• Langs elven Nkam finner vi den 80 meter høye fossen Ekom
  Langs elven Nkam finner vi den 80 meter høye fossen Ekom. Foto: Carlos Reis
 • Jente holder bluse som hun selv har laget
  Egendesignet bluse. Foto: Plan International
 • Solnedgang ved byen Limbe
  Solnedgang ved byen Limbe. Foto: Hans Kylberg
 • Bushmeat for salg på Makenene-markedet
  Bushmeat for salg på Makenene-markedet. Foto: Sarah Tzinieris
 • Grillet mango og banan
  Grillet mango og banan. Foto: Sarah Tzinieris
 • To barn går til skolen hånd i hånd
  Hånd i hånd til skolen. Foto: Saana Kolehmainen/Plan
 • Skoleglade barn
  Skoleglade barn. Foto: James Stone/Plan

…kommer du til et land med variert natur og et rikt dyreliv. Landet kalles gjerne «et Afrika i miniatyr» på grunn av det kulturelle, språklige og geografiske mangfoldet.

Et muslimsk nomadefolk befolket for tusen år siden området som i dag kalles Kamerun. Navnet fikk landet av portugiserne i 1472, oppkalt etter en type reke (camarão) de trodde de hadde funnet i Wuorielven. Ellers har Kamerun vært under tysk, britisk og fransk kontroll fram til landet ble selvstendig i 1961. Både engelsk og fransk er fremdeles offisielle språk i landet.

Dagens president har sittet ved makten de siste 30 årene.

Kamerun ligger i en urolig region. Den østlige delen har holdt seg relativt stabil de siste årene, men lengst nord har det tidvis vært kaotisk som følge av konflikter i nabolandene. Borgerkrigen i Den sentralafrikanske republikk og herjingene til den nigerianske terrorgruppen Boko Haram har skapt en enorm flyktningstrøm over grensen. Boko Haram har også utført terroraksjoner på kamerunsk område.

I tillegg har klimaendringer skapt stadig hyppigere perioder med tørke, matmangel og sult. Området rundt Tsjad-sjøen er utpekt som et av verdens største kriseområder.

Å vokse opp i Kamerun

Hvis du blir født i Kamerun er sjansen for at du får feire din femte fødselsdag mindre enn i de fleste andre land i Afrika, og verden. To av ti barn dør før de fyller fem år. Det skyldes store problemer i landet, som fattigdom, konflikt, mangel på rent drikkevann og underernæring. Sykdommer som diaré, malaria og meslinger er svært vanlige – og ofte dødelige for barn. Barna som vokser opp nord i landet har det aller tøffest.

Kamerun har tatt i mot flere hundre tusen flyktninger fra andre land i regionen, og mer enn halvparten av dem er kvinner og barn. Mer enn to hundre tusen av Kameruns innbyggere er også på flukt i eget land.

Plans arbeid i Kamerun

Barns overlevelse
Det aller mest grunnleggende for et barn er retten til å overleve – og i Kamerun er det dessverre mange som dør før de fyller fem år. Å bidra til å redusere barnedødeligheten i landet, er derfor noe av de viktigste vi gjør her. Det gjør vi blant annet gjennom å sørge for at barna i sårbare og kriserammede lokalsamfunn bli vaksinert mot de vanligste sykdommene.

Vi jobbere videre for å sikre tilgang til rent vann, og vi driver opplysningsarbeid for å bedre hygiene og sanitære forhold. I samarbeid med lokale partnere driver Plan International også forebyggende arbeid mot hiv/aids.

Skolen gir trygghet
Plan International er tilstede i flere av områdene som er berørt av flyktningesituasjonen. Her jobber vi spesielt med utdanning og barns beskyttelse. Vi bidrar til å etablere midlertidige skoler og utdanningstilbud for barn på flukt. Skolen gir håp for fremtiden, den representerer et trygt sted å være, og den gir barna en dråpe av normalitet og rutine i en ellers kaotisk hverdag.

Vi er spesielt opptatt av at unge jenter skal få oppfylt retten til skolegang, i stedet for å bli giftet bort eller utnyttet på annet vis.

Jenters trygghet
Fattigdom, konflikt og krise, kombinert med gamle tradisjoner, gjør at svært mange jenter i Kamerun blir tvunget inn i ekteskap i svært ung alder – ofte med menn som er mye eldre enn dem. Mange unge jenter blir også gravide selv om de verken er fysisk eller psykisk modne til å få barn.

Plan jobber i lokalsamfunnene for å sikre unge jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Jenter må selv få bestemme om, når og med hvem de skal gifte seg med. De skal selv kunne ta kontroll over egen fremtid.

Mye av jobben handler om holdningsendringer, og Plan driver derfor mye med opplysningsarbeid og kampanjer. Det er viktig å involvere alle, både politikere, kvinnelige og mannlige rollemodeller, lokale landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, foreldre og barn og unge.

Eksempler på Plans arbeid i Kamerun

Jente fotografert bakfra i tradisjonelle klær i landsbyen sin
Kjeden av barneekteskap ble brutt av Binta

I en flyktningeleir i Kamerun jobber Plan International for å stoppe barneekteskap. Flere har blitt avverget, og arbeidet gir ringvirkninger.


Barn sitter i klasserommet.
Chanceline (8) har opplevd diskriminering hele livet 

For få år siden var kun 20 prosent av barn av bakafolket i skole.


Utdanning fremfor tidlig ekteskap
Utdanning fremfor tidlig ekteskap

I Kamerun gifter flere enn én av tre jenter seg før de fyller 18 år. Plan jobber for at alle jenter i landet skal få slippe å gifte seg som barn.


Nøkkeltall for Plan i Kamerun

Plan samarbeider med 23 097 fadderbarn i Kamerun.

2 507 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 2 081 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kamerun siden 1996

Fakta om Kamerun

Levealder

Forventet levealder i Kamerun, sammenlignet med Norge.

Kamerun:

52 år

Norge:

81 år
I Kamerun er forventet levealder 29 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 75%.

Kamerun:

75%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.251 dollar.

Kamerun:

$1.251
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kamerun:

88 av 1000

Verden:

52 av 1000