• To gutter sitter i et vindu
  Gode venner Foto: Marcela Menjivar
 • Honningkuber
  Honning. Foto: Alf Berg/Plan
 • Barn sitter på en karusell
  Gøy! Foto: Wilton Castillo
 • En ku gresser i et brunt landskap i San Cristobal
  En ku gresser i San Cristobal Foto: Alf Berg/Plan
 • En jente tar båten over elven til skolen
  En litt annerledes skolevei. Foto: Irving Alfredro Sánchez Marroquín/Plan
 • En jente blåser på flammene inne i ovnen for å få varme til å koke mat
  En jente blåser for å få i gang flammene for å koke mat Foto: Alf Berg/Plan
 • En flokk med barn løper mot kamera med drager
  Dragelek i friminuttet Foto: Clara Guadalupe/Plan
 • En kvinne går langs rekker av tomatplanter
  En kvinne ser til tomatavlingen sin Foto: Shona Hamilton/Plan

… kommer du til et solfylt lite land med urørte paradisstrender, grønne dype skoger og vulkanfjell som fortsatt bobler. El Salvador er drømmedestinasjon både for surfere og de som er opptatt av økoturisme.

Med litt over seks millioner innbyggere på et areal som er mindre enn Hordaland fylke, er El Salvador Mellom-Amerikas minste land – og samtidig det med størst befolkningstetthet. Landet grenser til Guatemala og Honduras – og Stillehavet i sør.

Landet er en stor eksportør av kaffe, men industrien har blitt svekket blant annet på grunn av tørke og jordskjelv.

Helt siden spanjolene erobret landet i 1524 har El Salvador vært preget av konflikt og uro. Da de ikke fant gull eller sølv, tvang de indianerne i området til å bli slaver på kaffeplantasjer. Selvstendigheten i 1841 har vært etterfulgt av flere geriljakriger, militærdiktatur og politisk undertrykkelse.

Mange av El Salvadors innbyggere har flyktet til naboland, eller utvandret for godt til USA på grunn av dårlige økonomiske forhold, naturkatastrofer elle vold og uro.

Flere av landene i Sør-Amerika har stor forskjell mellom fattig og rik, og El Salvador er ikke et unntak. Til tross for økonomisk vekst i landet har mangel på utdanning og den høye arbeidsledigheten ført til frustrasjon og misnøye i befolkningen.

Drap, gjengkriminalitet og narkotikatrafikk er hverdagskost. Volden har blitt mer brutal, og drapsraten er så høy at El Salvador omtales som "Verdens mordhovedstad".

Å vokse opp i El Salvador

Det voldelige klimaet i landet preger livet til barn og unge. Mens noen blir rekruttert inn i kriminelle gjenger, blir andre tvunget på flukt. Mange må slutte på skole og begynne å jobbe, fordi foreldrene har mistet inntekten sin.

Tilgangen til grunnleggende helsetjester og utdanning er begrenset. Mange er redde for å gå ut i gatene og på offentlige steder. Og mange familier går i oppløsning. Barn som vokser opp med så mye utrygghet blir preget av dette også inn i voksenlivet.

Plans arbeid i El Salvador

Utdanning
Mer enn halvparten av alle skolene i El Salvador ligger i lokalsamfunn og områder som er kontrollert av kriminelle gjenger, og mange av skolene har elever som selv er gjengmedlemmer. De unge er ikke trygge på skoleveien, og mange er vitne til drap av både lærere og medelever. Fysisk og psykisk vold, frykt og mistillit preger skolehverdagen til mange barn. Plan International jobber derfor for at jenter og gutter i landet skal ha mulighet til å oppfylle sin rett til utdanning og beskyttelse fra volk og overgrep. At skolen skal være et sted hvor man kan leke og lære i trygge omgivelser.

Jenters trygghet
Seksuell vold mot jenter er et enormt problem i El Salvador. Voldtekter og overgrep mot mindreårige fører i mange tilfeller til at altfor unge kopper blir gravide, noe som kan være farlig for både mor og barn. I tillegg øker seksuell vod og overgrep til spredningen av hiv og aids i landet.

Plan International har et ekstra fokus på jenters rettigheter, spesielt retten til utdanning, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og beskyttelse mot vold og overgrep. Vi jobber derfor helt nede på grasrota i lokalsamfunnene for å endre skadelige holdninger, styrke jentenes tro på seg selv og øke respekten guttene har for jentene.

Vi jobber med myndighetene for å få seksualundervisning inn i læreplanen på skolene. Og vi støtter lokale organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige helsetjenester for ungdom som vokser opp i lokalsamfunn med svært mye vold.

Eksempler på Plans arbeid i El Salvador

Ung jente sitter på en benk
Fotball og likestilling på agendaen

Flor lærer om likestilling gjennom Plan. Nå vil hun bidra til at jenter og gutter vokser opp under like vilkår.


To jenter på huske (illustrasjonsbilde)
Voldelige gjenger gjør skolen til et farlig sted

– Gjengmedlemmer ser på jenter som seksuelle objekter og ingenting annet.


En jobb for livet
En jobb for livet

Vi hjelper unge mennesker med yrkesopplæring og arbeidstrening slik at de står bedre rustet til å finne gode jobber.


Nøkkeltall for Plan i El Salvador

Plan samarbeider med 31 959 fadderbarn i El Salvador.

2 380 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 504 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i El Salvador siden 1976.

Fakta om El Salvador

Levealder

Forventet levealder i El Salvador, sammenlignet med Norge.

El Salvador:

73 år

Norge:

81 år
I El Salvador er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 87%.

El Salvador:

87%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 4.219 dollar.

El Salvador:

$4.219
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

El Salvador:

17 av 1000

Verden:

52 av 1000