Dette har vi fått til i 2020, med hjelp fra Planfadderne

Med hjelp fra våre Planfaddere nådde vi i 2020 over 50 millioner barn med arbeidet vårt – i 57 land verden over. 26,8 millioner av dem var jenter.

Faddere over hele verden har bidratt til at vår globale kampanje for likestilling virkelig fikk satt fotfeste i kampen for jenters rettigheter. 

Annerledesåret 2020 har vist at arbeidet for jenters rettigheter er viktigere enn noen gang. Når samfunnets rammer bryter ned, er det jenter som rammes hardest – og derfor er faddernes bidrag så viktig.

Les mer om hva Planfadderne har fått til i årsrapporten for 2020 

Rapporten baserer seg på hele Plan International sin virksomhet, og er på engelsk. Den dekker regnskapsåret 2020, det vil si perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020.