• Barn ser på en liten fugl
  Foto: Guillermo Flores Morales
 • Marked for turister i Granada
  Shopping i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En vulkan
  Vulkan i nærheten av Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • To jenter vasker klær i elven
  Klesvask i elven Foto: Jenny Matthews/Plan
 • Kokosnøtter i et tre
  Kokosnætter langs kysten Foto: Kjell Sigurd Røisli
 • En kvinne kikker ut av vinduet
  Farger! Foto: Plan
 • Et ektepar graver i åkeren
  Et ektepar jobber på åkeren Foto: Jenny Matthews/Plan
 • To jenter sitter i en hengekøye og gjør lekser
  Leksegjøring i hengekøya Foto: Jenny Matthews/Plan
 • En bil står parkert i en gate i Granada
  I en gate i Granada Foto: Kjell Sigurd Røisli

… får du kanskje bevitne et utbrudd fra en av de mange aktive vulkanene i landet. Du kan bade eller surfe på en bortgjemt strand, spasere i urørt regnskog og drikke kaffe i verdensklasse i en liten pittoresk by.

«Et land med hjerte» blir Nicaragua kalt av turistnæringen i landet, og det er nettopp turisme som utgjør en av de viktigste inntektskildene for landet. En bevisst profilering av økoturisme reflekterer landets satsning på bærekraftig utvikling; en femtedel av landområdene er vernet og det bygges i liten grad i strandsonen.

Da spanjolene kom til Nicaragua i 1523 fant de lite av verdi, men møtte desto større motstand fra urbefolkningen i landet.  Befolkningen ble imidlertid kraftig redusert etter spanjolenes inntog, og rundt 40 000 ble sendt fra Nicaragua til Peru og brukt som slaver i gruvene. Det var naturlig nok stor mistillit til spanjolene fra urbefolkningens side, og kolonitiden var derfor preget av flere store konflikter.

Nicaragua et av de fattigste landene i Latin-Amerika, og nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.  Synkende priser på kaffe og råvarer generelt har ført til økt arbeidsløshet og større fattigdom for nicaraguanske bønder. En tredjedel av den arbeidsdyktige delen av befolkningen er sysselsatt i primærnæringene. Nicaragua har slitt mye økonomisk på grunn av store militære utgifter etter alle borgerkrigene som har herjet landet.

I Nicaragua blir alt for mange jenter gravide svært tidlig. Vold både i skolen og hjemmet er utbredt og akseptert. Jenter har liten påvirkningskraft over livene sine. Landet er også særlig utsatt for naturkatastrofer – og i krisesituasjoner er barna de mest sårbare. Fire av ti lever i fattigdom og mer enn to av ti innbyggere lider av underernæring.  Kun halvparten av barna i Nicaragua fullfører grunnskolen.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Nicaragua. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Nicaragua

Brisa sitter ved pulten i klasserommet.
Brisa (16) snakker om tabuer på radio

– Jenter kommer opp til meg og sier at de også ønsker å oppfylle drømmene sine.


Min kropp, mitt valg!
Min kropp, mitt valg!

Millioner av unge mennesker mangler livsviktig informasjon og veiledning om seksuell og reproduktiv helse.


En sirkel av kjærlighet
En sirkel av kjærlighet

– Sirkeltreningen fører til at mange foreldre endelig oppdager hvor viktig det er å stimulere barna. De ser viktigheten av at også jentenes skolegang prioriteres. Dette vil bety mye for utviklingen her fremover, også når det gjelder likestilling


Nøkkeltall for Plan i Nicaragua

Plan samarbeider med 23 302 fadderbarn i Nicaragua.

3 498 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 282 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Nicaragua siden 1994

Fakta om Nicaragua

Levealder

Forventet levealder i Nicaragua, sammenlignet med Norge.

Nicaragua:

74 år

Norge:

81 år
I Nicaragua er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 82%.

Nicaragua:

82%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.087 dollar.

Nicaragua:

$2.087
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nicaragua, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Nicaragua:

22 av 1000

Verden:

52 av 1000