• Langs elven Nkam finner vi den 80 meter høye fossen Ekom
  Langs elven Nkam finner vi den 80 meter høye fossen Ekom. Foto: Carlos Reis
 • Jente holder bluse som hun selv har laget
  Egendesignet bluse. Foto: Plan International
 • Solnedgang ved byen Limbe
  Solnedgang ved byen Limbe. Foto: Hans Kylberg
 • Bushmeat for salg på Makenene-markedet
  Bushmeat for salg på Makenene-markedet. Foto: Sarah Tzinieris
 • Grillet mango og banan
  Grillet mango og banan. Foto: Sarah Tzinieris
 • To barn går til skolen hånd i hånd
  Hånd i hånd til skolen. Foto: Saana Kolehmainen/Plan
 • Skoleglade barn
  Skoleglade barn. Foto: James Stone/Plan

Hvis du reiser til Kamerun kan du oppleve et land med variert natur og et rikt dyreliv. Landet kalles gjerne «et Afrika i miniatyr» på grunn av det kulturelle, språklige og geografiske mangfoldet.

Et muslimsk nomadefolk befolket for tusen år siden området som i dag kalles Kamerun. Navnet fikk landet av portugiserne i 1472, oppkalt etter en type reke (camarão) de trodde de hadde funnet i Wuorielven. Ellers har Kamerun vært under tysk, britisk og fransk kontroll fram til landet ble selvstendig i 1961. Både engelsk og fransk er fremdeles offisielle språk i landet. 

Kamerun befinner seg i en urolig region. Kameruns østlige del har holdt seg relativt stabil de siste årene, men lengst i nord har det tidvis vært kaotisk som følge av konflikter i nabolandene. Borgerkrigen i Den sentralafrikanske republikk og herjingene til den nigerianske terrorgruppen Boko Haram har skapt en enorm flyktningstrøm over grensen. Boko Haram har også utført terroraksjoner på kamerunsk område. 

I tillegg har klimaendringer skapt stadig hyppigere perioder med tørke, matmangel og sult. Området rundt Tsad-sjøen er utpekt som et av verdens største kriseområder. 

Å vokse opp i Kamerun 

Blir du født i Kamerun er sjansen for å feire din femte fødselsdag mindre enn i de fleste andre land i Afrika og verden. To av ti barn dør før de fyller fem.  Det skyldes flere store problemer i landet, som fattigdom, konflikt, mangel på rent drikkevann og underernæring. Sykdommer som diaré, malaria og meslinger svært vanlige – og ofte dødelige for barn dersom behandling uteblir. 

Barna som vokser opp nord i landet har det aller tøffest. Kamerun har tatt i mot flere hundre tusen flyktninger fra andre land i regionen, og mer enn halvparten av dem er kvinner og barn. Mer enn to hundre tusen av Kameruns innbyggere er også på flukt i eget land. Fattigdom og krise er ofte grunnen til at barn ikke får gå på skolen og at jentene giftes bort tidlig eller utnyttes på annet vis. 

Plans arbeid i Kamerun

Som Planfadder til et barn i Kamerun, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og nødvendig helsehjelp. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Retten til å overleve

Det aller mest grunnleggende for et barn er retten til overleve - og i Kamerun er dessverre ikke dette en selvfølge. Barnedødligheten er høy og tilgangen til rent vann og kunnskap om hygiene er lav. 

Plan International jobber med å redusere barnedødligheten. Det gjør vi blant annet gjennom å sørge for at barna i sårbare og kriserammede lokalsamfunn blir vaksinert mot de vanligste sykdommene. Vi jobber videre for å sikre tilgang til rent vann, og vi driver opplysningsarbeid for å bedre hygiene og sanitære forhold. Vi driver også forebyggende arbeid mot hiv/aids sammen med lokale partnere. 

Skolegang for alle

Fyktningsituasjonen i landet gjør barna særlig sårbare, og mange har ikke mulighet til å gå på skolen. Konsekvensen er at barna ikke har mulighet til å planlegge sin egen fremtid og bli økonomisk selvstendige. 

Plan International bidrar til å etablere midlertidige skoler og utdanningstilbud for barn i kriser. Skolen gir håp for fremtiden, den representerer et trygt sted å være, og den gir barna en dråpe av normalitet og rutine i en ellers kaotisk hverdag. 

Videre jobber vi for å gi unge kvinner en yrkesrettet utdanning og tilgang til en verdig jobb, slik at de kan bli økonomisk uavhengige. Plan International i Kamerun gir også støtte til unge kvinner som ønsker å starte opp sin egen bedrift. 

Retten til å bestemme over egen kropp 

Dyp fattigdom, konflikt og krise kombinert med seiglivede tradisjoner gjør at svært mange jenter i Kamerun blir tvunget inn i ekteskap i svært ung alder – ofte med menn som er mye eldre enn dem. Mange unge jenter blir også gravide altfor unge. De er hverken fysisk eller psykisk modne til å få barn. 

Plan International jobber aktivt i mange av de aller mest sårbare lokalsamfunnene for å sikre unge jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette handler mye om opplysningsarbeid og kampanjer for å endre holdninger. Her prøver vi å få alle med på laget, både politikere på høyt nivå, kvinnelige og mannlige rollemodeller som deltar i media-kampanjer, samt lokale landsbyledere, religiøse ledere, lokale organisasjoner, lærere, foreldre og de unge selv. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Kamerun er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Barns opplevelse i kriser

Fadi (5) og familien flyktet til Kamerun da landsbyen deres ble angrepet av Boko Haram. Nå bord de i flyktningleiren Minawo, nord i Kamerun. Her deltar Fadi i Plans førskoleprosjekt "Early Childhood Care and Development". Barns opplevelser i krise kan være skadende for utviklingen deres. Derfor har dette prosjektet som mål å styrke toleranseevnen til barn som har vært gjennom krisesituasjoner slik at videre utvikling kan fortsette så normalt som mulig.

Nøkkeltall for Plan i Kamerun

Plan samarbeider med 23 097 fadderbarn i Kamerun.

2 507 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 287 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kamerun siden 1996

Fakta om Kamerun

Levealder

Forventet levealder i Kamerun, sammenlignet med Norge.

Kamerun:

59 år

Norge:

82 år
I Kamerun er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 77%.

Kamerun:

77%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.507 dollar.

Kamerun:

$1.507
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kamerun, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Kamerun:

75 av 1000

Verden:

37 av 1000