• En gutt på vei hjem gjennom en risåker i Pha Oudon
  En gutt på vei hjem gjennom en risåker i Pha Oudon. Foto: Alf Berg/Plan
 • En mann sitter i en båt på vei opp en elv
  En mann er på vei for å besøke fjellfolket i Laos Foto: Plan
 • En kvinne står i elven med bøtter med klesvask
  Klesvask i elven Foto: Vanhleeb Lattana
 • Jente står foran grønn skoletavle
  Ung skoleelev. Foto: Plan International
 • En liten jente barer to fulle bøtter med vann over skuldrene
  En liten jente bærer bøtter med vann hjem til familien i Vientiane Foto: Danielle Pattiasina
 • En gruppe landsbybeboere pløyer jorden klar for å bygge en skole
  Felles skoleprosjekt i Bokeo. Foto Somsak Yang

Hvis du reiser til Laos kan du oppleve den mektige Mekong-elven. Du kan vandre fra tempel til tempel i den historiske kongebyen Luang Prabang og hilse på buddhistiske munker i safranfargede kapper.

Etter mange år med stengte grenser, ønskes nå turistene velkommen til denne bortgjemte perlen i Sørøst-Asia. Landets dype skoger, høye fjell, fantastiske fossefall og eksotiske laguner kan ta pusten fra de fleste. I jungelen kan du treffe på både elefanter, leoparder, flygeekorn og den lille søte malayabjørnen.  

Kriger, konflikter og turbulens har preget landets historie. Laos var siden 1893 en del av Fransk Indokina, og har ellers vært underlagt både Thailand, Myanmar, Vietnam og Japan.  Landet ble selvstendig i 1949, og har siden 1975 vært en sosialistisk ett-partistat. 

På grunn av sin rikdom på naturressurser som skog, mineraler og vannkraft har landet de siste årene opplevd en betydelig økonomisk vekst. Men veksten og godene er dessverre ujevnt fordelt, og forskjellene mellom fattig og rik øker. Nesten halve befolkningen lever fortsatt i ekstrem fattigdom. 

Å vokse opp i Laos 

Hvordan barn har det i Laos vil være veldig avhengig av hvor i landet de bor, hvilken etnisk gruppe de tilhører og om du er gutt eller jente. På grunn av landets kuperte terreng finnes det folkegrupper som lever helt isolert uten noen form for kontakt med det som skjer i hovedstaden. 

Mange av landsbyene kan bare nås til fots eller via elven, og de mangler både skoler, helsestasjoner og sanitæranlegg. Dårlig hygiene og mangel på rent vann fører ofte til diaré, som er en av de vanligste årsakene til at barn dør i Laos. Tilgang til rent vann er også helt nødvendig for at jentene skal kunne håndtere menstruasjon på en trygg og god måte. 

Av alle land i Asia er Laos det landet hvor flest kvinner dør i forbindelse med fødsler, barnedødeligheten er høy, og svært mange barn er både fysisk og kognitivt hemmet i utviklingen på grunn av underernæring i sine første leveår.

Plans arbeid i Laos

Som Plan Internationals støttespiller er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at å bedre de sanitære forholdene og hygienen. Du bidrar også til at barn for beskyttelse mot vold og overgrep.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Bedre hygiene

De sanitære forholdene og hygiene er et problem i Laos. Mange familier har ikke tilgang til rent vann, og heller ikke egne toaletter. Dette fører til sykdommer, og for jentene blir det ekstra vanskelig når de har mensen. 

Plan International samarbeider med lokale og regionale helsemyndigheter om å bedre tilgangen på rent vann i flere hundre sårbare lokalsamfunn. Samtidig jobber vi med å fremme god hygienepraksis blant skoleelever, foreldre og andre i lokalsamfunnene. Vi støtter hygienekampanjer og holder kurs i sammenhengen mellom hygiene, dårlig helse, sykdomssmitte og forurensning. Og vi forsyner lokalbefolkningen med materiale til å bygge egne toaletter.  

Vold mot barn

Laos har ratifisert FNs barnekonvensjon og har egne lover som skal beskytte kvinner og barn fra menneskehandel og vold i hjemmet. Likevel finnes det ikke et ordentlig system som sørger for å beskytte barna. Det er svært vanlig at både gutter og jenter blir fysisk og psykisk straffet av foreldrene, lærerne og andre som har med barnas oppvekst å gjøre. 

Plan International jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å styrke systemene som skal beskytte barn. I lokalsamfunnene jobber vi med bevisstgjøring og holdningsendring blant foreldrene. Vi holder kurs om «ikke-voldelig kommunikasjon og disiplin», som handler om å gi barna en positiv oppdragelse der barna blir oppmuntret, i stedet for å bli straffet. Vi allierer oss med lokale organisasjoner, landsbyledere og de eldre for at de også skal støtte opp rundt en ikke-voldelig barneoppdragelse.

Retten til utdanning

Svært mange jenter slutter skolen uten å få sjansen til å gå videre på ungdomsskolen, ofte på grunn av de blir tvunget til å gifte seg. Mange jenter fra fattige minoriteter i landet blir også utnyttet i sex-industrien. 

Bevisstgjøring og holdningsendring rundt kjønnsrollemønstre er et svært viktig fokus for Plan International i Laos. Vi jobber for at alle barn, men spesielt for at jentene skal få oppfylt sin rett til utdanning – og slippe å bli utsatt for barneekteskap. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Laos er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode. Det er dessverre ikke mulig å bli fadder til et barn i Laos, men Plan har fadderbarn i mange andre land. 

Alternativ tekst

God håndhygiene

Barna i den lille landsbyen i Houn-distriktet i ble ofte syke på grunn av dårlig hygiene. De som bor her snakker heller ikke det offisielle språket lao, så nasjonal helseinformasjon er vanskelig å forstå. Derfor jobber Plan for å gjøre informasjon om hygiene tilgjengelig på lokale språk. I tillegg installerer vi vaskestasjoner og deler ut tannkrem og tannbørster til skolebarn.

Nøkkeltall for Plan i Laos

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 383 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Laos siden 2006

Fakta om Laos

Levealder

Forventet levealder i Laos, sammenlignet med Norge.

Laos:

67 år

Norge:

82 år
I Laos er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 58%.

Laos:

58%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.812 dollar.

Laos:

$1.812
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Laos:

64 av 1000

Verden:

38 av 1000