Flodhest i Lake Manyara Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • En liten landsby ligger innimellom palmene
  En liten landsby på Zanzibar Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To jenter går over en slette med vannbøtter på hodet
  To jenter på vei hjem med vann de har hentet ved vannposten Foto: Plan
 • Klovner er på besøk i flyktningeleir for burundiske barn i Tanzania
  Klovner uten grenser på besøk i flyktningeleir. Foto: Christophe Raynaud de Lage/Clowns Sans Frontières
 • Barn ler av klovner
  En latterfylt dag. Foto: Christophe Raynaud de Lage/Clowns Sans Frontières

... bør du besøke landets fantastiske nasjonalpark Serengeti. Kanskje ser du de fem store: Elefant, løve, nesehorn, bøffel og leopard.

Noen av de eldste fossilfunn av menneskets forfedre er gjort i Tanzania, datert til å være 3,5 millioner år gamle. I nyere historie ble Tanzania, og spesielt kystområdene, sterkt preget av arabisk kultur i flere århundre, gjennom handel og sjøfart. Krydderøya Zanzibar – som består av Unguja og Pemba – fikk en arabisk handelsstasjon, og ble i 1698 underlagt sultanen av Oman.

Fastlandsdelen av Tanzania, Tanganyika, kom under Tyskland som et protektorat i 1885. Tysklands nederlag i første verdenskrig førte til at Tanganyika ble overdratt til Storbritannia som mandatområde, og det engelske språket henger igjen fra den tiden.

Politisk stabilitet

Minst 120 ulike etniske grupper lever i landet, og med unntak av tidvis politiske gnisninger mellom fastlandet og Zanzibar og noen uoverensstemmelser om beiteland, lever disse gruppene i harmoni med hverandre. Bekymringer om uro i forbindelse med regjeringsvalget i slutten av 2015 viste seg ubegrunnet; Tanzania holder på sin politiske stabilitet. Den økonomiske veksten har også holdt seg stabil de siste 15 årene. Landet gjør fremskritt hva gjelder indeks for menneskelig utvikling – altså gjennomsnitt for forventet levealder, utdanningsnivå og inntekt, men uten at det har gitt et betydelig utslag i fattigdomsreduksjon. Landet er fremdeles blant verdens fattigste, og de fleste tanzaniere arbeider i småskalajordbruk. Og selv om ikke Tanzania er klassifisert som et katastrofeutsatt land, er klimaendringene i gang, og gjør fremtiden usikker for mange.

Diskriminering

Barnedødeligheten i landet er redusert betraktelig, men den er fortsatt høy. Den store andelen tenåringsgraviditeter fører også til høy mødredødelighet, og risikoen for spedbarnsdødelighet er større for barn med mødre under 20 år. Hiv-forekomsten øker blant unge tanzaniere, spesielt blant tenåringsjenter. De fleste barn med funksjonshemminger får ikke skolegang, og jenter blir ofte utsatt for skadelige tradisjonelle praksiser og diskriminerende holdninger som frarøver dem retten til utdanning. Nesten halvparten av tanzaniere mangler tilgang til rent vann, og tre fjerdedeler av befolkningen til tilfredsstillende sanitære fasiliteter. Skoler mangler ofte sanitæranlegg og egne latriner for jenter, noe som også fører til et frafall av jenter i skolen når de når pubertetsalder. Vold mot barn er utbredt, inkludert kjønnsbasert vold og barnearbeid.

Plan International i Tanzania

Plan International samarbeider blant annet med lokale myndigheter om mekanismer for barns beskyttelse – både mot barnearbeid, barneekteskap, kjønnslemlestelse og andre overgrep. Vi inkluderer også lokalsamfunn og barn i dette arbeidet, og inkluderer relevante instanser i sosial dialog om utfordringer som spesielt unge jenter og marginaliserte barn opplever.

Konflikten i Burundi har tvunget titusenvis av mennesker over grensen til Tanzania, og Plan International jobber blant annet for barns beskyttelse i flyktningleirer.

Eksempler på Plans arbeid i Tanzania

Ung jente på et grønnsaksmarked
Det forandret livet mitt

Les Beatrices sterke historie om omskjæring, og hvordan hun tok livet sitt tilbake


Niyukuri (16) sammen med en Plan-ansatt i flyktningleiren.
Først i flyktningleiren fikk Niuyukuri hjelp til å takle funksjonshemmingen

Niuyukuri (16) får snart en rullestol slik at hun enklere kan delta på aktiviteter med de andre barna i leiren.


Barn på flukt
Barn på flukt

Når en krise har inntruffet er det viktig at barnas hverdag blir gjenopprettet så raskt som mulig.


Nøkkeltall for Plan i Tanzania

Plan samarbeider med 24 154 fadderbarn i Tanzania.

3 206 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 136 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Tanzania siden 1991

Fakta om Tanzania

Levealder

Forventet levealder i Tanzania, sammenlignet med Norge.

Tanzania:

59 år

Norge:

81 år
I Tanzania er forventet levealder 22 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Tanzania, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 87%.

Tanzania:

87%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Tanzania, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 865 dollar.

Tanzania:

$865
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Tanzania, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Tanzania:

49 av 1000

Verden:

52 av 1000