• Barn ser på en liten fugl
  Foto: Guillermo Flores Morales
 • Marked for turister i Granada
  Shopping i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En vulkan
  Vulkan i nærheten av Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • To jenter vasker klær i elven
  Klesvask i elven Foto: Jenny Matthews/Plan
 • Kokosnøtter i et tre
  Kokosnætter langs kysten Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En kvinne kikker ut av vinduet
  Farger! Foto: Plan
 • Et ektepar graver i åkeren
  Et ektepar jobber på åkeren Foto: Jenny Matthews/Plan
 • To jenter sitter i en hengekøye og gjør lekser
  Leksegjøring i hengekøya Foto: Jenny Matthews/Plan
 • En bil står parkert i en gate i Granada
  I en gate i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli

… får du kanskje bevitne et utbrudd fra en av de mange aktive vulkanene i landet. Du kan bade eller surfe på en bortgjemt strand, spasere i urørt regnskog og drikke kaffe i verdensklasse i en liten pittoresk by.

«Et land med hjerte» blir Nicaragua kalt av turistnæringen i landet, og det er nettopp turisme som utgjør en av de viktigste inntektskildene for landet. En bevisst profilering av økoturisme reflekterer landets satsning på bærekraftig utvikling; en femtedel av landområdene er vernet og det bygges i liten grad i strandsonen. Poesien står sterkt i landet i landet til dikterhøvdingen Rubén Darío.

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land. Det har kystlinje til Stillehavet i vest og Det karibiske hav i øst, og landegrenser mot Honduras i nord og Costa Rica i sør.

Spanjolene fant lite av verdi

Da de spanske koloniherrene kom til Nicaragua i 1523 fant de relativt lite av verdi. Likevel ble befolkningen kraftig redusert etter spanjolenes inntog, og rundt 40 000 ble sendt fra Nicaragua til Peru og brukt som slaver i gruvene. Det var naturlig nok stor mistillit til spanjolene fra urbefolkningens side, og kolonitiden var derfor preget av flere store konflikter. Selvstendighet ble oppnådd i 1838.

Landet ble styrt av familiedynastiet Somoza fra 1934-79, da et bredt folkelig opprør ledet av sosialistene i Sandinistene innstiftet revolusjonen. Så kom en lang periode preget av krig og handelsboikott der USA støttet de kontrarevolusjonære (inkludert Somoza-familien). Etter et valgnederlag, overleverte i 1990 Sandinistene uten dramatikk makten til Mellom-Amerikas første kvinnelige statsoverhode Voileta Barrios de Chamorro.

Nåværende president Daniel Ortega har vært president også tidligere, men har nå vært president siden 2006 etter at han ble valgt for tredje gang på rad for perioden 2017-2021. Det siste valget skjedde til store protester fordi mange mener grunnloven ikke gir rom for å bli valgt tre ganger etter hverandre. Utviklingen har gått mot et svekket demokrati. Flere av institusjonene i staten har blitt politisert og borgerdeltakelsen har blitt svekket. Hans kone er vise-president.
Nicaragua har langvarige grensetvister mot Colombia, Costa Rica og El Salvador.

Det fattigste landet i Mellom-Amerika

Nicaragua er det fattigste landet i Mellom-Amerika og det nest fattigste på den vestlige halvkule. Hele 48 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landet har slitt mye økonomisk på grunn av store militære utgifter etter alle borgerkrigene som har herjet landet. Synkende priser på kaffe og råvarer generelt har ført til økt arbeidsløshet og større fattigdom for nicaraguanske bønder. En tredjedel av den arbeidsdyktige delen av befolkningen er sysselsatt i primærnæringene. Landet er også særlig utsatt for naturkatastrofer – og i krisesituasjoner er barna de mest sårbare.

Plan International i Nicaragua

Plan International er godt etablert i Nicaragua og utfordringene er mange. Vi har et ekstra fokus på jenter og utsatte barn. Diskriminering av jenter er et av våre hovedsatsningsområder. Nicaragua har den største andel av jenter som blir gravide i ung alder, 28 prosent av jentene blir gravide før de blir 18 år. Vi har jobbet med opplysning for å få ned dette. Jenter har liten påvirkningskraft over livene sine. Vold både i skolen og hjemmet er utbredt og akseptert, og kun halvparten av barna i Nicaragua fullfører grunnskolen. Plan jobber for å sikre rett til skolegang, helsefremmende arbeid, familieøkonomi og rettighetsopplæring.

Eksempler på Plans arbeid i Nicaragua

Ung gutt sitter på en mur
Unge gutter på vei mot likestilling

Oscar lærer om likestilling gjennom Plan Internationals prosjekter. – Vi pleide å tenke at jenter ikke kunne gjøre det samme som gutter. Men nå har vi lært oss at gutter og jenter kan gjøre de samme tingene.


Brisa sitter ved pulten i klasserommet.
Brisa (16) snakker om tabuer på radio

– Jenter kommer opp til meg og sier at de også ønsker å oppfylle drømmene sine.


Min kropp, mitt valg!
Min kropp, mitt valg!

Millioner av unge mennesker mangler livsviktig informasjon og veiledning om seksuell og reproduktiv helse.


Nøkkeltall for Plan i Nicaragua

Plan samarbeider med 23 762 fadderbarn i Nicaragua.

3 221 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 276 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Nicaragua siden 1994

Fakta om Nicaragua

Levealder

Forventet levealder i Nicaragua, sammenlignet med Norge.

Nicaragua:

74 år

Norge:

81 år
I Nicaragua er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 82%.

Nicaragua:

82%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.087 dollar.

Nicaragua:

$2.087
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Nicaragua:

22 av 1000

Verden:

52 av 1000