Hva har næringslivet igjen for å ta samfunnsansvar, eller corporate social responsibility (CSR), som det også kalles?

Næringslivets samfunnsansvar er gjerne det uttrykket vi bruker på norsk, mens man på engelsk bruker betegnelsen Corporate Social Responsibility eller CSR. Kjernen i begrepene er hvilket ansvar bedrifter bør påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av bedriftenes virksomhet. Dette er beskrevet i Stortingsmelding nr.10 om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Fire gode grunner til å vise samfunnsansvar eller corporate social responsibility/CSR:

Styrket omdømme: Analyser viser at det er en sammenheng mellom omdømme og CSR-arbeid. Derfor kan det være viktig å få samfunnsansvar inn i bedriftens strategi og integrere det i bedriftens daglige drift. Dette kan Plan International være en medhjelper med. Vårt mål er å fremme "shared value partnership", strategisk kommunikasjon og felles profilering.

Økt lojalitet: Samfunnsansvar engasjerer og motiverer ansatte. Og siden det til enhver tid er en «war of talent» er det viktig å tiltrekke seg og bevare de klokeste hodene. Medarbeidere føler en større tilhørighet til jobben om arbeidsgiveren tar samfunnsansvar. Arbeidsplassen blir mer attraktiv og kan styrke dens employer branding. 

Økt lønnsomhet: Forbrukere velger i stadig større grad bedrifter som viser samfunnsansvar. Forbrukerne forventer at varer og tjenester produseres på en måte som respekterer menneskerettigheter, miljø og helse. Samtidig oppfattes det positivt når næringsliv viser engasjement utover egen drift. Proaktivitet  på CSR kan gi bedriften fordeler når det gjelder produktutvikling  og effektivisering i bedriften. Ved å ta samfunnsansvar oppnås også økt interesse fra investorer og finansanalytikere.

Vær en bidragsyter i verden: Vi lever i et globalt samfunn i stadig utvikling; tradisjonelt har mange bedrifter støttet gode formål i lokalmiljøet. Med globaliseringen er vi alle en del av en større helhet. Gjennom å investere i utdanningsprosjekter, rent vann og helseprosjekter, bidrar bedriften til utvikling for fremtidens viktigste ressurs - barna.

Slik kan din bedrift samarbeide med Plan.