• En gutt på vei hjem gjennom en risåker i Pha Oudon
  En gutt på vei hjem gjennom en risåker i Pha Oudon. Foto: Alf Berg/Plan
 • En mann sitter i en båt på vei opp en elv
  En mann er på vei for å besøke fjellfolket i Laos Foto: Plan
 • En kvinne står i elven med bøtter med klesvask
  Klesvask i elven Foto: Vanhleeb Lattana
 • Jente står foran grønn skoletavle
  Ung skoleelev. Foto: Plan International
 • En liten jente barer to fulle bøtter med vann over skuldrene
  En liten jente bærer bøtter med vann hjem til familien i Vientiane Foto: Danielle Pattiasina
 • En gruppe landsbybeboere pløyer jorden klar for å bygge en skole
  Felles skoleprosjekt i Bokeo. Foto Somsak Yang

...kan du dra på cruise på den mektige Mekong-elven. Du kan vandre fra tempel til tempel i den historiske kongebyen Luang Prabang og hilse på buddhistiske munker i safranfargede kapper. Og du kan vandre i landets spektakulære urørte natur.

Etter mange år med stengte grenser, ønskes turistene velkommen til denne bortgjemte perlen i Sørøst-Asia. Landets dype skoger, høye fjell, fantastiske fossefall og eksotiske laguner kan ta pusten fra de fleste. I jungelen kan du treffe både elefanter, leoparder, flygeekorn og den lille søte malayabjørnen.

Kriger, konflikter og turbulens har preget landets historie. Laos var siden 1893 en del av Fransk Indokina, og har ellers vært underlagt både Thailand, Burma, Vietnam og Japan. Landet ble selvstendig i 1949, og har siden 1975 vært en sosialistisk ett-partistat. 

På grunn av sin rikdom på naturressurser som skog, mineraler og vannkraft har landet de siste årene opplevd en betydelig økonomisk vekst. Men veksten og godene er dessverre ujevnt fordelt, og forskjellene mellom fattig og rik øker. Nesten halve befolkningen lever fortsatt i ekstrem fattigdom. 

Å vokse opp i Laos

Hvordan barn har det i Laos avhengig veldig av hvor i landet de bor, hvilken folkegruppe de tilhører og om de er gutt eller jente. 

På grunn av landets kuperte terreng finnes det folkegrupper som lever helt isolert uten noen form for kontakt med det som skjer i hovedstaden. Mange av landsbyene kan bare nås til fots eller vi elven, og det mangler både skoler, helsestasjoner og sanitæranlegg. Dårlig hygiene og mangel på rent vann fører ofte til diaré, som er en av de viktigste årsakene til at barn dør i Laos. 

Av alle land i Asia er dette landet hvor flest kvinner dør i forbindelse med fødsler. Barnedødeligheten er høy, og svært mange barn er både fysisk og kognitivt hemmet i utviklingen på grunn av underernæring i sine første leveår. 

Laos har ratifisert FNs barnekonvensjon og har egne lover som skal beskytte kvinner og barn fra menneskehandel og vold i hjemmet. Likevel finnes det ikke et ordentlig system som sørger for å beskytte barna. Det er svært vanlig at både gutter og jenter blir fysisk og psykisk straffet av foreldre, lærere og andre som har med barnas oppvekst å gjøre. 

Mange jenter slutter på skolen uten mulighet til å gå videre til ungdomsskolen, ofte på grunn av at de blir tvunget til å gifte seg. Mange jenter fra fattige minoriteter i landet blir også utnyttet i sex-industrien. 

Plans arbeid i Laos

Beskyttelse av barn
Plan International jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å styrke systemene som skal beskytte barn. I lokalsamfunnene jobber vi med bevisstgjøring og holdningsendring blant foreldrene. Vi holder kurs om "ikke-voldelig kommunikasjon og disiplin", som handler om å gi barna en positiv oppdragelse der barna blir oppmuntret, ikke straffet. Vi allierer oss også med lokale organisasjoner, landsbyledere og eldreråd for at de også skal støtte en ikke-voldelig barneoppdragelse. 

Bevisstgjøring og holdningsendring rundt kjønnsrollemønstre er også et svært viktig fokus for Plan Interantional i Laos, blant annet for at jenter skal få oppfylt sin rett til utdanning – og slippe å bli utsatt for barneekteskap. 

En sunn oppvekst
For at barn i Laos skal få en sunn og trygg oppvekst jobber Plan International blant annet med utdanning, tilgang til rent vann og gode sanitæranlegg. Vi samarbeider med lokale og regionale helsemyndigheter om å bedre tilgangen på rent vann i flere hundre lokalsamfunn. Vi støtter også hygienekampanjer og holder kurs i sammenhengen mellom god hygiene og god helse. 

Målet vårt er at alle barn i Laos – jenter og gutter, i både byer og isolerte landsbyer, fra alle ulike minoritetsgrupper – skal få muligheten til en sunn start på livet, med en utdannelse som igjen gir mulighet til å skaffe seg jobb og ta kontroll over eget liv og egen fremtid. 

– Vi har ikke fadderskap i Laos –

Eksempler på Plans arbeid i Laos

Soulae (13), Boi (13) og Baen (14) demonstrerer god håndvask.
Skoleelevene ble helseambassadører i landsbyen

– Vaske hendene med såpe, pusse tenner, bruke latriner, drikke vann som var kokt – det ga ikke mye mening for meg. Foreldrene og besteforeldrene mine har alltid drukket fra elva og brukt buskene som toalett.


Utdanning fremfor ekteskap
Utdanning fremfor ekteskap

Barneekteskap er en vanlig, men underrapportert praksis i store deler av Sørøst-Asia. Plan jobber med opplysningsarbeid for å avskaffe praksisen.


Jordmor Miti
Jordmor Miti

Etter å ha vært vitne til farene både mor og barn møter under en fødsel i Laos, bestemte Miti seg for å bli jordmor.


Nøkkeltall for Plan i Laos

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 383 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Laos siden 2006

Fakta om Laos

Levealder

Forventet levealder i Laos, sammenlignet med Norge.

Laos:

67 år

Norge:

81 år
I Laos er forventet levealder 14 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 58%.

Laos:

58%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.812 dollar.

Laos:

$1.812
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Laos, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Laos:

64 av 1000

Verden:

52 av 1000