• To hus i tradisjonell byggestil
  Hus i tradisjonell byggestil Foto: Rob Few
 • En liten landsby ligger i et stort fjellandskap
  En liten landsby i Remexio Foto: Rob Few
 • Gutter sitter på en trapp
  Foto: Rob Few/Plan
 • Barn leker på landsbyens fotballbane i solnedgang
  Barn leker på landsbyens fotballbane i solnedgang Foto: Rob Few
 • En mann bærer en lang bambusstamme over skulderen
  På vei hjem med materialer Foto: Rob Few
 • Øst-Timors flagg
  Foto: Richard Wainwright/Plan
 • Et enslig tre i på et slettelandskap
  Jordbrukslandskap i Aileu Foto: Edward Kojonen
 • gutter spiller fotball utenfor et hus
  Nabolagsfotball Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En kvinne selger grønnsaker
  Grønnsaker til salgs på gata Foto: Rob Few/Plan
 • En gutt gjør lekser ved bordet
  Santiago gjør lekser hjemme ved kjøkkenbordet Foto: Richard Wainwright/Plan

Hvis du reiser til Øst-Timor kan du oppleve et yrende havliv med korallrev, eksotiske fisker, havskilpadder, delfiner og hvaler. Det lille landet har en spektakulær natur, med alt fra kritthvite paradisstrender til mektige fjellformasjoner.

Den aller beste måten å få med seg det landet har å by på er på to hjul. Er du i riktig god form, hvorfor ikke bli med på det fem-dagers sykkelrittet Tour de Timor.

Men for mange er ikke Øst-Timor det første landet man tenker på å legge ferien til. Etter en lang og turbulent historie, er landet nå i ferd med å stabilisere seg som et relativt fredelig demokrati.

Øst-Timor ble en selvstendig stat først i 2002 – etter å ha vært kolonialisert av Portugal i nesten 400 år, okkupert av Indonesia i 27 år, og styrt av FN i overgangsperioden 1999-2002. Cirka en tredjedel av befolkningen mistet livet som en direkte eller indirekte følge av den indonesiske okkupasjonen. Etter løsrivelsen fra Indonesia i 1999 fulgte store opptøyer og 80 prosent av skolene, veiene og sykehusene ble ødelagt.

Den øst-timorske uavhengighetsforkjemperen Jose Ramos-Horta vant sammen med biskop Carlos Felipe Ximenes Belo, Nobels fredspris i 1996.

Øst-Timor, som er på størrelse med Buskerud, er Asias yngste stat og blant de aller fattigste i regionen. Det bor bare litt over en million mennesker i landet, og mellom 70 og 80 prosent av dem lever av å dyrke mat til eget forbruk. Rundt 40 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen.

Å vokse opp i Øst-Timor

Øst-Timor er et ungt land med en ung befolkning – cirka halvparten er under 18 år. Mange av barna vokser opp under svært trange kår. Det er store forskjeller i levekårene blant barna i Øst-Timor, og forskjellene øker. Hvordan du har det er i stor grad avhengig av om du er født i byen eller på landet, om du er født inn i en liten rik elite eller i en av de mange fattige familiene, og ikke minst om du er gutt eller jente.

Landet er fortsatt preget av en sterkt patriarkalsk kultur. Konseptet «likestilling» er nytt for Øst-Timor. Fortsatt er det slik at kvinner tier i forsamlinger, hvis de i det hele tatt får være til stede. De har lite de skulle sagt når viktige beslutninger i familien og samfunnet skal fattes. Derfor prioriteres heller ikke jenters utdanning. Kjønnsbasert vold og overgrep mot kvinner og jenter er også svært vanlig. 

Vold mot barn generelt er også et stort problem i Øst-Timor. Det er langt på vei kulturelt akseptert at både foreldre og lærere slår barna sine eller elevene for å disiplinere dem. Både menn og kvinnene selv mener at menn har rett til å slå kona dersom hun forsømmer sine plikter. 

Barn som vokser opp i Øst-Timor lever ikke lenger i frykt for krig og konflikt, men klimaendringer og hyppige naturkatastrofer truer. Flom, tørke og jordskred truer fattige lokalsamfunn i fjellområdene, mens fattige fiskerlandsbyer trues av erosjon og stadig høyere og sterkere tidevannsbølger. Risikoen for jordskjelv og tsunamier er også tilstede. Barna vil alltid være de mest sårbare i krisetider og under slike katastrofer.

Plans arbeid i Øst-Timor

Som Planfadder til et barn i Øst-Timor, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter.  

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for vold, at barn og unge får vite mer som sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep. Og du bidrar til jobbskaping for unge kvinner.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Kampen mot barneekteskap 

Mange tenåringer på Øst-Timor vet lite eller ingenting om hvordan et barn blir til. Det gjelder både jenter og gutter. Tenåringsgraviditet og barneekteskap er svært vanlig i Øst-Timor. 

Plan International fokuserer derfor spesielt på å gi unge jenter og gutter kunnskap om deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå for å få likestilling og jenters rettigheter på myndighetenes agenda. Videre jobber vi gjennom skoler og lokale ungdomsgrupper for at unge kvinner og jenter skal få mer kunnskap, selvtillit og makt til å delta aktivt i lokalsamfunnet og ta egne beslutninger om egen kropp, helse, utdanning og fremtiden deres. I dette arbeidet er vi også opptatt av å få gutter og unge menn med på laget, for å bidra til varige holdningsendringer i samfunnet.

Jobbskaping for unge kvinner

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Derfor jobber vi også med jobbskaping for unge kvinner i Øst-Timor. Vi bidrar med relevant yrkesopplæring og kursing i hvordan de kan starte opp egne små bedrifter. Og vi bidrar til å styrke unge kvinners evne og vilje til å løfte stemmen og innta lederposisjoner, blant annet gjennom lederkurs, egne «debatt-klubber» der de øver seg på å argumentere og fremme egne meninger, samt kurs i å markedsføre seg selv og egen bedrift. 

Plan International i Øst-Timor jobber også for å gi unge foreldre mer kunnskap om ernæring, hygiene og viktigheten av tidlig læring, lek og en trygg oppvekst. Vi engasjerer barn og unge i arbeidet for å gjøre sårbare lokalsamfunn bedre rustet mot klimaendringer og naturkatastrofer. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Øst-Timor er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Drømmer for fremtiden

Santina (11) drømmer om å bli statsminister i Øst-Timor når hun blir stor. Hun møtte den nåvære statsministeren da hun var med på Plans «Girls Takeover» i 2018. – En av de største utfordringene for jenter her er barneekteskap. Mange av mine venner på skolen er alt gift, sier Santina. Hun understreker viktigheten av å ha kvinnelige ledere og rollemodeller for å inspirere jenter til å følge drømmene sine.

Nøkkeltall for Plan i Øst-Timor

Plan samarbeider med 16 244 fadderbarn i Øst-Timor.

2 887 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 218 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Øst-Timor siden 2001

Fakta om Øst-Timor

Levealder

Forventet levealder i Øst-Timor, sammenlignet med Norge.

Øst-Timor:

69 år

Norge:

82 år
I Øst-Timor er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Øst-Timor, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 68%.

Øst-Timor:

68%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Øst-Timor, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.561 dollar.

Øst-Timor:

$1.561
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Øst-Timor, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Øst-Timor:

44 av 1000

Verden:

37 av 1000