• Barn ser på en liten fugl
  Foto: Guillermo Flores Morales
 • Marked for turister i Granada
  Shopping i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En vulkan
  Vulkan i nærheten av Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • To jenter vasker klær i elven
  Klesvask i elven Foto: Jenny Matthews/Plan
 • Kokosnøtter i et tre
  Kokosnætter langs kysten Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En kvinne kikker ut av vinduet
  Farger! Foto: Plan
 • Et ektepar graver i åkeren
  Et ektepar jobber på åkeren Foto: Jenny Matthews/Plan
 • To jenter sitter i en hengekøye og gjør lekser
  Leksegjøring i hengekøya Foto: Jenny Matthews/Plan
 • En bil står parkert i en gate i Granada
  I en gate i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli

Hvis du reiser til Nicaragua kan du oppleve tropiske strender, vakre innsjøer, urørt regnskog og mektige vulkanfjell. I de små pittoreske byene er det musikk og dans på hvert gatehjørne, husene er malt i alle regnbuens farger.

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land. Det har kystlinje til Stillehavet i vest og Det karibiske hav i øst, og landegrenser mot Honduras i nord og Costa Rica i sør.

«Et land med hjerte» blir Nicaragua kalt av turistnæringen, og nettopp turisme utgjør en av de viktigste inntektskildene i landet. En bevisst profilering av økoturisme reflekterer landets satsning på bærekraftig utvikling; En femtedel av landområdene er vernet og det bygges i liten grad i strandsonen. Folket i Nicaragua er også stolte av sin kaffe, som ifølge ekspertene er i verdensklasse.

Men under den idylliske overflaten skjuler det seg mye smerte. Nicaraguas folk har grått mange tårer på grunn av den lange blodige borgerkrigen som varte i nesten 20 år fra 70-tallet til 1990. De har også mistet mange i jordskjelv, orkaner og andre naturkatastrofer som stadig truer. 

Etter spanjolenes inntog i 1523 ble befolkningen kraftig redusert. Blant annet ble rundt 40 000 ble sendt til Peru og brukt som slaver i gruvene. Landet ble selvstendig i 1838. Fra 1934 til 1979 ble landet styrt av familiedynastiet Somoza, før et bredt folkelig opprør ledet av de sosialistiske Sandinistene førte til regimeendring. Tiden etter at sandinistleder Daniel Ortega kom til makten har vært preget av mye turbulens, borgerkrig og handelsboikott der USA støttet de kontrarevolusjonære.

De siste årene vil mange si at demokratiet er blitt svekket. Flere av institusjonene i staten har blitt politisert, folkelig deltakelse er blitt risikofylt, og mange av de som sier sin mening høyt blir straffet for det.

Nicaragua er det fattigste landet i Mellom-Amerika og det nest fattigste på den vestlige halvkule. Nesten halve av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landet har slitt mye økonomisk på grunn av store militære utgifter i de nevne borgerkrigene. Synkende priser på kaffe og råvarer generelt har ført til økt arbeidsløshet og større fattigdom for nicaraguanske bønder. 

Å vokse opp i Nicaragua

Barn som vokser opp i Nicaragua har ikke de beste oddsene. Alle problemene knyttet til fattigdom, arbeidsledighet og sosial frustrasjon går verst utover barna. 

Familievold og overgrep i nære relasjoner er svært vanlig, og er du jente er det enda verre. Ofte er det slik at de som skal beskytte barna – nære familiemedlemmer, en lærer eller en nabo – er de som forgriper seg. 

I Nicaragua blir en av tre jenter gravide før de fyller 18 år – veldig ofte som resultat av vold og overgrep. Jenter har liten påvirkningskraft over livene sine. Vold både i skolen og hjemmet er utbredt og langt på vei akseptert. 

Videre fullfører kun halvparten av barna i Nicaragua grunnskolen. Også under naturkatastrofer og i krisesituasjoner er barna de mest sårbare.

Plans arbeid Nicaragua

Som Planfadder til et barn i Nicaragua, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter.  

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for seksualisert vold og tenåringsgraviditet, at barn og unge får vite mer som sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Hjelper tenåringsmødre 

Når en jente blir gravid, blir både hverdagen og fremtiden hennes endret radikalt, og sjelden til det bedre. Hun slutter ofte på skolen, og det blir vanskelig å skaffe seg jobb. Er hun allerede fattig, blir hun enda fattigere, mer marginalisert og ofte avhengig av en mann til å forsørge seg. I tillegg er risikoen for at det skal gå galt mye større når små tenåringskropper skal føde barn.

Plan International jobber tett på grasrota i sårbare lokalsamfunn i Nicaragua for å styrke jenters stilling. Vi jobber med både jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og gi kunnskap om jenters rettigheter. Gjennom våre kampanjer og prosjektet får unge jenter styrket sin selvtillit, og de får mulighet til skolegang, yrkesopplæring og støtte til å starte sine egne små bedrifter. Budskapet er at det er bedre å være rustet til å klare deg selv, før du tenker på å få barn, bli samboer eller gifte deg. 

Vi jobber også målbevisst for å endre mannssjåvinistiske holdninger som fører til misbruk, vold og overgrep mot unge jenter. Videre jobber Plan International for å sikre barn og unge retten til skolegang og et adekvat helsetilbud.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Nicaragua er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

En annen vei

Tenåringsgraviditet og barneekteskap er vanlig der Francisca (17) bor, og mange jenter blir nødt til å legge skolen på hylla altfor tidlig. Dette er ikke noe hun ønsker for seg selv, eller de andre jentene på hennes alder. Derfor har hun blitt en del av Plans «Zero Pregnancy» prosjekt, hvor hun jobber med å utfordre tradisjoner og gamle holdninger i landsbyen sin. — Dersom det finnes flere muligheter i landsbyen min, tror jeg vi kan motivere vennene mine til å velge en annen vei, sier Francisca.

Nøkkeltall for Plan i Nicaragua

Plan samarbeider med 23 762 fadderbarn i Nicaragua.

3 221 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 276 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Nicaragua siden 1994

Fakta om Nicaragua

Levealder

Forventet levealder i Nicaragua, sammenlignet med Norge.

Nicaragua:

74 år

Norge:

82 år
I Nicaragua er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 82%.

Nicaragua:

82%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.087 dollar.

Nicaragua:

$2.087
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Nicaragua:

22 av 1000

Verden:

38 av 1000