Dette har vi fått til i 2019, med hjelp fra Planfadderne

Med hjelp fra våre Planfaddere nådde vi i 2019 over 40 millioner barn med arbeidet vårt – i 77 land verden over. 21,6 millioner av dem var jenter.

Faddere over hele verden har bidratt til at vår globale kampanje for likestilling virkelig fikk satt fotfeste i kampen for jenters rettigheter, og ved utgangen av  2019 var kampanjen aktiv i 62 land.

Takk for at du har gjort det mulig for oss å gi enda flere barn en bedre framtid. Dette er noe av det vi har fått til sammen i 2019:

Alternativ tekst

12 000 mennesker stilte seg bak en underskriftskampanje som førte til at Brasil vedtok en lov som forbyr barneekteskap
Barneekteskap er et brudd på barns menneskerettigheter. Likefullt gifter 12 millioner jenter seg før de har fylt 18 år. Plan jobber for å hjelpe barn og unge, foreldre, samfunnsledere og myndighetene i å identifisere, forstå og avslutte skadelig praksis som bidrar til barneekteskap. Vi jobber særlig for at jenter skal være involvert i prosessen, slik at de kan ta kontroll over egne valg og stå opp for seg selv og andre.

Alternativ tekst

80 000 jenter i Delhis slum har fått tilgang til utdanning, og 720 tenåringsmødre i Vietnam er videreutdannet
Plan jobber for at alle barn skal få gratis utdanning av god kvalitet, og jobber spesielt med med å bryte barrierer som gjør at jenter aldri får begynt, eller slutter for tidlig, på skolen. Et av mange tiltak for å øke sjansene for at jentene fullfører skolen er såkalte jenterom. Fullført utdanning øker muligheten for at jenter kan komme seg ut i lønnet arbeid og bli økonomisk selvstendig, derfor jobber vi med dette verden

Alternativ tekst

130 000 unge i Uganda har fått seksualundervisning
Plan har startet egne ungdomsprogrammer der unge barn og tenåringer lærer om seksuell og reproduktiv helse, samt jobber for at barn skal ta kontroll over egne liv og fremtid. Plan jobber for å endre holdninger og lovverk i flere land, og sikre at lokalsamfunn eilminerer skadelig praksis slik som barneekteskap, ungdomsgraviditet og kjønnslemlestelse av kvinner.


 

Alternativ tekst

407 ledere i lokalsamfunn i Nicaragua ble trent i å oppdage og rapportere tegn på kjønnsbasert vold
Alle barn har rett til å føle seg trygge, både hjemme og på skolen. Dessverre utsettes over 1 milliard barn for en eller annen form for vold – hvert år. Plan jobber verden over for å avskaffe de viktigste årsakene til vold mot barn, spesielt jenter. Ved å tilby opplæring i barns rettigheter, positiv disiplin og foreldreteknikker til familier og lokalsamfunn, er vi med på å sikre at barna er trygge for overgrep.

Alternativ tekst

3 570 unge arbeidsledige i El Salvador har fått ny jobb, og 517 unge har opprettet et firma.
I samarbeid med lokalsamfunn, myndigheter og næringslivet jobber Plan for å skape flere arbeidsplasser for unge i en rekke land. Plan gir opplæring, veiledning og nødvendig sertifisering for å gi økte muligheter til lønnet arbeid, spesielt for jenter. Vi bidrar også til opplæring i hvordan de kan starte sin egen bedrift.

Alternativ tekst

15 000 barn på Filippinene er utdannet inne online sikkerhet
Plan jobber for å endre oppfatningen av at kunnskap om, og ferdigheter innen teknologi ikke bare er forbeholdt gutter. Globalt er det kun 3% jenter som velger fag innen IKT (informasjon, kommunikasjon og teknologi). Plan jobber for å bryte ned barrierer som bidrar til å redusere digitale forskjeller, slik at alle barn og unge, spesielt jenter, får opplæring og tilgang til digitale verktøy som kan hjelpe dem til en bedre fremtid. Som en del av denne prosessen inngår også online sikkerhet.

Alternativ tekst

115 skoler i Sørøst-Asia har forbedret katastrofeberedskapen
875 millioner skolebarn lever i risikosoner hvor naturkatastrofer kan oppstå. Men skolebygningene er ikke konstruert eller vedlikeholdt for å være motstandsdyktige mot slike hendelser, noe som går ut over barna og deres rett til en trygg undervisning/utdanning. Gjennom det globale programmet Safe Schoool jobber Plan for å sikre skolebygninger og gi kunnskap og opplæring, slik at lærerer og barn er forberedt på hva de skal gjøre dersom en katastofe skulle inntreffe

Alternativ tekst

350 000 mygnett er delt ut i Zimbabwe
I enkelte lokalsamfunn er malaria svært utbredt, som følge av store oversvømmelser etter en naturkatastrofe eller mye regn.  Mye stillestående vann er grobunn for mygg som sprer malaria. I samarbeid med Global Fund distribuer Plan myggnett til disse lokalsamfunnene, for å forhindre økningen av malariautbrudd. Det gis også opplæring i hvordan nettene skal henges opp.

I over 80 år har Plan jobbet for å ivareta barns rettigheter, og gi jenter og gutter like muligheter. Gjennom fadderordningen har vi direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familie.

Plan jobber for at barn skal ha større innflytesle over beslutninger som påvirker deres liv, og vi jobber målrettet for å utfordre og øke bevisstheten rundt tradisjonelle holdninger, slik at barna selv kan bli talsmenn for egne rettigheter.

Gjennom kontakten til fadderfamiliene får vi en unik kjennskap til områdene vi jobber i, noe som er med på å styrke forankringen av vårt arbeid. I samarbeid med lokalt ansatte og lokale frivillige er Plan til stede over tid. Nærværet gjør også at vi kan agere raskt i kriser.

Les mer om hva Plan har fått til i 2019

Rapporten baserer seg på hele Plan International sin virksomhet, og er på engelsk. Den dekker regnskapsåret 2019 - det vil si perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019. 

Les årsrapporten for 2019 her