• En bit av den kinesiske mur
  En bit av den kinesiske mur Foto: Hege Sterud
 • To små gutter mater familiens griser med blader
  To gutter mater familiens griser i Chaijiapan Foto: Qin Peiyin
 • En del av et OL-anlegg med høyhus i bakgrunnen
  Utenfor et Ol-anlegg Foto: Hege Sterud
 • Flomvannet fosser gjennom en liten landsby
  Mye regn kan føre til flommer som dette Foto: Plan
 • En jente bruker et børtre til å hente vann
  En jente på vei for å hente vann Foto: Plan
 • Fem skoleelever med tradisjonell drakt fra Guangnan-regionen
  Førskoleelever fra Guangnan-regionen. Foto: Plan International
 • To gutter sykler sammen på en sykkel
  To gutter på vei hjem fra skolen Foto: Connelly La Mar
 • Innhøsting på et jorde
  Tid for innhøsting. Foto: Connelly La Mar/Plan
 • Skolemat serveres i kantina på en skole
  Maten er klar! Foto: Tian Bo/Plan
 • Tre, smilende bestevenninner i Guangnan-regionen
  Tre bestevenninner i Guangnan. Foto: Tian Bo/Plan

Hvis du reiser til Kina kan du oppleve svimlende høye og hypermoderne skyskrapere, eller vandre i fortiden blant flere tusen år gamle templer. Mens noen kjører moderne biler og hurtigtog, bruker andre fortsatt hest og kjerre.

Kina er verdens eldste eksisterende sivilisasjon. Eldgamle tradisjoner og en moderne livsstil eksisterer side om side i dette enorme landet. Nærmere 1,4 milliarder mennesker – en femtedel av jordas befolking – bor i Kina. Mangfoldet er stort både når det gjelder religion, kultur og natur. 

Frodige risterrasser, den endeløse ørkenen Taklamakan, og de hvite strendene på øya Hainan er bare noe av det Kina har å by på. En tur på den kinesiske mur kan du selvfølgelig ikke gå glipp av. Selv om muren ikke er synlig fra månen, slik myten sier, er det likevel en fantastisk opplevelse å se det historiske byggverket snirkle seg innover det kuperte landskapet.

I 1912 – etter nesten 4000 år – falt det siste kinesiske keiserdynastiet. Den kinesiske republikk ble opprettet, sterkt preget av en intern maktkamp mellom kommunister og nasjonalister. I 1945 gikk Kina seirende ut av den åtte år lange krigen med Japan. Så brøt det ut borgerkrig, før kommunistene kom til makten i 1949. Formann Mao styrte med jernhånd i nesten 30 år. 

Kina har de siste årene seilt fram som en økonomisk stormakt. Landet har opplevd en betydelig økonomisk vekst og satset på enorme investeringer i utlandet, blant annet i Afrika. Tallet på fattige i landet er betydelig redusert. Men fremdeles lever mer enn 50 millioner kinesere (10 ganger Norges befolkning) i absolutt fattigdom. Og forskjellen mellom fattig og rik øker. Særlig er gapet mellom by og bygd stort.

Kina er også blant de landene i verden som har lidd de aller største økonomiske og menneskelige tapene på grunn av naturkatastrofer de siste årene.  

Å vokse opp i Kina

Å være barn i Kina er ikke alltid enkelt, selv ikke for dem som vokser opp under gode materielle kår i store moderne byer. Barneoppdragelsen er ofte preget av beinhard disiplin og lite lek. Vold mot barn hjemme og i skolen er vanlig og akseptert. 

Det bor mer enn 270 millioner barn i Kina. Mer enn 100 millioner av disse barna befinner seg i en svært sårbar situasjon. Mange millioner barn blir forlatt av sine foreldre i mange måneder og år av gangen, fordi foreldrene er tvunget til å jobbe i en helt annen del av landet, for eksempel som sesongarbeidere i jordbruket. Andre er barn er selv migranter sammen med sine foreldre, fordrevet på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer, eller vanskelige kår der de kommer fra.

Blant migrantbarna og mange av de som vokser opp på landsbygda er feilernæring svært utbredt. Mange av de enslige barna bor på internatskoler som ofte er i elendig forfatning. Omsorg er mangelvare, og de har ofte dårligere helse enn andre barn. 

Plans arbeid i Kina 

Som Planfadder til et barn i Kina, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter.  

Du bidrar til at flere barn får utdanning og at færre blir utsatt for vold, at barn og unge får vite mer som sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep. Du bidrar til å hjelpe migrantbarn og ensomme etterlatte barn. Og du bidrar til jobbskaping for unge kvinner.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 

Bedre rustet til voksenlivet

Lærerne har en viktig rolle som omsorgspersoner for barn som sliter med ensomhet, usikkerhet og vonde følelser etter å ha blitt forlatt. Pedagogisk opplæring av lærere, men også foreldre, besteforeldre og andre omsorgspersoner er viktig for å sikre at barna er trygge og for å sørge for riktig ernæring, god helse og tidlig psyko-sosial utvikling. En viktig del av dette er å bidra til holdningsendringer, slik gutter og jenter blir behandlet likt. 

Plan International jobber for at sårbare barn som lever uten foreldrene eller av ulike grunner er i en ustabil situasjon skal få den utdanningen og beskyttelsen de har rett på. Gjennom samarbeid med myndighetene og en rekke lokale organisasjoner bidrar vi til at barna blir tatt godt hånd om av kvalifiserte omsorgspersoner, at de får bygget opp en god selvtillit og følelse av egenverd – og at de etter hvert blir bedre rustet til voksenlivet. 

Når barna etter hvert blir eldre er vi opptatt av at de unge – spesielt jentene – skal få relevant yrkesopplæring og jobbmuligheter – enten på en arbeidsplass med anstendig lønn og arbeidsvilkår, eller som entreprenører som starter opp egne små bedrifter. Her samarbeider vi tett med næringslivet, samt relevante skoler og utdanningsinstitusjoner. 

Alternativ til vold

Fysisk avstraffelse er forbudt på kinesiske skoler, men praksisen er fortsatt utbredt. Vold mot barn er svært ødeleggende og truer barns rett til overlevelse, utvikling og deltagelse i samfunnet. 

Plan International arbeider for å få misbruket ut av klasserommet, og lærer opp lærere til å møte vanskelig oppførsel med rådgivning i stedet for vold. Vi driver også sommerleirer og klubber hvor vi hjelper barn med å finne ut hvordan de kan beskytte seg selv, snakke om misbruk, og lære dem om barns rettigheter. Vi arbeider også med opplysningsarbeid blant foreldre om alternativer til fysisk avstraffelse for å disiplinere barna. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Kina er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Flere jenter inn i teknologien

Mange jenter i Kina vokser opp med en forestilling om at kvinner er hjemme med husstell og menn er de som jobber. For Xi (12) var dette tilfellet. Men når Plan besøkte skolen hennes og introduserte henne for vår "jenter i tech" klubb, fikk hun et annet syn på det. — Jeg er nå interessert i ting som folk tror at bare gutter liker, sier Xi.

Nøkkeltall for Plan i Kina

Plan samarbeider med 23 104 fadderbarn i Kina.

2 336 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 138 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kina siden 1995

Fakta om Kina

Levealder

Forventet levealder i Kina, sammenlignet med Norge.

Kina:

77 år

Norge:

82 år
I Kina er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kina, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 96%.

Kina:

96%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kina, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 10.262 dollar.

Kina:

$10.262
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kina, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Kina:

8 av 1000

Verden:

37 av 1000