• To gutter sitter i et vindu
  Gode venner Foto: Marcela Menjivar
 • Honningkuber
  Honning. Foto: Alf Berg/Plan
 • Barn sitter på en karusell
  Gøy! Foto: Wilton Castillo
 • En ku gresser i et brunt landskap i San Cristobal
  En ku gresser i San Cristobal Foto: Alf Berg/Plan
 • En jente tar båten over elven til skolen
  En litt annerledes skolevei. Foto: Irving Alfredro Sánchez Marroquín/Plan
 • En jente blåser på flammene inne i ovnen for å få varme til å koke mat
  En jente blåser for å få i gang flammene for å koke mat Foto: Alf Berg/Plan
 • En flokk med barn løper mot kamera med drager
  Dragelek i friminuttet Foto: Clara Guadalupe/Plan
 • En kvinne går langs rekker av tomatplanter
  En kvinne ser til tomatavlingen sin Foto: Shona Hamilton/Plan

Hvis du reiser til El Salvador kan du oppleve et solfylt lite land med urørte paradisstrender, grønne dype skoger og vulkanfjell som fortsatt bobler. El Salvador er drømmedestinasjon både for surfere og de som er opptatt av økoturisme.

Med litt over 6 millioner innbyggere på et areal som er mindre enn Hordaland fylke, er El Salvador Mellom-Amerikas minste land, men det mest befolkningstette. Landet grenser til Guatemala og Honduras, og Stillehavet i sør. Landet er en stor eksportør av kaffe, men industrien har blitt svekket på grunn av tørke og jordskjelv.

Helt siden spanjolene erobret landet i 1524 har El Salvador vært preget av konflikt og uro. Da de ikke fant gull eller sølv, tvang de indianerne i området til å bli slaver på kaffeplantasjer. Selvstendigheten i 1841 har vært etterfulgt av flere geriljakriger, militærdiktatur og politisk undertrykkelse.

Mange av El Salvadors innbyggere har flyktet til naboland, eller utvandret for godt til USA på grunn av dårlige økonomiske forhold, naturkatastrofer og voldelige tilstander. Flere av landene i Sør-Amerika har en stor forskjell mellom fattig og rik, og El Salvador er ikke et unntak. 

Til tross for økonomisk vekst i landet har mangel på utdanning og den høye arbeidsledigheten ført til frustrasjon og misnøye i befolkningen. Drap, gjengkriminalitet og narkotrafikk er hverdagskost. Volden har blitt råere, og drapsraten er så høy at El Salvador omtales som «Verdens mordhovedstad».

Å vokse opp i El Salvador

Det voldelige klimaet går hardt utover barn og unge. Mens noen blir rekruttert inn i kriminelle bander, blir andre tvunget på flukt. Mange må slutte på skolen og begynne å jobbe, fordi foreldrene har mistet sine inntekter. 

Jenter er spesielt sårbare i El Salvador. Vold og overgrep er dessverre vanlig, og mange av jentene får ikke oppfylt sine rettigheter, både når det gjelder utdanning, jobb og familieliv. Jentene er også de med minst innflytelsesmakt i samfunnet og deres stemmer blir ofte ikke hørt. 

Tilgangen på grunnleggende helsetjenester og utdanning er begrenset. Mange er redde for å gå ut i gatene og på offentlige steder. Og mange familier går i oppløsning. Barn som vokser opp med så mye utrygghet får også ofte psykiske problemer.

Plans arbeid i El Salvador

Som Planfadder til et barn i El Salvador, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Utdanning i skuddlinjen

Mer enn halvparten av alle skolene i El Salvador ligger i lokalsamfunn og områder som er kontrollert av kriminelle gjenger, og mange av skolene har elever som er gjengmedlemmer. De unge er ikke trygge på skoleveien, og er altfor ofte vitne til drap av både lærere og medelever. Fysisk og psykisk vold, frykt og mistillit preger skolehverdagen. 

Derfor jobber Plan International for at jenter og gutter i El Salvador skal få oppfylt sin rett til utdanning og beskyttelse mot vold og overgrep. Plan jobber for å sikre tenåringsjenter tilgang til trygg utdanning. Vi jobber blant annet med å øke bevisstheten om hvorfor utdanning for jenter er viktig, og hvilke farer tenåringsjenter er utsatt for og hvordan lokalsamfunnet kan beskytte barn generelt og jenter spesielt. 

Seksuell vold mot jenter

Seksuell vold mot unge jenter er et enormt problem i El Salvador. Voldtekter og overgrep mot mindreårige fører i mange tilfeller til at altfor unger kropper blir gravide. I tillegg øker seksuell vold og overgrep spredningen av hiv og aids i landet.

Plan International jobber med myndighetene for å få seksualundervisning inn i læreplanen på skolene. Vi støtter lokale organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige helsetjenester for ungdom i sårbare og svært voldelige lokalsamfunn, samt at vi lærer jentene om hvordan man kan melde fra om vold og overgrep, og følger opp. Vi jobber også nede på grasrota i sårbare lokalsamfunn for å endre holdninger, styrke jenters tro på seg selv og sørge for at guttene viser mer respekt for jentene. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I El Salvador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Likestilling og jenters rettigheter

En studie som Plan har gjennomført i El Salvador om hvordan gutter ser på likestilling, viste at 44 prosent av de spurte mente at det er en del av mannens natur å være voldelig. Dette vil Flor (11) forandre. Hun er med i Plans ungdomsklubb der gutter og jenter lærer om likestilling og samfunnsansvar.

Nøkkeltall for Plan i El Salvador

Plan samarbeider med 31 959 fadderbarn i El Salvador.

2 380 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 504 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i El Salvador siden 1976.

Fakta om El Salvador

Levealder

Forventet levealder i El Salvador, sammenlignet med Norge.

El Salvador:

73 år

Norge:

82 år
I El Salvador er forventet levealder 9 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 87%.

El Salvador:

87%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 4.219 dollar.

El Salvador:

$4.219
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i El Salvador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

El Salvador:

17 av 1000

Verden:

38 av 1000