• Bakthapur
  Solen står opp over Bakthapur Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • mange poser med fargerikt pulver
  Fargerikt! Foto: Ragnhild Bergh
 • Utsikt til Himalaya
  Et vindu til Himalaya Foto: Ragnhild Bergh
 • Soloppgang over Annapurna
  Soloppgang over Annapurna Foto: Ragnhild Bergh
 • En munk tenner oljelamper
  Oljelampene tennes i klosteret Foto: Ragnhild Bergh
 • Nepalesisk mat servert i et blad
  Tradisjonell nepalesisk mat servert i et blad Foto:Shona Hamilton/Plan
 • Ung elev konsertrerer seg i timen
  Flittig elev. Foto: Max Greenstein/Plan
 • Kvinner reneser korn under innhøstningen
  Innhøsting Foto: Alf Berg
 • Mann på sykkel i Kathmandu
  Gateliv i Kathmandu Foto: Ragnhild Bergh
 • World Peace Pagoda i Pokara
  World Peace Pagoda utenfor Pokhara Foto: Tine Wigernes
 • En munk snurrer bønnehjul
  En buddhistisk munk snurrer bønnehjulene utenfor tempelet Foto: Ragnhild Bergh
 • En familie sitter på en kjerre trukket av en hest
  En familie på vei over grensen til India Foto: Shona Hamilton/Plan

Hvis du reiser til Nepal kan du oppleve storslagne fjellformasjoner, dype frodige daler og vakre fossefall. Du vil møte en fargerik og spennende kultur med vennlige og gjestfrie mennesker som hilser deg med håndflatene mot hverandre og sier «namaste».

Klatrere og fotturister fra hele verden valfarter til “verdens tak”, for å nyte den magiske naturen og beskue – eller bestige – verdens høyeste fjell, Mount Everest. 

Men for barn og unge med funksjonsnedsettelser er det kuperte terrenget ikke like fantastisk. Enten du er født med en funksjonsnedsettelse, eller har fått livet ødelagt etter et av de store jordskjelvene i landet, så byr livet fjellene på store utfordringer.  

Å vokse opp i Nepal

Dyp fattigdom, sosial og politisk uro og store naturkatastrofer som jordskjelv, flom, jordras og skogbranner rammer de aller mest sårbare hardest – nemlig barna, og spesielt barn med funksjonsnedsettelser og barn fra laveste kaste. Jenter stiller enda dårligere i et av Asias aller fattigste land. 

Mange barn i Nepal mangler skolegang, og situasjonen ble forverret da de store jordskjelvene rammet landet i 2015. Flere tusen skoler ble ødelagt. Når barn ikke lenger har en skole å gå til, mister de ikke bare sine fremtidsmuligheter. De blir også mindre beskyttet, og tilfellene av barneekteskap, vold mot jenter og menneskehandel øker.

Plans arbeid i Nepal

Som Planfadder til et barn i Nepal, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter.

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og barneekteskap

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Inkluderende utdanning

Barn med funksjonsnedsettelser blir ofte ikke tilrettelagt for i Nepal. Også barn fra kasteløse familier og jenter får i mindre grad realisert sin rett til utdanning. I tillegg er de fleste av skolene verken trygge for barna eller motstandsdyktige mot jordskjelv og andre naturkatastrofer. 

I Nepal jobber Plan International med fysiske oppgraderinger av skoler, blant annet i form av bedre sanitærfasiliteter og internatbygninger for funksjonshemmede elever som bor langt unna. Men bevissthet og kunnskap om inkludering blant lærere, foreldre og andre er minst like viktig. I samarbeid med lokale partnere driver vi også med viktig holdningsarbeid i lokalsamfunnene. Skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må ingen utelates. Barn med funksjonsnedsettelser og andre diskriminerte grupper må rykke framover i køen.

Jenters verdifulle liv

Altfor mange jenter i Nepal blir tvunget inn i barneekteskap. Mange fattige jenter fra Nepal blir også utsatt for menneskehandel, hvor de havner som ubetalte hushjelper, tiggere eller prostituerte i nabolandet India. Noen av jentene blir til og med solgt av sine egne desperate foreldre.

Plan International arbeider målrettet med å avskaffe barneekteskap, menneskehandel og vold mot jenter. Tusenvis av jenter kjenner nå til sine rettigeter etter å ha vært med i Plans ungdomsprosjekter i landet. Her har fokuset vært på å involvere jentene i aktiviteter som bidrar til å styrke deres selvtillit. I tillegg til informasjonskampanjer om jenters rettigheter rettet mot andre grupper av befolkningen, deltar jentene selv i det forebyggende arbeidet mot menneskehandel, vold og misbruk av jentebarn. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Nepal er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Når må Bhumika gifte seg?

Bhumika (7) vokser opp i et av de fattigste områdene i Nepal. Her blir ni av ti jenter gift før de fyller 18 år. Konsekvensene for jenter som blir gift som barn er alvorlige. De fleste slutter på skolen, de får barn før kroppen er klar for det, og blir værende hjemme uten frihet eller økonimiske muligheter. Plan er til stede i bygda til Bhumika, og i mange tilsvarende lokalsamfunn, blant annet for å få slutt på barneekteskap.

Les mer

Nøkkeltall for Plan i Nepal

Plan samarbeider med 36 208 fadderbarn i Nepal.

4 138 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 2 244 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Nepal siden 1978

Fakta om Nepal

Levealder

Forventet levealder i Nepal, sammenlignet med Norge.

Nepal:

70 år

Norge:

82 år
I Nepal er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nepal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 67%.

Nepal:

67%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nepal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.071 dollar.

Nepal:

$1.071
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nepal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Nepal:

31 av 1000

Verden:

37 av 1000